Gebitten van tieners gaan achteruit, minder gaatjes 5-jarigen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 26 november stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat met name het gebit van tieners behoorlijk achteruit gaat.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat je zuinig moet zijn op je tanden!

 

Zorginstituut Nederland laat periodieke een onderzoek doen naar de gebitten van jongeren. Dat was in 2011 voor het laatst gedaan en nu dus weer.

 

Uit het onderzoek blijkt dat 5-jarigen minder gaatjes hebben dan 7 jaar geleden. 7 jaar geleden had nog 41% van de 5-jarigen een gaatje (of meerdere), nu nog maar 24%.

 

Bij de 11-jarigen gaat het helaas minder goed. Had 7 jaar geleden 27% van de 11-jarigen een gaatje (of meerdere), nu is dat gestegen naar 39%. Niet zo’n goede ontwikkeling.

 

De 17-jarigen zijn iets achteruit gegaan (van 61% naar 66%) en de 23-jarigen zijn iets vooruit gegaan (van 84% naar 79%.

 

Er zijn zorgen om de sterke gebitsslijtage als gevolg van zoet eten en drinken. Meer dan de helft van de 23-jarigen heeft hier last van en dit is onomkeerbaar!

 

Heppie zegt dat we tweemaal per dag goed moeten poetsen en niet vaker dan 7 maal per dag iets moeten eten of drinken!

 


Nationaal Preventieakkoord: iedereen moet gezonder gaan leven

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 23 november stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat het doel van het akkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes gaan maken en daardoor gezonder gaan leven.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor gezond leven.

 

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft met ongeveer 70 maatschappelijke organisaties en bedrijven het Nationale Preventieakkoord gesloten. Doel van het akkoord is dat mensen gezondere keuzes gaan maken in hun leven, daardoor gezonder leven, een beter voorbeeld zijn voor hun kinderen en minder zorg nodig hebben.

 

Drie pijlers in het akkoord zijn het terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Deze drie veroorzaken veel gezondheidsproblemen voor een groot deel van onze bevolking.

 

Tabaksfabrikanten mochten niet meepraten in dit overleg. Ze worden niet gezien als partner als het gaat om een gezondere samenleving te bewerkstelligen.

 

Er veel concrete maatregelen opgenomen in het akkoord. Als het gaat om roken dan is onder meer afgesproken dat:

·      Sigaretten nog fors in prijs gaan stijgen;

·      Er neutrale verpakkingen komen voor sigaretten;

·      Sigarettenautomaten verboden zullen worden.

Als het gaat om alcohol dan is onder meer afgesproken dat:

·      Supermarkten niet meer mogen stunten met alcoholprijzen;

·      Er geen alcoholreclame meer toegestaan wordt langs sportvelden of bij minder grote sportevenementen;

·      Bij jeugdwedstrijden geen alcohol meer in sportkantines geschonken mag worden.

Als het gaat om overgewicht bestrijden dan is onder meer afgesproken dat:

·      Drinkwater makkelijker beschikbaar moet zijn;

·      Koek, chocola en snoep in kleinere porties aangeboden gaat worden;

·      Het suikergehalte in frisdranken totaal 25% omlaag zal moeten.

 

Al deze maatregelen in combinatie met nog vele andere maatregelen moet een gezondere samenleving opleveren.

 

Heppie zegt laten we niet op maatregelen wachten, maar uit onszelf gezond leven!

 


Stress is onvermijdelijk, maar druk zijn is een keuze

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel geeft Thijs Launspach een toelichting op zijn boek ‘fokking druk’ over druk zijn en stress.

 

HEPPIELEVEN

Heppie houdt niet van stress, wie wel?

 

Wie heeft het tegenwoordig niet meer druk? Het lijkt wel of het pas goed met ons gaat als we druk zijn. Niets is helaas minder waar, want altijd druk zijn is behoorlijk ongezond. Maar ja, wat doe je eraan?

 

We zijn tegenwoordig veel drukker dan vroeger. Dat heeft te maken met de manier waarop we leven. We willen alles goed doen en alles is veel: een goede ouder zijn, een goede werknemer of werkgever zijn, een goede partner zijn, een goede vriend of vriendin zijn etc.

 

En dat doen we ook nog eens openbaar via sociaal media. Als je faalt of geen spannend leven hebt, dan ziet iedereen dat. Dat levert dubbel druk op (letterlijk en figuurlijk).

 

Ons lichaam is niet gemaakt om het voortdurend druk te hebben. Dat maakt dat ons lichaam opgebrand (daar komt de term burn-out vandaan) raakt. Als je te druk bent, ervaar je minder levensplezier, heb je het gevoel geleefd te worden of nog erger. Altijd druk zijn is niet goed voor je gezondheid.

 

In onze huidige maatschappij is het onmogelijk om geen stress te hebben. Hoe je met je stress omgaat is wel een keuze. Je kiest zelf of je het voortdurend druk hebt of dat je pauzes neemt. Je kiest zelf of je goed voor jezelf zorgt (kan je beter tegen stress) en op welke manier je dat doet. Dat zijn best belangrijke dingen om even bij stil te staan!

 

Er zijn legio manieren om beter om te leren gaan met stress. Sporten, gezond eten en slapen zijn basis, maar daarnaast kan je denken aan je ademhaling, de invulling van je sociaal leven, yoga of mindfulness en nog 1000 andere dingen. En vooral: ook eens nee zeggen.

 

Heppie zegt sta in deze drukke tijd eens stil bij je eigen drukte en doe er wat aan!


Nederlanders eten meer fruit en minder vlees

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 november stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat Nederlanders steeds gezonder lijken te gaan eten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij: hoe gezonder we eten, hoe beter dat is!

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar ons eetgedrag. De periode 2007 t/m 2010 wordt vergeleken met de periode 2012 t/m 2016. Niet zo heel erg actueel, maar wel heel hoopgevend!

 

We lijken met elkaar flink gezonder te zijn gaan eten:

·      We eten bijna 10% meer fruit;

·      We zijn meer groente gaan eten;

·      We eten bijna 10% minder vlees en zuivel;

·      We zijn flink minder suikerhoudende dranken gaan drinken.

 

Het lijkt helemaal goed te komen met Nederland. Toch zit er ergens een adder onder het gras. De hoeveelheid vlees die we landelijk consumeren is namelijk niet omlaag gegaan… Sterker nog de vleesconsumptie in Nederland is 50% hoger dan wat het voedingscentrum verantwoord vindt.

 

Zeggen we dan alleen dat we gezonder eten of eten we echt gezonder? Wie het weet mag het zeggen! Wat Nederland doet blijft vaag, maar wat je zelf doet, heb je in eigen hand!

 

Heppie zegt als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, moet dat zichtbaar worden voor heel Nederland!

 


Waarom mensen niet meer verdwalen, maar dat wel zouden moeten doen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 12 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. in het oorspronkelijke artikel staat dat mensen steeds minder vaak verdwalen of de weg kwijtraken, terwijl dat wel goed voor ze zou zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat we misschien wel verdwaald zijn met elkaar!

 

Wie verdwaalt er nog wel eens? Met onze navigaties, GPS-systemen en mobiele telefoons, is het moeilijk om nog te verdwalen. Maar waarom zou dat eigenlijk belangrijk zijn?

 

Steeds minder vaak mogen kinderen nog spelen op plaatsen waar ze zouden kunnen verdwalen; een keer ronddolen door het bos of in de weilanden. De angst regeert en dat is merkbaar aan onze kinderen.

 

Niet alleen komen kinderen steeds minder buiten door de angst van ouders, ze zitten daardoor veel meer voor beeldschermen. Dat ogen hierdoor verslechteren, is al bekend. Te veel achter beeldschermen zitten is voor nog veel meer dingen slecht.

 

Maar niet alleen het beeldscherm-gedrag is zorgwekkend. Een kind dat niet meer leert om grenzen te ontdekken, zal in zijn verdere leven ook minder grenzen opzoeken en zo zijn eigen ontwikkeling beperken. Als je je eigen ontwikkeling beperkt, kan het leven wel eens een stuk saaier worden dan nodig is.

 

Het is niet nodig om onze kinderen onnodig aan allerlei risico’s bloot te stellen, maar het is ook niet nodig om ze allerlei dingen te onthouden door angst. Ja, deze wereld is vol gevaar, maar het gevaar van niet-doen is misschien wel het grootste gevaar!

 

Heppie zegt laten we elkaar de ruimte geven om soms een keer te verdwalen, alleen of samen.

 


Hoe slaapproblemen tot overgewicht kunnen leiden

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 12 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel wordt bekeken of slaapproblemen tot overgewicht kunnen leiden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat slaap heel belangrijk is en niet alleen voor een goed humeur!

 

Iedereen heeft slaap nodig. Sterker nog; zonder slaap gaan we dood, letterlijk en figuurlijk! Toch hebben veel mensen slaapproblemen. Bijna 20% van de Nederlanders boven de 12 jaar heeft slaapproblemen.

 

Al langer vragen mensen zich af of een slaapprobleem en overgewicht met elkaar samenhangen. De deskundigen zijn het niet volledig met elkaar eens, maar de meeste signalen geven inderdaad een verband tussen slaapproblemen en overgewicht.

 

Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken gedaan naar slaap en overgewicht. Geconcludeerd kan worden dat mensen die minder dan 5 uur per nacht slapen, sneller in gewicht toenemen dan mensen die langer slapen (maar ook weer niet langer dan 9 uur per nacht). Het is alleen niet wetenschappelijk bewezen dat de gewichtstoename daadwerkelijk door het beperkte aantal uren slaap komt.

 

Mensen die moe zijn, gaan wel meer eten. Wie moe is, gaat namelijk op zoek naar nieuwe energie. Die energie wordt over het algemeen gezocht in snelle koolhydraten (die geven het snelste nieuwe energie). Snelle koolhydraten hebben invloed op het gewicht.

 

Ook het tijdstip waarop je gaat slapen, kan invloed hebben op je eetgedrag. Wie later gaat slapen, kan makkelijk gedurende de avond weer trek krijgen en wat te eten pakken. Die voeding is meestal niet het meest gezonde en wordt door het tijdstip waarop het gegeten wordt, vaak ook niet meer verbruikt aan energie.

 

Heppie zegt niet te laat naar bed en lekker slapen!

 


Van gebrom tot piep: gehoorschade bij jongeren groeiend probleem

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 12 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat meer dan 75% van de jongeren soms een piep in het oor heeft; een groeiend probleem.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat je zuinig moet zijn op je oren!

 

Wie denkt dat gehoorschade iets voor ouderen is, komt al snel bedrogen uit. Tegenwoordig heeft een te groot deel van onze jongeren al gehoorschade. Van concerten tot muziek in de sportschool tot oortjes, de muziek staat snel te hard met gehoorschade als gevolg.

 

Gehoorschade komt in verschillende vormen voor. Het kan zich uiten met een piep, hoog of laag, of een soort gebrom. Gehoorschade kan tijdelijk zijn of permanent worden. Wie tijdelijk gehoorschade oploopt, doet er goed aan zijn oren rust te gunnen. Wie te snel de oren weer blootstelt aan harde muziek, vergroot het risico op permanente gehoorschade.

 

Als de gehoorschade na een paar dagen niet weg is, is de kans dat het helemaal niet meer weg gaat, reëel. Ongeveer 10% van onze jongeren heeft al te maken met blijvende gehoorschade.

 

Zorg dat je oordoppen hebt op plaatsen waar veel en/of hard geluid is. Oordoppen zijn op steeds meer locaties verkrijgbaar en helpen echt. Zonde om gehoorschade op te lopen als het niet nodig is! Ook niet de hele dag oortjes in en muziek niet te hard zetten (ook tv etc.) helpt enorm!

 

Heppie zegt bescherm je oren goed, ze moeten nog een heel leven lang mee!

 


Jongeren zijn in laatste tien jaar minder gaan drinken

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 26 oktober stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat jongeren later gaan drinken en minder zijn gaan drinken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat dit goed nieuws is!

 

Vroeger, niet eens zo heel lang geleden, mocht je voor je 18e jaar gewoon alcohol drinken. Dat werd dan ook veelvuldig gedaan. Maar liefst 70% van de 13-jarigen had al wel eens alcohol op! Geen goede zaak.

 

Dat alcohol niet gezond is voor jongeren weet iedereen al heel lang. Je kunt allerlei ellende krijgen als je teveel drinkt en je verliest met elk glas alcohol ook nog eens een aantal hersencellen, die nooit meer terug komen.

 

Doordat de overheid regels heeft gesteld en een campagne heeft gevoerd, is het aantal jongeren dat alcohol drinkt aanzienlijk lager komen te liggen. Nu heeft nog maar 27% van de 13-jairgen ooit alcohol gedronken. Dat is nog meer dan 1 op de 4 kinderen en bizar veel!

 

Bij de 16-jarigen drinkt ongeveer 50% elke maand alcohol. Dat percentage is weliswaar van 66% naar 50% gezakt, maar nu al wel jaren stabiel. De helft van de jongeren drinkt dus voor het 18e levensjaar. Dat is veel!

 

Wie 18 jaar wordt, drinkt al heel snel als een volwassene. Nou is er aardig verschil tussen de alcoholconsumptie van de ene of de andere volwassene…

 

Goed nieuws of toch niet…?

 

Heppie zegt kijk uit met alcohol; het is geen limonade!

 


Kinderen besteden meer tijd aan smartphone dan aan buiten spelen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 24 oktober stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen meer op hun telefoon zouden spelen dan dat ze buiten spelen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie hoopt toch dat buiten spelen wint van de smartphone.

 

Kinderen spelen net iets minder dan 2 uur per dag buiten, terwijl ze gemiddeld 2,5 uur per dag bezig zijn met hun smartphone.

 

Kinderen krijgen tegenwoordig als ze 10 jaar oud zijn (gemiddeld) een smartphone. Van de 5-10 jarigen heeft de helft al een smartphone. Het is voor kinderen op die leeftijd nog erg moeilijk om maat te houden met hun schermgebruik.

 

Ook ouders blijken moeite te hebben met maat houden in hun schermgebruik. Meer dan de helft van de ondervraagde ouders geeft aan zich bewust te zijn van het feit dat ze zelf ook teveel online tijd doorbrengen. Meer dan 65% geeft zelfs aan dat ze bang zijn dat hun eigen gedrag een slecht voorbeeld is voor hun kinderen. Sommige ouders worden zelfs op hun gedrag (te veel op telefoon) geattendeerd door hun kinderen!

 

Om het gebruik van de smartphone in beeld te krijgen zijn er goede apps (gratis) beschikbaar. Door deze apps wordt inzichtelijk hoeveel tijd er dagelijks op de telefoon wordt doorgebracht. Dit inzicht kan ook helpen met de hoeveelheid ‘telefoon-tijd’ verminderen. Er zijn apps die een harde beperking geven, maar inzicht kan soms al genoeg zijn om gedrag aan te passen. Waar een wil is, is een weg.

 

Er hoeft niet aangehaald te worden dat te veel tijd achter een scherm schadelijk is voor kinderen en ouders en dat bewegen en buiten spelen heel gezond zijn. Laten we ons verstand gebruiken bij onze eigen keuzes en de opvoeding van onze kinderen!

 

Heppie zegt laat een scherm nooit buiten spelen in het gedrag brengen! Voor grote en kleine mensen!

 


Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

OP 23 oktober stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat meer dan de helft van alle Nederlanders boven de 18 jaar te weinig beweegt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt bewegen van levensbelang!

 

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar het beweeggedrag van Nederlanders. En alle onderzoeken geven eigenlijk dezelfde uitkomst. Nederlanders sporten en bewegen echt te weinig.

 

Gelukkig is er een deel van de bevolking, ongeveer 40%, wat voldoende sport. Vrouwen sporten vaker genoeg dan mannen. Mensen die al te zwaar zijn sporten minder dan mensen die niet te zwaar zijn.

 

Meer dan 60% van de Nederlanders behoort tot de categorie sporters, omdat ze wel minimaal 12 keer per jaar sporten. Eigenlijk is dat lachwekkend, want wie eenmaal per maand sport, sport eigenlijk niet. Tuurlijk alles is meegenomen, maar om iets sporten te noemen is eenmaal per week toch wel minimaal…

 

Voor meer dan driekwart van de mensen die sport, is gezondheid de belangrijkste reden. Veel vrouwen sporten ook voor hun figuur. Mannen sporten iets vaker dan vrouwen omdat ze het gewoon leuk vinden.

 

Mensen sporten het liefst alleen en niet binnen een vereniging of clubverband. Het gaat dan om wandelen, zwemmen, fietsen en sportschoolbezoek. Het voordeel van alleen sporten is dat je kunt sporten wanneer het je uitkomt en kunt bewegen in je eigen tempo.

 

Sociale media heeft geen invloed op sporten.

 

Heppie zegt beweeg elke dag! De ene dag wat intensiever dan de andere dag, maar een dag niet bewogen is een dag je lijf verwaarloost!

 


Misleidende vinkje verdwijnt van etiket, maar goede vervanger is er nog niet

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 19 oktober stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat het vinkje niet deugde. De Consumentenbond wil graag een waardiger opvolger.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat een duidelijk logo kan helpen in het voedingsdwaalbos.

 

In het woud van etiketten op voedingsmiddelen is het voor de gemiddelde consument lastig om te bepalen welk voedingsmiddel bijdraagt aan een gezonde levensstijl en welke niet. Het vinkje was ooit bedoeld om meer duidelijkheid te geven, maar het werkte niet goed. Het is immers niet logisch dat een appel geen vinkje krijgt en een pak ontbijtgranen vol suiker wel.

 

Het vinkje stond voor de meest gezonde keuze uit een bepaalde productgroep. Leuk, maar als de hele productgroep niet gezond is, dan kan er beter ook geen vinkje staan om de minst ongezonde keuze. De strijd rondom het vinkje gaat al langer, maar is nu beslecht. Er mag vanaf 19 oktober geen vinkje meer op nieuwe producten gezet worden. Het kan in de winkel nog op oudere producten staan, maar binnenkort is het vinkje uit de schappen verdwenen.

 

De consumentenbond heeft al diverse onderzoeken gedaan naar een waardige opvolger van het vinkje en heeft al een idee klaar liggen. Voorop het product zou een logo moeten komen, waarvan de kleur aangeeft hoe gezond een product is. Nu moet de consumentenbond alleen het ministerie van Volksgezondheid nog overtuigen!

 

Heppie zegt denk altijd zelf goed na wat je koopt en tot er een beter logo is moet je het  etiket goed lezen!

 


Nieuwe plannen hebben ingrijpende gevolgen voor rokers en bedrijfsleven

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 18 oktober stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat de voorstellen omtrent stoppen-met-rokenplannen grote gevolgen hebben voor rokers en het bedrijfsleven.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor stoppen met roken!

 

Staatssecretaris Blok heeft vergaande maatregelen afgekondigd om zijn doel van een rookvrije samenleving te gaan realiseren. In 2040 moet er sprake zijn van een generatie kinderen die nog nooit een sigaret, e-sigaret of andere vorm van roken heeft gezien.

 

Niet alleen de accijns op tabak zal nog verder omhoog gaan, waardoor pakjes sigaretten veel duurder gaan worden, de pakjes sigaretten mogen vanaf 2021 niet meer zichtbaar zijn in winkels. Er mag op geen enkele manier reclame gemaakt worden voor sigaretten en supermarkten moeten uiterlijk 2025 gestopt zijn met de verkoop van sigaretten.

 

Overheidsgebouwen, zorgorganisaties en de bank ANB AMRO nemen het voortouw bij het rookvrij maken van gebouwen en terreinen. ABN AMRO stopt met sponsoring van bedrijven en clubs die niet meedoen aan de rookvrije generatie.

 

Als bewoners van steden rookvrije gebieden willen, dan moet de gemeente dat steunen en artsen worden verplicht om rokers te stimuleren om te stoppen.

 

Er wordt vanuit rokers en het bedrijfsleven geprotesteerd tegen deze vergaande maatregelen, maar de minister is niet voornemens ook maar een duimbreed toe te geven.

 

Heppie zegt op naar een rookvrije samenleving op een verantwoorde manier!

 


Lieve Coca-Cola en Mars, wij weten al hoe de school gezonder krijgen: al uw rommel de deur uit

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 14 oktober stond er een artikel met deze kop in de Volkskrant. In het oorspronkelijke artikel wordt beschreven hoe hypocriet het is dat bedrijven als Coca-Cola en Marts moeten gaan bijdragen aan gezondere scholen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor gezonde scholen!

 

De mate waarin producten van Coca-Cola en Mars bijdragen aan een gezonde samenleving, hoeft niet eens betwijfeld of betwist te worden: producten van Coca-Cola en Mars dragen niet bij aan een gezondere samenleving!

 

Bedrijven als Coca-Cola en Mars (in deze ook Pijnenburg) willen graag werken aan een gezonder imago. Ze weten zelf ook wel dat hun producten ronduit ongezond zijn en in de huidige samenleving wordt dat steeds moeilijker te verkopen. In het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen spelen dit soort bedrijven dan ook een rol. Naast dit akkoord proberen ze meer initiatieven te ontwikkelen die hun ‘gezonde’ imago moeten stimuleren.

 

Het is bijzonder vreemd dat bedrijven als Coca-Cola, Mars en Pijnenburg een rol kunnen krijgen in het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Ze hebben immers geen gezonde voeding in hun assortiment! Er kan heel mooi gesproken worden over light producten en minder suiker in drankjes of alternatieve zoetstoffen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Feit is en blijft dat scholen gezonder worden als alle producten van Coca-Cola, Mars en Pijnenburg gewoon de deur uit gaan! Doen sommige bedrijven mee om iets wezenlijks bij te dragen of om commerciële redenen?

 

Heppie zegt maak scholen echt gezond door alle ongezonde producten de deur uit te doen!

 


Krachttraining helpt dikke kinderen bij gym

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 11 oktober stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat dikke kinderen bij gym uitblinken in krachttraining en zelfs een beetje afvallen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt de kop van dit artikel choquerend. Elk kind is anders en deze kop is bijzonder stigmatiserend!

 

Alle kinderen die het ooit hebben meegemaakt, weten dat het echt niet leuk is: als laatste gekozen worden bij de gymles. In dit artikel wordt de onterechte aanname gedaan dat dit altijd dikke kinderen overkomt.

 

Heppie is wars van de term ‘dikke kinderen’ en de aanname dat die met gym altijd als laatste gekozen worden. Er zijn zwaardere kinderen, dat is zwaar. Elke aanname omtrent populariteit van zwaardere kinderen of het kiezen van de gym, is stigmatiserend. Heppie staat daar niet achter.

 

Voor zwaardere kinderen is het vaak wel moeilijker om bij bepaalde oefeningen of balspelen met de gym goed mee te komen. Sommige kinderen hebben geen last van hun overgewicht, andere kinderen kan het behoorlijk in de weg zitten.

 

Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt nu dat kinderen die wat zwaarder zijn, vaak beter zijn in krachttraining dan kinderen die lichter gebouwd zijn. Het is voor alle kinderen goed om soms wat krachttraining toe te voegen aan een gymles. Dat is overigens niet alleen voor kinderen gezond!

 

Heppie zegt dat krachttraining op de gym een goed idee is, maar wel met de juiste motivatie!


15 minuten om je bammetjes op te eten: ‘je kunt buikpijn krijgen’

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 9 oktober stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen met een continurooster soms klagen dat de pauze te kort is om hun boterhammen op te eten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat elk rooster voordelen en nadelen heeft.

 

Veel scholen zijn de afgelopen jaren overgestapt op een continurooster. Dat heeft voordelen en ook nadelen.

 

Veel scholen kiezen voor een pauze van 30 minuten tussen het ochtenddeel en het middagdeel bij een continurooster. In die 30 minuten moet er gegeten en gedronken worden en ook nog buiten gespeeld worden. Dat geeft voor sommige kinderen een te korte tijd om te eten en te drinken.

 

Er zijn voedingsdeskundigen die zich zorgen maken over de korte tijd om te eten en te drinken. Er zou meer tijd nodig zijn om rustig te kunnen eten. Wie te snel eet, kan daar buikpijn van krijgen. Ook laten sommige kinderen nu hun drinken staan.

 

Bij een continurooster zijn leerlingen begin van de middag al klaar met school. Wellicht kunnen kinderen na schooltijd gewoon nog even rustig wat extra eten. In de traditionele pauze rond 12 uur kan een klein hapje (boterham of fruit) genomen worden. Het kan geen kwaad om iets later rustig te lunchen of nog wat extra te eten, als er om 12 uur geen complete maaltijd gegeten is.

 

Het continurooster heeft ook veel voordelen, zou geeft het leerlingen meer rust. Er zijn minder onderbrekingen in de dag, waardoor er beter geconcentreerd gewerkt kan worden. Ook voor leerkrachten is het prettiger en rustiger.

 

Heppie zegt dat een rustig moment om te lunchen echt wel gevonden kan worden, als je een beetje flexibel met je tijd omgaat.

 

 


Derde van Nederlanders weet niet waar defibrillator te vinden is

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 8 oktober stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat een derde van de Nederlanders niet weet waar de dichtstbijzijnde AED in hun omgeving hangt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat iedereen moet weten waar de AED in hun eigen omgeving hangt, thuis en op school.

 

Een defibrillator of AED is een apparaat wat je moet gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Door het gebruik van een defibrillator of AED kan een leven gered worden of hersenschade beperkt of voorkomen worden.

 

Als iemand een hartstilstand heeft, is de kans dat hij het overleeft als er binnen 6 minuten een AED of defibrillator aanwezig is, fors groter. Om binnen die tijd een defibrillator of AED op de juiste plek te krijgen, moet eigenlijk iedereen weten waar de dichtstbijzijnde in de eigen omgeving te vinden is.

 

Eigenlijk zou op elke school, bij elke sportclub, op elk wijkhuis etc. een AED aanwezig moeten zijn. Helaas is dat in de praktijk vaak niet het geval. Een AED kost geld en dat wordt er niet altijd voor vrij gemaakt. Maar wat als het uw partner, vader of kind zou zijn met een hartstilstand….

 

Zelf een AED kopen, mag altijd, maar is vaak niet haalbaar. Wat iedereen wel kan doen en wat niets kost is weten waar de dichtstbijzijnde AED of defibrillator hangt, zowel thuis als op school of bij het werk. En mocht iemand dan een hartstilstand krijgen… rennen en dat ding halen!

 

Elke school kan ervoor kiezen om hier met kinderen aandacht aan te besteden en zelfs een cursus reanimeren te geven op school (voor ouders en kinderen). Informeer eens bij de leerkracht van uw kinderen!

 

Heppie zegt weet waar je AED of defibrillator hangt: daar kan je levens mee redden!


Waarom is er zo weinig aandacht voor kinderboeken

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 oktober stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel wordt de vraag gesteld waarom er zo weinig aandacht is voor kinderboeken in de media, terwijl kinderboeken wel goed verkocht worden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor lezen en dus ook voor aandacht voor kinderboeken.

 

In de media is er weinig aandacht voor kinderboeken. Het maakt dan niet uit naar welke media je kijkt. Je hoort, ziet of leest in de media alleen iets over kinderboeken als er een prijs wordt uitgereikt, een bekende Nederlander een boek schrijft of misschien tijdens de Kinderboekenweek. Dat is vreemd, want er zijn in Nederland veel leuke, goede kinderboeken en er is gelukkig ook een stijgende lijn te ontdekken in de verkoop van kinderboeken en jeugdboeken.

 

Het lijkt er op dat er wel behoefte is aan meer aandacht voor kinderboeken in de media. Bij ‘de Wereld draait door’ wordt er wel eens een kinderboek uitgelicht en dat heeft aardig impact op de verkoopcijfers.

 

Er zijn veel leuke en goede nieuwe uitgaven van Nederlandse kinderboeken. In de praktijk blijken ouders daar niet goed van op de hoogte en worden er dus ook nog veel klassiekers gelezen uit hun eigen jeugd.

 

De huidige kinderboeken verschillen wel van de kinderboeken van een generatie terug. Veel onderwerpen die een generatie geleden nog taboe waren, worden nu in kinderboeken wel besproken. De laatste jaren is er binnen de kinderboeken meer aandacht voor diversiteit en kinderboeken met stripachtige tekeningen zijn populair. Kinderboeken gaan er ook steeds mooier uitzien. Dat is leuk, want het oog wil ook wat!

 

Heppie zegt lekker lezen met of voor je kind!

 


Met een boek in een hoek ben je uren zoek

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 oktober stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat het weer Kinderboekenweek is en lezen hartstikke goed is voor kinderen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt blij van lezen!

 

Het is weer Kinderboekenweek. Elk jaar kent de Kinderboekenweek een thema en dat is dit jaar vriendschap.

 

Als het Kinderboekenweek is zijn er allerlei activiteiten rondom lezen voor kinderen. Er wordt in veel boekenwinkels en bibliotheken bijvoorbeeld voorgelezen of er komt een schrijver van kinderboeken om iets te vertellen.

 

Bij elke €10 die in een boekenwinkel of online aan kinderboeken wordt besteed, wordt het gratis kinderboekenweekgeschenk aangeboden. Dit jaar is het kinderboekenweekgeschenk het boek ‘de eilanden ruzie’ van Jozua Douglas en tekeningen van Elly Hees. Het boek gaat uiteraard over vriendschap!

 

Ook op de meeste scholen zal er aandacht zijn voor de Kinderboekenweek.

 

Lezen is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Het begint bij voorlezen en daarna kunnen ze op enig moment lekker zelf lezen. Naast het rustgevende effect van lezen en natuurlijk de taalontwikkeling die ermee gepaard gaat, is lezen vooral belangrijk voor kinderen omdat het ontspant en de creativiteit stimuleert. Lezen is ook goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

 

Tegenwoordig wordt er minder gelezen. Dat is voor een deel te verklaren door tv, tablets, mobiele telefoons en games, maar ook omdat lezen minder gestimuleerd wordt door ouders. Toch jammer, want een kind dat niet leest, mist echt wat!

 

Heppie zegt lees zoveel mogelijk, omdat het goed voor je is, maar vooral omdat het leuk is!


Hoge werkdruk: 1 op 6 krijgt burn-outklachten

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 oktober stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat veel mensen die werken klagen over een hoge werkdruk en burn-outklachten krijgen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt hard werken prima, maar te hard is voor niemand gezond!

 

Je hoort het steeds meer om je heen: mensen die hun werkdruk als te hoog ervaren. Er wordt regelmatig gedemonstreerd om werkdruk te verminderen. Ook binnen het onderwijs horen we deze klacht. TNO heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat maar liefst 1 op de 6 werknemers te maken heeft met burn-out klachten. Dat is wel heel veel…

 

Een hoge werkdruk ervaren is een uitspraak die we veel horen. Maar wat is een hoge werkdruk? Is er sprake van een hoge werkdruk als je veel moet doen in een korte tijd of is er sprake van hoge werkdruk als je structureel overvraagd wordt op je werk? De laatste definitie komt in de buurt. Er is sprake van een te hoge werkdruk als er een disbalans is tussen hetgeen het werk van iemand vraagt en de mogelijkheden die iemand heeft om daaraan te voldoen.

 

Het begrip werkdruk is de afgelopen periode een eigen leven gaan leiden. Momenteel wordt te veel alle onbehagen en onrust omtrent werk onder de noemer werkdruk geschoven. Wat niet wegneemt dat de werkdruk de afgelopen jaren wel gestegen is. Er is meer prestatiedruk, krapte op de arbeidsmarkt en meer verantwoordingsdruk.

 

Een kant en klare oplossing voor werkdruk is er niet. Een hoger salaris is geen oplossing voor een te hoge werkdruk. Weliswaar zijn veel mensen bereid om hard te werken voor een goed salaris, maar als je werkdruk echt te hoog is, dan los je dat niet op met meer geld. Werkstress is niet op te lossen met een maandelijks hoger salaris.

 

Wat kan je dan doen aan werkdruk? Het is eerst belangrijk om te kijken wat de oorzaak is van de werkdruk. Hoe specifieker die gespecificeerd kan worden, hoe beter ook een passende oplossing gevonden kan worden. Een cursus mindfulness of een timemanagement-opleiding zijn vaak ook korte termijn zoethouders.

 

Bij een (te) hoge werkdruk is het van belang rustig te blijven. Bekijk de oorzaak en ga daarover in gesprek. Leer je prioriteiten te stellen en durf nee te zeggen. Dat lijkt allemaal wat simplistisch, maar het is vaak wel een goed begin van het oplossen van werkdruk. Realiseer je dat je niet meer kan doen dan hetgeen wat je doet zo goed mogelijk doen!

 

Uiteraard speelt ontspanning ook een rol. Ga je elke avond op stap voor sociale verplichtingen, dan zal je sneller werkdruk ervaren en minder snel een oplossing. Sociale contacten zijn zeker belangrijk in ontspanning, maar neem ook rust en vooral tijd om te bewegen! Zoek balans in je bezigheden! Invloed op je eigen agenda heb je alleen zelf!

 

Heppie zegt werk hard als dat nodig is, maar geef je grenzen tijdig aan en ga daar niet overheen!


Veroordeel eetpatroon dat afwijkt van het jouwe niet.

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 30 september stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat het niet eenvoudig is om te bepalen wat gezond of normaal eten is of wat niet normaal is.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat normaal eten niet bestaat; elke vorm van eten is bijzonder!

 

Tegenwoordig is gezond eten een hype. Daar staat tegenover dat onze omgeving ons uitnodigt om te vaak te veel en te ongezond te eten. Maar wat is dan normaal eten? Een vraag die niet te beantwoorden is.

 

We hebben allemaal een mening over wat normaal eten is. We zijn het eens dat eetstoornissen niet normaal zijn (en daar hebben veel meer kinderen last van dan we denken), maar het is zelfs soms lastig om te bepalen wanneer er sprake is van een eetstoornis.

 

We zijn het er met elkaar ook over eens dat we met elkaar te zwaar worden en dat dat komt doordat we geen gezonde, normale verhouding hebben met ons voedsel. Maar ook hier geldt dat een grens niet eenvoudig vast te stellen is.

 

Met elkaar bepalen we wat we normaal eten en een normaal voedingspatroon vinden. Wat afwijkt van de voeding of het voedingspatroon van de meerderheid wordt niet als normaal ervaren. Maar wie zegt dat normaal eten ook het meest gezond is? Of het lekkerst? Of het meest voedzaam?

 

We hebben over het algemeen snel een mening over een ander klaar. Wie anders eet, of dat nou heel gezond is, vegetarisch of bijvoorbeeld halal is, wordt snel veroordeeld. En wat bereikt iemand ermee een ander te veroordelen voor zijn voedingspatroon? Wordt het daardoor anders? Voel je jezelf beter of voelt die ander zich beter?

 

Een ander veroordelen om zijn voedingspatroon is kortzichtig. Elk mens heeft zijn eigen voorkeuren en eigen ideeën over eten. Als we elkaar respecteren, geïnteresseerd zijn in elkaar en met elkaar eten, leren we van elkaars gewoonten.

 

Heppie zegt laten we elkaars voedsel niet veroordelen, maar delen!


Wie veel junkfood eet, loopt risico op depressie

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 28 september stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat wie veel junkfood eet een verhoogd risico loop om een depressie te krijgen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat junkfood nergens goed voor is, dus waarom zou je het eten?

 

In ons land hebben veel te veel mensen last van een depressie. Een depressie is een psychische ziekte. Depressie komt in ontwikkelde landen te veel voor. Er gaat veel menselijk leed mee gepaard en er is ook veel geld mee gemoeid.

 

Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit kostentechnische overwegingen zijn 41 eerdere studies door een aantal onderzoekers naast elkaar gelegd en opnieuw bekeken.

 

Uit dit mega-onderzoek kwam onomstotelijk naar voren dat voeding van invloed is op depressiviteit. Wie veel slechte voeding eet, zoals bewerkte voedingsmiddelen met veel suiker en vet (koek, snoep, fastfood) heeft een aanzienlijk hoger risico op het ontwikkelen van een depressie.

 

Chemische processen in je darmen lijken op chemische processen in je hersenen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat wat in je buik gebeurt, je hoofd beïnvloed! Dat is ook al eerder aangetoond.

 

Het is uit dit onderzoek niet duidelijk geworden of het ook andersom werkt. Als mensen met een depressie gezonder gaan eten, of ze dan minder depressief worden. Er zijn nu wel sterke argumenten om bij de behandeling van depressie in ogenschouw te nemen wat mensen eten.

 

Mensen die veel vis, noten, fruit en groenten eten, hebben minder kans op een depressie. Deze voedingsmiddelen lijken je juist te beschermen tegen depressies.

 

Heppie zegt denk na wat je eet, voor je lijf en voor je hoofd!

 


Schimmel op je eten? In veel gevallen is wegsnijden genoeg

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 september stond er een artikel met deze kop in het AD.  In het oorspronkelijke artikel staat dat schimmels nuttig kunnen zijn, lekker kunnen zijn, maar soms ook gevaarlijk kunnen zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is benieuwd naar het onderscheid in schimmels.

 

Schimmels komen in de natuur veel voor. We eten ook regelmatig schimmels en ervaren dat meestal als lekker. Schimmelkazen vinden we lekker en ook veel paddenstoelen, waar schimmels op leven, vinden wij heerlijk. Schimmels worden gebruikt om wijn te maken, worst te drogen en hebben nog veel meer toepassingen.

 

Als eten bederft, dan komen daar ook vaak schimmels op. Dat kunnen minder gezonde schimmels of zelfs niet-eetbare schimmels zijn. Die schimmels kan je in de meeste gevallen beter niet eten, maar soms kan je het ook gewoon van het voedsel afhalen.

 

Schimmels groeien vaak in de koelkast. De lage temperatuur is ideaal voor schimmels. De koelkast regelmatig goed schoon maken is dus geen luxe, maar echt noodzaak. De afvoer van de koelkast moet niet vergeten worden.

 

Schimmels kunnen aan de buitenkant van voedsel groeien, maar soms groeien er draden door het hele voedingsmiddel heen. Het lijkt dan alleen aan de buitenkant beschimmeld, maar het is overal beschimmeld.

 

Schimmels op groenten en hard fruit met een laag vochtgehalte kunnen afgesneden worden. Als een wortel schimmelt en je snijdt het stuk ruim weg, kan je die nog eten. Voor harde en schimmelkazen kazen en gedroogde worst geldt ook dat je de schimmel eraf kan halen.

 

Voor overige voedingsmiddelen is het niet aan te raden om schimmels weg te snijden en het toch op te eten. Kliekjes en vlees mogen echt geen schimmel bevatten als je het eet. Brood, koekjes etc. kunnen beter weg gegooid worden als ze beschimmeld zijn. Groenten en zacht fruit met een hoog vochtgehalte kan je met schimmel beter niet meer eten. Vleeswaren en zachte kazen zoals roomkaas, yoghurt, zure room, jams, compotes, noten en peulvruchten allemaal niet meer eten als er schimmel op zit.

 

Heppie zegt wees voorzichtig met schimmels. Bij twijfel niet eten!

 


Waarom je eten beter smaakt op een wit bord

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 23 september stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat uit onderzoek blijkt dat meerdere factoren invloed hebben op je smaakbeleving.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het leuk is om te weten wat maakt dat je iets lekkerder vindt.

 

Of je iets lekker vindt of niet, dat bepaalt iedereen zelf. Wat lekker is, verschilt van persoon tot persoon (gelukkig). Toch zijn er veel onderzoeken gedaan naar factoren die invloed hebben op onze smaak. Er blijkt nogal wat van invloed…

 

Eten op een wit bord wordt als meer smaakvol ervaren. Aardbeienmousse wordt op een wit bord zelfs als zoeter beoordeeld dan op een zwart bord. Wie minder wil eten, doet er verstandig aan te eten van een kleiner bord en bij voorkeur dan een rood bord.

 

Je bestek speelt ook een rol. Zo geeft een kleinere lepel het verwachtingspatroon van zoet en een grotere lepel meer hartig. Dat komt natuurlijk omdat toetjes vaker met een kleine lepel gegeten worden en bijvoorbeeld soep met een grotere lepel.

 

Hoe meeslepender de taal op een menukaart, hoe meer je geneigd bent een gerecht te kiezen. Een ‘lekker sappige biefstuk’ wordt vaker gekozen dan een ‘biefstuk’. Het wordt niet alleen vaker gekozen, maar ook lekkerder gevonden (ook al wordt hetzelfde recept gebruikt).

 

Muziek speelt ook een rol. Harde muziek maakt dat zoete en zoute smaken als minder intens worden ervaren (geldt ook voor geluid van de tv).

 

Wat je ziet en ruikt speelt ook een rol. Kleuren en geuren bepalen wat je verwacht te proeven en dat proef je dan ook vaak.

 

Tot slot speelt in de supermarkt ook de kleur van de verpakking een rol. Felle kleuren worden als aantrekkelijker gezien dan fletse kleuren, ook al bevatten ze exact hetzelfde product.

 

Heppie zegt laat je niet foppen, eet gezond en met smaak!


Brandwondenzorg wijzigt advies voor ongevallen met jonge kinderen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 september stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Brandwondenzorg Nederland het advies voor ongevallen met kleine kinderen heeft gewijzigd. Kleding en luier moeten zo snel mogelijk uit.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat elke ouder moet weten wat te doen bij brandwonden.

 

Als een kind brandwonden oploopt is het zaak direct juist te handelen. Dit gebeurt niet altijd, omdat ouders of omstanders niet altijd weten hoe te handelen.

 

Als een kind een brandwond oploopt moet er gekoeld worden en tegelijkertijd moet de kleding (en/of luier) uitgedaan worden als de brandwond zich eronder bevind.

 

Doordat de kleding niet altijd uitgedaan werd, was de brandwond niet altijd goed zichtbaar. Om goed te kunnen koelen, moet de wond wel goed zichtbaar zijn. Daarom moet nu direct de kleding (en/of luier) uitgedaan worden. Kleding (en/of een luier) kan ook warmte vasthouden, wat ook niet goed is bij een brandwond.

 

Koelen moet bij voorkeur met lauw, zacht stomend water gebeuren. De brandwond moet minimaal 10 minuten gekoeld worden. Uiteraard is het verstandig lang een arts te gaan bij brandwonden. Ingeval van grotere brandwonden kan je altijd 112 bellen.

 

Heppie zegt weet wat je moet doen bij een brandwond, dan kan de schade beperkt worden.

 


Helft jongeren is eenzaam, maar durft er niet over te praten

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 17 september stond er een artikel met deze kop op RTL-nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat jongeren behoren tot de eenzaamste groepen in de samenleving.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat jongeren mensen zich om zich heen nodig hebben om zich verbonden mee te voelen.

 

Van onze jongeren verwachten we niet dat ze eenzaam zijn. Toch blijkt uit onderzoek dat bijna de helft van jongeren tussen de 16 en 20 jaar oud zich soms of vaak eenzaam te voelen.

 

Het is best gezond om je soms alleen te zijn. Alleen zijn geeft momenten van reflectie en de mogelijkheid om eens naar jezelf te kijken, over jezelf na te denken. Wie ben je en wat wil je. Iedereen heeft momenten in zijn of haar leven dat eenzaamheid een rol speelt. Altijd maar anderen om je heen is, niet gezond.

 

Toch is eenzaamheid iets anders dan alleen zijn. Sommige mensen kunnen heel goed alleen zijn,  zonder zich eenzaam te voelen. Andere mensen zijn nooit alleen en voelen zicht toch eenzaam.

 

In onze huidige, digitale wereld lijkt het of je nooit eenzaam hoeft te zijn. Er zijn immers altijd wel mensen online waar je mee kunt communiceren. Toch is contact met anderen geen garantie dat je niet eenzaam bent. Eenzaamheid heeft te maken met verbondenheid. En verbondenheid heeft iedereen nodig.

 

Wie zich te vaak eenzaam voelt, kan daar allerlei klachten van krijgen. Het maakt niet je niet blij, je voelt je niet veilig en niet verbonden. Vaak durven met name jongeren niet te praten over hun eenzaamheid. Dat is triest, want juist door te praten kunnen er oplossingen voor eenzaamheid ontstaan.

 

Eenzaamheid is helaas niet alleen iets van jongeren of ouderen. Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, ook onder kinderen. Laten we met elkaar alert zijn op de eenzamen onder ons en met ze praten hoe deze eenzaamheid te doorbreken is.

 

Heppie zegt let op elkaar, wees geïnteresseerd in elkaar en zorg dat je met elkaar verbonden blijft, zodat we elkaar helpen om niet eenzaam te zijn.

 


Meer zorgen over milieu in eigen omgeving

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 14 september stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Nederlanders zich tussen 2012 en 2017 meer zorgen zijn gaan maken over het milieu in hun eigen leefomgeving.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt het milieu heel belangrijk, dichtbij en ver weg!

 

Het besef dat het niet zo goed gaat met onze aarde en dat we daar iets aan moeten doen voor onze kinderen en toekomstige generaties, is de afgelopen vijf jaar gelukkig behoorlijk gestegen.

 

Was in 2012 nog maar 30% van de Nederlanders bezorgd over het milieu in de eigen leefomgeving, in 2017 was dit al bijna 50%. Over het milieu wereldwijd maakten we ons in 2012 al zorgen (80%) en dat doen we in 2017 nog steeds (80%).

 

Iedereen weet dat we aan de houdbaarheid van onze aarde moeten werken. We verbruiken meer dan ons toekomt en vervuilen lucht, bodem en water. Het besef dat dit niet alleen mondiaal een aandachtspunt is, maar ook in onze eigen leefomgeving stijgt. We realiseren ons meer en meer dat we in algemene zin en we als onze eigen omgeving te veel vervuilen. We brengen schade toe aan het milieu door onze wijze van leven.

 

Ondanks ons besef dat er iets gebeuren moet aan het milieu om de aarde bewoonbaar te houden, is maar een derde van de Nederlanders bereid daar ook meer belasting voor te betalen. Een beetje een hypocriete houding. Wie zich realiseert hoe het met de aarde gesteld is, heeft geen keuze dan bijdragen aan herstel en verbetering!

 

Heppie zegt laten we allemaal op verschillende manieren bijdragen om onze aarde zo goed mogelijk door te geven aan toekomstige generaties!

 


Te dik maar toch tevreden: Nederlander heeft geen last van extra kilo’s

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

OP 12 september stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat de helft van de mensen met overgewicht, ondanks hun extra kilo’s, tevreden zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat je meer tevreden kunt zijn met een gezond gewicht.

 

Bijna de helft van alle mensen in ons land, heeft last van overgewicht. Dit kan variëren van een paar kilo te veel tot obesitas (ernstig overgewicht). We worden met elkaar steeds dikker. In de jaren 80 had ongeveer een derde van de Nederlanders overgewicht, nu is dat al de helft. We gaan overgewicht ook steeds normaler vinden.

 

Omdat overgewicht steeds normaler wordt en meer geaccepteerd is, hebben ook steeds minder mensen een probleem met een paar kilo te veel. Enerzijds is dat goed, want het is fijn als je tevreden bent met jezelf. Anderzijds is het jammer, want wie tevreden is zal minder gemotiveerd zijn om iets aan zijn probleem te doen. En een paar kilo (blijvend) weg werken is nog altijd makkelijker dan structureel heel veel extra kilo’s afvallen.

 

Mannen blijken iets meer tevreden dan vrouwen en mensen met een gezond gewicht zijn ook meer tevreden dan mensen met overgewicht of ondergewicht. Wie te weinig weegt minder tevreden dan mensen met een gezond gewicht, maar wel meer tevreden dan mensen met overgewicht. Uiteraard gaat het allemaal om gemiddelden uit een onderzoek en niet om de individu.

 

Heppie zegt laten we naar een gezond gewicht streven en goed voor onszelf zorgen!

 


Advies aan scholen: Kinderen moeten per dag uur extra bewegen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 10 september stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen naast de gewone gymles nog twee keer per dag een half uur moeten bewegen op school.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor bewegen!

 

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn het eens: kinderen bewegen te weinig. Scholen zouden kinderen naast de gewone gymles tweemaal per dag een half uur moeten laten bewegen.

 

De Raden begrijpen dat er ook geleerd moet worden op school, dus wordt voorgesteld om tijdens lessen oefeningen te doen. Bewegingen tijdens lessen zorgt voor betere concentratie en heeft een positieve invloed op de hersenactiviteiten.

 

Volgens de huidige normen moeten kinderen minimaal een uur per dag bewegen. Dat is ook echt wel nodig, want meer en meer wordt geconstateerd dat kinderen minder soepel bewegen en niet de lichamelijke vaardigheden hebben die ze zouden moeten hebben.

 

Uiteraard hebben niet alleen scholen in deze een verantwoordelijkheid. Er wordt wel een beroep op scholen gedaan, omdat kinderen daar wel een heel groot deel van de dag doorbrengen.

 

Als ouder heb je ook aanzienlijk invloed hoe een kind zijn vrije tijd doorbrengt. Sport een kind regelmatig? Speelt uw kind regelmatig buiten? Geeft u zelf het goede voorbeeld (niet alleen belangrijk voor uw kind, maar ook voor u zelf!)?

 

Heppie zegt bewegen met elkaar en los van elkaar! Onze kinderen mogen niet vastroesten, maar moeten soepel en gezond blijven!

 


Verkeer bij scholen onveilig: 10.000 ongelukken in 3 jaar

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 7 september stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat bijna 9 op de 10 scholen verkeersproblemen ervaren in de directe omgeving.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat lopend of fietsend naar school gaan gezond is, maar het moet wel veilig kunnen.

 

Scholen, ouders en leerlingen zijn niet tevreden over de verkeerssituatie rondom scholen. Er zijn te veel gevaarlijke situaties en ongelukken. Er zijn zelfs verkeersdoden te betreuren.

 

In de afgelopen 3 jaar gebeurde er ruim 10.000 ongelukken. De meeste ongelukken gebeuren rondom stadsscholen. Daar gebeuren 13 keer meer ongelukken geteld dan bij een school op het platteland.

 

Er zijn verschillende oorzaken van de problemen. Natuurlijk komen er bij scholen elke dag heel veel kinderen op een zelfde tijdstip bij elkaar. Soms is de verkeerssituatie daar niet op berekend. In die gevallen zullen gemeenten de situatie moeten aanpassen.

 

Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Daar wordt de verkeerssituatie vaak niet veiliger van. Het advies aan ouders en kinderen luidt dan ook: ga op de fiets of lopend naar school! Autogebruik bevorderen, bijvoorbeeld door het aanleggen van meer parkeerplaatsen, blijkt averechts te werken. De auto laten staan is een betere oplossing.

 

Uiteraard is het niet voor iedereen mogelijk om lopend of op de fiets naar school te komen. Sommige kinderen wonen echt te ver van school af om dagelijks te fietsen of te wandelen. Wat te ver is, is niet zomaar te zeggen, maar 10 minuten of een kwartiertje fietsen naar school is goed te doen!

 

Heppie zegt laten we allemaal lopend of met de fiets naar school gaan als de afstand dat toelaat!

 


WHO: Wereldwijd beweegt meer dan een kwart van de mensen te weinig

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 5 september stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat meer dan een kwart van de mensen wereldwijd niet genoeg aan lichaamsbeweging doet.

 

HEPPIELEVEN

Heppie houdt van bewegen, jij ook?

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 358 onderzoeken uit 168 verschillende landen gecombineerd. Het resultaat geeft een beeld van een wereld die te weinig beweegt. Maar liefst meer dan een kwart van de mensen wereldwijd beweegt te weinig. Het gaat om ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen die te weinig bewegen.

 

Het verschilt nogal per land of er voldoende bewogen wordt. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten beweegt 40% van de mensen te weinig, in China is dat maar 14%.

 

Als norm is aangehouden dat je voldoende beweegt als je wekelijks tenminste 150 minuten aan matige beweging of 75 minuten aan krachtige lichaamsbeweging doet. Te weinig bewegen neemt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee.

 

Heppie zegt beweeg als je leven je lief is!

 


Brabantse kinderen zijn meer gaan bewegen en gezonder gaan eten

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 4 september stond er een artikel met deze kop op Omroep Brabant. In het oorspronkelijke artikel staat dat Brabantse kinderen steeds gezonder zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie houdt van gezonde kinderen! Hoe meer, hoe beter!

 

De GGD West-Brabant heeft een onderzoek gedaan naar de leefstijl en gezondheid van Brabantse kinderen tot 11 jaar. Maar liefst 6000 ouders hebben een vragenlijst ingevuld!

 

Ondanks dat bekend is dat vragenlijsten vaak een niet volledig betrouwbaar beeld geven, zijn de resultaten zonder meer positief!

 

Kinderen zijn gezonder gaan eten, meer gaan bewegen en ouders zijn zich ook meer bewust van de gezondheid van hun kinderen. Ouders zijn zich onder meer beter bewust van de schadelijke effecten van roken en alcohol. Er wordt minder vaak in huis gerookt in het bijzijn van de kinderen.

 

98% van alle kinderen ontbijt iedere dag en dat is bijzonder goed! Ook eten verreweg de meeste kinderen dagelijks groente en fruit. Iets minder dan de helft van de kinderen sport tweemaal per week buiten school om.

 

Wat verbazing schetst is dat wel de ruime meerderheid van de ouders van mening is dat hun kind alcohol mag gaan drinken voor het 18e jaar!

 

Heppie zegt we zijn op de goede weg, laten we zo doorgaan!

 


Helft leerlingen vermijdt vieze school-wc

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 september stond er een artikel met deze kop in BNDeStem. In het oorspronkelijke artikel staat dat meer dan de helft van de leerlingen toiletten op school zo vies vindt, dat ze op school niet naar de wc willen gaan. Met alle gevolgen van dien…

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat schone toiletten een voorwaarde voor elke school moeten zijn!

 

Als een kind naar het toilet moet, dan moet daar gelegenheid voor zijn op school. Nou heeft elke school een toilet, dus in die zin biedt elke school de gelegenheid…

 

Uit onderzoek blijkt dat het allemaal net iets anders ligt. Er is onderzoek gedaan onder 1500 ouders, leraren en leerlingen (ook middelbare school). Toiletten worden over het algemeen alles behalve schoon gevonden. Voor meer dan de helft van de leerlingen is het zelfs zo erg dat ze hun toiletbezoek uitstellen tot ze weer thuis zijn!

 

Toiletten stinken, zijn vies, hebben onvoldoende of geen toiletpapier, er is geen zeep om de handen mee te wassen etc. Er zijn legio redenen waarom het toilet niet hygiënisch ervaren wordt.

 

Onbekend zijn deze klachten zeker niet. Van de onderzochte leerkrachten zegt tweederde dat ze klachten van leerlingen krijgen en ook worden ze door ouders aangesproken.

 

Artsen geven aan dat vieze toiletten niet goed voor kinderen zijn. Kinderen die op de lagere school komen zijn net zindelijk en hebben een schoon toilet nodig. Hij ziet zelfs kinderen als gevolg van vieze toiletten terugvallen in het zindelijk zijn.

 

Als je nodig naar de wc moet, is het ook niet eenvoudig om je goed te concentreren op de leerkracht tijdens de les, te rennen in de pauze etc. Om nog niet te spreken van buikpijn…

 

Hoe kan dit probleem blijven bestaan, terwijl iedereen het weet? Het probleem speelt la jaren en is blijkbaar hardnekkig. Oude schoolgebouwen zijn een oorzaak, te weinig geld uittrekken voor schoonmaak is een oorzaak, kinderen die niet netjes plassen is een oorzaak en wellicht zijn er nog meer oorzaken te benoemen.

 

Er zal wel echt wat aan moeten gebeuren, want dit kan toch niet serieus zo blijven?!

 

Heppie zegt een schone wc voor iedereen onder schooltijd!

 


Nooit te oud om je levensstijl te beteren, tot je 50 bent tenminste

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 september stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat veranderingen van levensstijl tot op latere leeftijd het risico op hart- en vaatziekten vermindert.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat een gezondere levensstijl voor nog veel meer goed is!

 

Dat overgewicht, onvoldoende bewegen, een slecht voedingspatroon, slecht slapen, roken en te veel alcohol niet gezond voor je zijn, dat is niet nieuw. Maar heb je kans om de negatieve gevolgen aan te pakken door het aanpassen van je levensstijl?

 

In Amerika is een grootschalig onderzoek gedaan naar de mensen met een ongezonde levensstijl. Er werden 5000 proefpersonen tussen de 18 en 30 jaar oud onderzocht. Allen hadden door hun levensstijl een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

 

Na 20 jaar werden dezelfde mensen opnieuw onderzocht. Ongeveer een kwart van de onderzochte mensen had iets verbeterd in hun levensstijl. De verbeteringen in levensstijl hadden een positieve invloed op het risico op hart- en vaatziekten. Zelfs opgelopen schade herstelde zich (deels).

 

Als mensen (nog) minder gezond waren gaan leven, was dat ook zichtbaar. Dit leidde onder meer tot aderverkalking, wat niet gezond is.

 

Wat er gebeurt als je ouder dan 50 jaar je levensstijl nog aanpast, is na dit onderzoek niet te zeggen. De oudste deelnemer was bij aanvang van het onderzoek immers 30 jaar oud en 20 jaar later dus 50 jaar oud.

 

Dit onderzoek bevestigt wat al uit kleinere onderzoeken naar voren is gekomen en wat wetenschappers vermoedden. Je levensstijl gezonder maken heeft voor zover we nu weten altijd een positief effect! Al is het alleen maar dat je je lekkerder gaat voelen.

 

Heppie zegt alle kleine beetjes aanpassing in levensstijl helpen: begin met een kleine stap de goede kant op!

 

 


Steeds meer sportverenigingen verbannen sigaret

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 september stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat het aantal rookvrije sportverenigingen behoorlijk is toegenomen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met dit nieuws; sporten en roken gaat niet goed samen!

 

Het aantal rookvrije sportverenigingen per 1 september is flink toegenomen. Vanaf 1 september zijn er in Nederland 550 sportclubs rookvrij of daar hard naar op weg. Ter vergelijking: 1 september vorig jaar waren dat nog maar 150 sportclubs.

 

De Hartstichting, buitensportbonden en gemeenten werken samen om zoveel mogelijk sportverenigingen rookvrij te maken. Van de hockeyverenigingen is al een derde rookvrij en er zijn ruim 200 voetbalverenigingen geheel of gedeeltelijk rookvrij.

 

Overigens lijkt 550 sportclubs veel in vergelijking met vorig jaar, als gekeken wordt naar het totale aantal sportclubs (ongeveer 6000)waar buiten gesport wordt, dan is er nog wel wat werk aan de winkel!

 

Roken in combinatie met sport en zeker als er kinderen sporten, wordt steeds minder als ‘normaal’ ervaren. Natuurlijk moeten ouders die roken de mogelijkheid krijgen om dat ergens in de buurt van de sportvereniging te kunnen doen, maar dat is wat anders dan op de tribune of langs het veld roken.

 

Heppie zegt op de naar 6000 rookvrije sportclubs!

 


Minder belasting op suikervrije frisdrank

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 30 augustus staat er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel stat dat de belasting op suikervrije frisdrank en bronwater verlaagd zal worden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met het initiatief, maar er zit een addertje onder het gras.

 

De overheid is bezig met het sluiten van een preventieakkoord. In dit akkoord moeten allerhande maatregelen komen die Nederland gezonder gaan maken. De maatregel over het verlagen van belasting op suikervrije frisdrank en bronwater lekt uit.

 

Het stimuleren van meer gezonde dranken is een goede zaak. Frisdrank en sap zijn een grote boosdoener als het gaat om de hoeveelheid suiker die we binnen krijgen en de zuuraanvallen op tanden.

 

Het lijkt dan ook een prima voorstel om de belasting op suikervrije dranken en bronwater te verlagen. Toch zit er een addertje onder het gras. Veel suikervrije dranken worden namelijk wel gezoet, maar met een alternatieve zoetstof. Deze alternatieve zoetstoffen kunnen een natuurlijke bron hebben (zoals Stevia) of een chemische bron hebben (zoals Aspartaam). Van veel zoetstoffen is het discutabel of ze wel gezond voor ons zijn. Niet alleen zouden alternatieve zoetstoffen aanzetten tot meer eten, ook zijn er weinig lange termijnonderzoeken voorhanden of deze zoetstoffen wel echt veilig zijn voor mensen.

 

Als we met elkaar in plaats van ‘gewone’ frisdranken en sappen overstappen op ‘light’ versies, dan is het maar de vraag of we gezondheidswinst gaan boeken.

 

Het is goed dat er meer aandacht en maatregelen komen voor gezonder leven, maar hopelijk kiest de overheid wel de juiste maatregelen.

 

Heppie zegt drink liever water en thee in plaats van frisdrank!


Nederlanders storen zich steeds meer aan elkaar

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 27 augustus stond er een artikel met deze kop op Nu.nl In het oorspronkelijke artikel staat dat steeds meer Nederlanders overlast ervaren van buren of andere mensen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat enige tolerantie niet verkeerd is.

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CVV) heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlanders zich aan anderen storen.

 

Nederlanders storen zich steeds vaker aan buren en andere mensen. Zo is het aantal keer dat buurbemiddeling is ingeroepen alleen al met 15% gestegen afgelopen jaar. Dit komt deels omdat steeds meer gemeenten buurtbemiddeling aanbieden en het bekender is geworden, maar ook doordat mensen zich vaker aan hun buren storen.

 

Dat Nederlanders steeds kortere lontjes krijgen is niet nieuw. Veel mensen vinden dat ze zelf alles kunnen maken en hun omgeving niet moet zeuren (moet kunnen…), maar irriteren zich wel eerder aan hun omgeving. Best hypocriet eigenlijk…

 

Heppie zegt irriteer je niet zo snel, dan is het leven een stuk leuker!


Arts: van ‘8 tot 8’ eten kan wonderden doen voor je darmen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 augustus stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat het goed is om al je maaltijden binnen 12 uur te consumeren en daarna 12 uur niets te eten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat 12 uur niet eten voor je lijf een goede zaak is!

 

Intermitted fastening is tegenwoordig een moderne term. Het houdt in dat je periodiek niet eet of heel weinig eet. Er zijn verschillende vormen van. Variaties lopen uiteen van enkele uren niet eten tot een aantal dagen maar heel beperkt eten.

 

Bij de ‘8 tot 8’ regel eet je al je maaltijden binnen 12 uur per etmaal en bij voorkeur tussen 8 en 8. Als tussen 8 en 8 lastig is, omdat je al eerder moet beginnen met werken of school, kan je ook 7 tot 7 hanteren. Na de 12 uur waarbinnen je eet, gun je je lijf 12 uur ‘rust’ als het om eten gaat. Je eet die 12 uur dan niet en ook calorierijke dranken laat je staan (alleen water of thee of koffie zonder suiker en melk zijn aan te raden).

 

Uit onderzoek blijkt dat deze manier van eten goed is voor je darmen, immuunsysteem en een gezond gewicht. Door de hele dag door te eten heb je invloed op de bloedsuikerspiegel en de bacteriën in je darmen. Ook heeft je immuunsysteem baat bij deze manier van eten en kan het wat gewichtsverlies opleveren.

 

Degenen die deze manier van eten toch als best lastig ervaren, kunnen beginnen met uitzonderingen in het weekend en door de week dit ritme aanhouden. Uiteraard mag je altijd een uitzondering maken voor een feestje of een etentje, mits dat maar niet te vaak gebeurt (als je tenminste zo wil leven).

 

Uiteraard blijft wat je eet ook belangrijk, want gedurende 12 uur alleen ongezonde dingen naar binnen werken, blijft ongezond.

 

Heppie zegt doen: 12 uur eten en 12 uur niet eten! Een goede balans!

 


Omstreden pesticiden nog jaren toegestaan in groente-en fruitteelt

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 augustus stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat pesticiden die de hormoonhuishouding kunnen verstoren of de vruchtbaarheid kunnen schaden, nog jarenlang zijn toegestaan.

 

HEPPIELEVEN

Heppie begrijpt dat je soms bestrijdingsmiddelen wilt gebruiken als groente- of fruitteleer, maar het moet niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier!

 

Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen op chemische basis. Het doel van pesticiden is het bestrijden van ziekten, ongedierte of onkruid dat schadelijk is voor het gewas.

 

Binnen de Europese Unie gelden stikte regels welke pesticiden wel en niet zijn toegestaan. De mate waarin de pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid speelt daarin een grote rol.

 

Permanent wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van pesticiden en worden onderzoeksresultaten gepubliceerd. Omdat er steeds nieuwe pesticiden op de markt komen, aanpassingen zijn in de samenstellingen en er steeds nieuwe onderzoeken zijn, moeten pesticiden voor toelating en elke 10 jaar opnieuw gecontroleerd worden. Een hercontrole na 10 jaar leidt regelmatig tot een verbod, omdat een middel toch schadelijk blijkt te zijn voor de gezondheid.

 

Nu blijkt dat er binnen de EU te weinig capaciteit is om pesticiden opnieuw te beoordelen. Omdat er wel aan de regels voldaan moet worden, wordt een oudere goedkeuring dan zonder nieuwe beoordeling verlengd. Dit gebeurt soms wel tot 4 keer toe. Schadelijke pesticide kunnen zo veel te lang op de markt blijven en de gezondheid schaden. Dat is een kwalijke zaak.

 

Het is altijd aan te raden groente en fruit, waarvan je niet zeker bent of het bespoten is, goed te wassen voordat je het opeet. Niet alles kan je afwassen, maar wel een deel.

 

Heppie zegt pas op met pesticiden en was je gewassen goed voordat je ze eet.

 


Explosieve toename van ongelukken met springkussens: 22oo gewonden in jaar tijd

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 augustus stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat Nederlandse ziekenhuizen signaleren dat het aantal ongevallen met luchtkussens de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat springen leuk moet blijven en niet gevaarlijk moet worden!

 

6 ongevallen met springkussens per dag! Dat is onwaarschijnlijk veel, maar dat zijn de cijfers van afgelopen jaar als het gaat om ongevallen met een luchtkussen. En dat zijn dan nog alleen de cijfers van ongevallen waarmee een kind in het ziekenhuis beland!

 

Springen op een luchtkussen lijkt heel leuk en onschuldig en dat zou het ook moeten zijn. Omdat de springkussens steeds groter worden, is de kans op een ongeval ook steeds groter en springen er vaak te veel kinderen tegelijk op een springkussen. Ook goed toezicht op de spelende kinderen ontbreekt te vaak.

 

Als ouder ben je er vaak bij als je kind op een luchtkussen klimt. Let er altijd op of de situatie wel veilig is. Het is zonde als je kind letsel over houdt aan een spring avontuur!

 

Heppie zegt springen is leuk, maar let goed op de veiligheid.

 


De vakantie voorbij, nu weer op tijd naar bed-maar hoe dan?

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 augustus stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat met het einde van de zomervakantie ook kinderbedtijden weer een rol gaan spelen. Een hele kunst om kinderen weer op tijd in bed te krijgen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat met de start van school, ook de start van regelmaat en ritme in zicht is.

 

Als de school weer begint, dan wordt het ook weer tijd om de gebruikelijke bedtijden voor de kinderen te gaan hanteren. Waar in de vakantie wat los omgegaan kon worden met bedtijden, is die periode nu weer voorbij.

 

Een kind zal meer moeite hebben met concentreren als het vermoeid is, een leerkracht zal meer moeite hebben de aandacht van de kinderen vast te houden als kinderen vermoeid zijn en als ouder heb je in de ochtend ook meer weerstand als je kind vermoeid is.

 

Het lijkt eenvoudig om tegen je kind te zeggen: ‘Morgen gaan we weer naar school, dus vanaf nu ga je weer om 8 uur naar bed’. En dat zeggen is dan ook meteen het makkelijkste deel.

 

Protest zal vaak een eerste reactie zijn, want als de kinderen 6 weken gewend zijn geweest om later naar bed te gaan, dan zijn ze de eerste keer om 8 uur gewoon nog niet echt moe. Toch is het verstandig om kinderen weer gewoon op tijd naar bed te laten gaan. Als een kind echt nog niet wil slapen, dan kan je nog even (samen) lezen of naar een muziekje luisteren.

 

Probeer schermen vlak voor het slapen gaan te voorkomen. Het blauwe licht maakt dat een kind (ook een volwassene) juist minder makkelijk in slaap valt omdat dat aanmaak van melatonine (slaaphormoon) verstoord wordt.

 

Ter indicatie: een kind tussen de 6 en 12 jaar heeft 9 tot 1 uur slaap per nacht nodig. Hoe ouder het kind wordt hoe minder slaap er gemiddeld per nacht nodig is. Wie 6 jaar is en om 7 uur opstaat moet dus ongeveer om 7 uur ook naar bed gaan. Een kind tussen de 13 en 19 jaar heeft gemiddeld 8 tot 10 uur slaap per nacht nodig.

 

Heppie zegt lekker op tijd naar bed en weer fris in de klas!

 


Nederlanders bewegen twee keer zo veel als andere Europeanen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 augustus stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen ongeveer tweemaal zoveel per week bewegen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is ervan overtuigd dat iedereen die beweegt beter in zijn vel zit!

 

Ongeveer 80% van de Nederlanders fietst, wandelt of tuiniert wekelijks. Dat is een mooi percentage, al zegt het nog niets over hoe lang of hoe vaak men fietst, wandelt of tuiniert.

 

Van andere Europeanen wandelen, fietsen of tuinieren gemiddeld maar 44% wekelijks. Het grote aantal fietspaden en wandelpaden in Nederland helpt om een groot deel van de Nederlanders in beweging te krijgen.

 

Nederlanders sporten ook iets meer dan andere Europeanen (56% vs. 40%) volgens het onderzoek. Nederland heeft veel sportverenigingen en dat heeft een positief effect.

 

Er worden ook wel kanttekeningen gemaakt omtrent het onderzoek, omdat het met vragenlijsten is gedaan. Wie een vragenlijst invult heeft de neiging om de zaken vaak mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Vrijwel niemand houdt precies hoeveel minuten hij sport of met de hond wandelt.

 

Niettemin is Nederland goed bezig!

 

Heppie zegt laten we gewoon allemaal minimaal wekelijks in beweging komen en bij voorkeur vaker!

 


Kinderopvang mijdt elk risico, zelfs een hekje om een boomstronk

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 10 augustus stond er een artikel met deze kop op RTLnieuws.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderdagverblijven kinderen nauwelijks risico’s laten nemen bij het spelen met alle gevolgen van dien.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat risico’s bij het leven horen en alleen maar gezond zijn.

 

Wie een risico loopt met spelen, kan vallen, een knie schaven of zelfs een been breken. Dat is nu eenmaal inherent aan wat uitdagender spelen, zoals klimmen in een boom.

 

Kinderdagverblijven durven kinderen nog nauwelijks risico te laten nemen bij het spelen. Ze zijn bang voor boze ouders, de GGD of een negatief oordeel van de inspectie.

 

Dat kinderen altijd ‘veilig’ moeten spelen is jammer voor de kinderen, want heel veel leuke manieren om te spelen en te ontdekken vallen daardoor af, maar het heeft meer negatieve gevolgen.

 

Jong geleerd, oud gedaan, geldt ook hier. Als kinderen op jonge leeftijd geen risico’s meer ervaren, dan kunnen ze op latere momenten niet goed omgaan met weerstand. Kinderen worden bang en zien overal gevaren. Dat is niet echt het gewenste resultaat!

 

Kinderen kunnen leren van vallen en pijn. Ze weten dan dat ze het een volgende keer anders moeten doen. Omdat kinderen tegenwoordig thuis ook niet meer zoveel buiten spelen (of net zo veilig als op de kinderopvang), leren ze niet goed hoe ze met eenvoudige risico’s moeten omgaan. Geen goede zaak.

 

Heppie zegt lekker klimmen en klauteren. Wie niet heeft geleerd te vallen, heeft ook niet geleerd om op te staan!

 


Coca-Cola: ‘Onze consumenten zijn nog niet klaar voor suikervrij’

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 augustus stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Coca-Cola zich bewust is van het feit dat suiker niet gezond is, maar dat de consumenten nog niet toe zijn aan drankjes met minder suiker.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is van mening dat Coca-Cola niet zulke ongezonde drank op de markt moet brengen!

 

Dat te veel suiker funest is voor onze gezondheid is geen nieuws. Ook Coca-Cola ziet in dat te veel suiker niet goed voor consumenten is. Ondertussen wordt de een groot deel van de winst van Coca-Cola behaald door de verkoop van ongezonde, suikerhoudende dranken.

 

Onder druk van de media liggen producenten van ongezonde suikerhoudende dranken steeds meer onder vuur. Suikerhoudende dranken dragen aantoonbaar bij aan het overgewicht van de wereldbevolking en hebben een negatieve impact op de gezondheid. De producenten van dergelijke drankjes, zoals Coca-Cola, moeten haast wel reageren op alle commotie.

 

Coca-Cola komt met een laf experiment als voorbeeld. Een nieuwe versie van Sprite zonder suiker vond weinig aftrek in de winkels. Coca-Cola zegt dat mensen altijd kiezen voor bekende suikerhoudende dranken. De vraag is of dat zo is. Mensen kopen inderdaad minder snel wat ze niet kennen, maar heeft u reclame gezien voor Sprite-Zero van Cola-Cola? Wie bepaalt of een drank onbekend is?

 

De vraag of zero-drankjes met alternatieve zoetstoffen wel gezond zijn, is hier niet echt aan de orde, maar ook deze drankjes zijn niet gezond.

 

Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van elke consument wat hij koopt, eet en drinkt, maar het is wel erg laf van een dergelijk grote producent om te zeggen dat consumenten niet toe zijn aan suikervrije drankjes! Legio mensen drinken helemaal geen Coca-Cola, maar thee (zonder suiker), water en andere suikervrije drankjes!

 

Heppie zegt bewijs Coca-Cola het tegendeel en laat prik gewoon staan!

 


Maak hele straten rond scholen en ziekenhuis Rotterdam rookvrij

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 augustus stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat er in Rotterdam een voorstel ingediend is om twee straten volledig rookvrij te maken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat sommige mensen nog even moeten wennen aan het idee dat je ook buiten niet overal meer mag roken.

 

Dat je in de meeste gebouwen niet meer binnen mag roken, is inmiddels al redelijk geaccepteerd. In overheidsgebouwen mag niet gerookt worden, in ziekenhuizen mag niet gerookt worden, op scholen mag niet gerookt worden. In de horeca geldt een rookverbod, in treinen, bussen en vliegtuigen. Er mag in steeds meer gebouwen niet gerookt worden.

 

Er is ook al een start gemaakt met het buiten roken beperken. Een van de eerste beperkingen op dit gebied is het niet zomaar toestaan dat op een treinperron (vaak wel in de buitenlucht) niet meer gerookt mag worden. Er staan rookpalen en alleen op die plaatsen is roken nog toegestaan.

 

Nu willen het ziekenhuis van Rotterdam (Erasmus), een Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam dat er in de omgeving van die gebouwen ook buiten niet meer gerookt mag worden. Om te voorkomen dat de overlast verschuift, willen ze twee straten volledig rookvrij maken. Niet alleen het roken wordt als storend ervaren, ook de peuken geven overlast.

 

We gaan meer en meer naar een rookvrije samenleving. Voor veel rokers is dat lastig. Je wordt meer en meer gezien als een paria. Niet iedereen kiest er bewust voor om door te roken, veel mensen zijn verslaafd.

 

Ontwikkelingen naar een rookvrije samenleving zijn positief, maar er moet wel goede hulp komen voor mensen die willen stoppen met roken en dat op eigen initiatief niet kunnen. Stoppen met roken kan heel moeilijk zijn en goede begeleiding is in die gevallen nodig. Die begeleiding moet zowel fysiek als financieel voor iedereen toegankelijk zijn.

 

Heppie zegt dat een rookvrije samenleving een mooi streven is! Binnen en buiten!

 


Leraren adviseren: blijf stampen tijdens de vakantie

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 augustus stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat basisschoolleraren vinden dat ouders hun kinderen moeten bijspijkeren in de zomervakantie, omdat het veel tijd kost om ze na de vakantie weer op het juiste niveau te krijgen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat vakantie is om te relaxen en niet om veel met school bezig te zijn, maar achterstanden oplopen is ook niet goed.

 

Leerkrachten ervaren de zomervakantie niet altijd als prettig. Veel ouders doen in de vakantie niet veel met hun kinderen aan schoolzaken met als gevolg dat er veel vergeten wordt.

 

Als kinderen vergeten wat ze op school geleerd hebben, dan hebben ze een achterstand na de zomervakantie. Er moet dan extra werk door leerkrachten verzet worden om de kinderen weer op het gewenste niveau te krijgen.

 

Om te voorkomen dat kinderen zo’n achterstand oplopen zouden ouders veel meer met hun kinderen moeten doen aan schoolwerk vinden leerkrachten en schooldirecteuren. Er worden ook wel zomerscholen opgezet of taken meegegeven voor de vakantie. De ervaring leert echter dat het merendeel van de taken niet of veel te laat wordt ingeleverd.

 

Veel ouders vinden het niet nodig om in de vakantie met hun kinderen schooltaken te doen. Ze zijn van mening dat vakantie is om bij te komen en te relaxen.

 

Wie heeft er gelijk? Misschien ligt de waarheid wel in het midden. Onderweg naar vakantie kan je in de auto of op de fiets of in het vliegtuig best met elkaar een tafel oefenen. En voor het slapen gaan is het altijd leuk om met elkaar een boekje te lezen. Maar een hele vakantie doorgaan met schooltaken is vaak ook wat veel van het goede. Vakantie is ook een periode om opnieuw op te laden, zonder al te veel verplichtingen.

 

Heppie denkt dat zaken niet echt vergeten zijn, maar misschien wat opgefrist moeten worden. Dan kunnen we daarna weer volle kracht vooruit.

 


Kind met diploma kan zwemmen verleren

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 30 juli stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen met zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, het makkelijk verleren.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat zwemmen een belangrijke vaardigheid is!

 

In Nederland is het vrij gebruikelijk dat kinderen al op jonge leeftijd starten met zwemles. Zwemmen op de kleuterschool, groep 1 en 2, komt vrij veel voor.

 

Op tijd beginnen met zwemles is ook nodig in ons land, want er is veel water. Wie al jong leert zwemmen, heeft het risico op verdrinking een stuk beter in de hand.

 

Toch lijkt er een adder onder het gras te zitten, blijkt uit nieuw onderzoek. Kinderen die tussen de 4 en 6 jaar hebben leren zwemmen (en wie heeft dat nou niet) lopen een risico om zwemmen te verleren. Wie niet regelmatig zwemt, verleert een deel van de vaardigheden, zelfs als er een B-diploma behaald is.

 

Veel ouders zouden denken dat hun kind een stuk beter kan zwemmen, dan wat ze daadwerkelijk kunnen. Dat kan zelfs in zwembaden, plassen en meren een gevaar opleveren.

 

Op zich is het wel logisch. Wie heeft leren autorijden, weet ook dat hij pas echt leerde rijden nadat hij zijn rijbewijs had gehaald. Bij les leer je de basis, de rest moet uit de praktijk en oefening opgedaan worden. Met zwemmen is dat niet anders.

 

Kortom: zwemles op jonge leeftijd is prima, maar blijf regelmatig met je kind zwemmen, zodat het zwemmen niet verleerd wordt.

 

Heppie zegt lekker regelmatig zwemmen: hartstikke leuk en dan verleer je het ook niet!

 


School is discussie over gezonde traktatie beu: alleen nog een taart van karton

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 juli stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat een Gelderse basisschool traktaties heeft afgeschaft.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat een verjaardag vieren op veel manieren kan!

 

Elke ouder wordt er mee geconfronteerd: traktaties bij de verjaardag van je kind. Traktaties op school, op de voetbal en op de muziekles. Het kan niet op.

 

Niet alleen wordt er tegenwoordig overal getrakteerd, ook moet er nagedacht worden over de traktaties. Hoe origineel wil je als ouder voor de dag komen, kies je voor zelf een traktatie in elkaar knutselen of bakken of koop je wat. Hoe duur mag een traktatie zijn, zijner kinderen met allergieën of intoleranties? Trakteren is tegenwoordig zo makkelijk nog niet!

 

Steeds meer scholen willen dat ouders zich aan bepaalde regels houden als het om traktaties gaat. Gezond eten wordt meer en meer een speerpunt en 30 keer per jaar een zak chips of een zak snoep past daar dan niet in. Maar waar leg je als school de grens? Wat sta je wel toe en wat niet? Een lastig dilemma.

 

Een Gelderse basisschool heeft nu besloten het over een andere boeg te gooien: geen meegebrachte traktaties meer door leerlingen. Er komen slingers, een kartonnen taart en het jarige kind mag kiezen welke leuke activiteit het wil doen op zijn of haar verjaardag. Extra buiten spelen, naast speciale mensen zitten, een spelletje met de hele klas etc.

 

Deze Gelderse school is niet de eerste school die dergelijke maatregelen neemt. Steeds meer scholen gaan de traktaties veranderen in activiteiten. Een goede keuze? Wel degelijk een gezonde en waarom niet?!

 

Heppie zegt vieren kan je op veel manieren en doen is misschien wel leuker dan eten!


Hierom zijn voedingsvezels zo belangrijk voor je gezondheid

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 juli stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel wordt uitgelegd dat voedingsvezels uiterst belangrijk zijn om je lichaam in topvorm te houden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet wel dat je aardig problemen kunt krijgen als je te weinig voedingsvezels eet. Wil je liever niet meemaken!

 

Voedingsvezels zijn van die dingen waar je niet bij nadenkt. Je vraagt je wellicht wel eens af of je voldoende groente en fruit op hebt, maar vraag je je ook wel eens af of je voldoende voedingsvezels op hebt? De kans is klein!

 

Toch zijn voedingsvezels wel belangrijk. Waar ze belangrijk voor zijn? Voor je darmen! Je darmen hebben voedingsvezels nodig om goed te kunnen functioneren. De darmflora (al dat micro leven in je darmen) heeft heel hard vezels nodig ofwel de goede bacterien in je darmen kunnen alleen overleven met voldoende vezels. Maar er is meer! Je darmwand blijft gezonder met vezels, je immuunsysteem werkt beter, overtollige (gif)stoffen worden uit je lichaam verwijdert en nog veel meer. Zo kan ca. 12% van de gevallen van darmkanker voorkomen worden als iedereen voldoende voedingsvezels zou eten.

 

Er oplosbare en niet-oplosbare vezels. Alle vezels haal je uit plantaardige voeding.  Je darm kan vezels niet verteren of opnemen.

 

Niet oplosbare vezels zijn in staat vocht op te nemen. Ze zorgen ervoor dat je darmen goed kunnen bewegen. Niet oplosbare vezels geven je ontlasting ook een juiste dikte. Deze vezels verlaten je lichaam onveranderd, maar ze hebben onderweg wel goed werk verricht. Deze vezels vinden we in onder meer volkorenbrood, havermout, lijnzaad en noten.

 

Oplosbare vezels worden afgebroken in de dikke darm. Ze stimuleren de werking van je darmen en voeden goede darmbacteriën. Deze vezels komen veel voor in groente, fruit en peulvruchten.

 

Veel vezels eten vinden je darmen heel fijn. Ze belonen je ruimschoots!

 

Heppie zegt eet elke dag genoeg vezels, daar ondervind je elke dag plezier van!

 


Nederlandse kinderen zijn kampioen stilzitten

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 24 juni stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat slechts een kleine meerderheid van de kinderen In Nederland voldoende beweegt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt niet heel vrolijk van dit soort berichten, want bewegen is zo belangrijk voor je!

 

Maar 55% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar voldeed in 2017 aan de richtlijn voor bewegen. Dat komt uit een onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Dat is schrikbarend weinig! Het is eigenlijk bijna niet te geloven!

 

De richtlijn stelt geen extreme eisen aan kinderen als het gaat om bewegen. Er hoeft slechts een uur per dag aan matig intensieve bewegingen gedaan te worden. Op schooldagen wordt er tijdens de pauze en de gym al snel aan die eis voldaan. Een beetje doorlopen of fietsen telt ook al mee! De richtlijn is niet heilig, maar bewegen is dat wel!

 

Te veel kinderen worden met de auto naar en van school gebracht, naar de sportclub gebracht en spelen niet of nauwelijks meer buiten. Fietsen, wandelen en buiten spelen zijn allemaal hele gezonde bewegingen.

 

We kunnen dan wel massaal bijna allemaal een sport beoefenen, maar als we nog niet gemiddeld een uur per dag bewegen, zet dat weinig zoden aan de dijk.

 

Bewegen is nodig voor de motorieke ontwikkeling van een kind, maar ook voor de mentale ontwikkeling. Genoeg bewegen en buiten zijn, is ook nog eens heel belangrijk om lekker in je vel te kunnen zitten, je goed te kunnen concentreren en lekker te kunnen slapen.

 

Dan heb je ook nog zoiets als ‘jong geleerd, oud gedaan’. Als onze jeugd nu al niet genoeg beweegt, hoe zit het dan als ze ouder worden? En hun kinderen?

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder om beweging en buitenlucht bij je kind te stimuleren. In het belang van je kind! Cruciaal!

 

Heppie zegt bewegen is van levensbelang!


Nederlanders tevreden met sociale leven; appen is minder belangrijk

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 juni stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat zeker 83% van de Nederlanders van 18 jaar of ouder tevreden is met hun sociale leven. Vooral persoonlijk contact wordt belangrijk gevonden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat minder appen en meer persoonlijk contact echt beter is voor je sociale leven!

 

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat wij als Nederlanders best tevreden zijn met ons sociale leven. Gelukkig maar, want een goed sociaal leven bepaalt voor een aanzienlijk deel mee aan je totale levensgeluk.

 

Uit het onderzoek blijkt dat whatsappen, bellen, en e-mailen een stuk minder belangrijk is dan persoonlijk contact. Wie amper aan sociale media en bellen doet, is niet substantieel ongelukkiger. Wie zijn persoonlijke contacten laat sloffen, wordt daar wel echt minder gelukkig van.

 

Hoe vaker we sociale dingen doen, sociaal contact hebben, hoe tevredener we gemiddeld zijn. Niet alleen frequentie speelt een rol. Wie we zien tijdens onze sociale contacten is ook van belang. Vrienden worden gezien als het meest belangrijk om te zien, buren als het minst belangrijk.

 

Sociale contacten blijken zijn belangrijk voor ons welbevinden.

 

Heppie zegt doe lekker sociaal, daar wordt je gelukkig van!


Nederlandse boeren willen overstappen om natuurvriendelijke methoden

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 19 juni stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat er onder Nederlandse boeren een sterke behoefte leeft om over te stappen naar meer natuurvriendelijke methoden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor duurzaam ondernemen, ook bij boeren!

 

Dagblad Trouw heeft een onderzoek uit laten voeren, vooral onder agrariërs (kwekers van gewassen en geen veeboeren). Van de ondervraagden werkt momenteel maar 6% biologisch, maar ruim 80% wil graag overstappen naar meer natuurvriendelijke methoden.

 

Ongeveer de helft van de ondervraagde agrariërs wil zelf binnen een jaar al stappen zetten. Er zal dan samengewerkt gaan worden met groene organisaties.

 

Ook de ruime meerderheid van de boeren zijn van mening dat het niet acceptabel is dat de natuur onder druk komt te staan als gevolg van de landbouw en veeteelt. In plaats van uitbuiten, moet er samengewerkt worden met de natuur.

 

Boeren zijn over het algemeen trots op hun vak en trots op hun bedrijf. En met recht! Wel maakt meer dan 80% van de boeren zich zorgen over de toekomst van het bedrijf. Vrijwel iedereen is het over eens dat de toekomst nog wel de nodige veranderingen met zich mee zal brengen!

 

Heppie zegt samenwerken met de natuur is beter voor iedereen!


Mooie kleren, lekker eten en familie: wat Kerst is voor jullie is Suikerfeest voor ons

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 juni stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat de moslims na een maand vasten met het Suikerfeest het einde van de ramadan vieren. Een feest van naastenliefde, tijd voor familie en geborgenheid.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor familiefeesten, zowel Kerst als Suikerfeest!

 

Heppie is van mening dat de kop van dit artikel een beetje vreemd is. Er is toch geen ‘jullie’ en ‘ons’! Sommige mensen zijn moslim, andere mensen zijn christen, weer andere mensen boeddhist en sommige mensen geloven nog wat anders of helemaal niets. Met elkaar zijn we ‘wij’!

 

Ramadan en Kerst hebben veel met elkaar gemeen. Je zoekt familie op, eet met elkaar en er is een religieuze aanleiding. Waar met Kerst veel mensen naar de kerk gaan, gaan op het Suikerfeest veel mensen naar het gebed in de moskee. Bij beide feesten gaat het ook om samenzijn, verbondenheid en naastenliefde.

 

Mensen die ramadan vieren hebben een maand lang niet gegeten zolang de zon op was. Zeker in een zomermaanden is dat een hele opgave. Het gevoel iets overwonnen te hebben, je sterk te voelen, is dan ook goed voorstelbaar. Ongeacht of je het eens bent met het gedachtengoed van de Islam en de ramadan zelf, is het bewonderingswaardig dat mensen zo een maand vasten en dat vol houden. Daar mag je best respect voor hebben!

 

Veel mensen zien het Suikerfeest ook als een verbroederingsfeest. Ze eten niet alleen zelf lekker, maar geven ook iets aan hun buren. Het maakt daarbij niet uit of de buren moslim zijn, Nederlander zijn of van welke herkomst ook. Een mooi gebaar!

 

Heppie zegt waar we met elkaar kunnen vieren en respecteren, kunnen we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst!

 


Ambachtelijk? Stop met liegen over voeding

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 14 juni stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat ‘huisgemaakt’ of ‘grootmoeders …’ mooie termen zijn, maar inhoudelijk niets zeggen over voeding. Net als vermeldingen van bijvoorbeeld fruitplaatjes op producten waar amper fruit in zit.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is tegen misleiding!

 

Het BEUC is een Europees overkoepelend bureau van consumentenverenigingen. Het BEUC zet zich onder meer in voor veiligheid, informatie, keuzevrijheid, onderwijs en een schone leefomgeving.

 

Het BEUC heeft onderzoek van consumentenorganisaties in tien Europese landen geanalyseerd en samen getrokken. De resultaten zijn niet heel verrassend: fabrikanten rekken de waarheid nog al eens op als het om hun producten gaat. Sapjes waar geen sap aan te pas komt, ambachtelijk brood dat uit een fabriek komt etc.

 

Termen als ambachtelijk, natuurlijk en traditioneel kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden op de verpakking van voeding. Fruit mag als afbeelding gebruikt worden terwijl er geen fruit in het product zit. Er zijn amper of geen regels als het aankomt op de afbeeldingen van producten.

 

Geen goede zaak, want op deze manier worden consumenten misleid. Er zijn genoeg mensen die geen etiket lezen voor ze een product kopen. Wie naar afbeeldingen en gebruikte termen kijkt, denkt dat hij een gezond product koopt, maar dat hoeft echt niet zo te zijn!

 

De consumentenbond heeft in 2013 een poging gedaan fabrikanten te bewegen minder misleidende etiketten te laten maken. Helaas is er weinig verandert. Nu adviseert het BEUC om meer regels te gaan voeren als het gaat om etiketten en gebruikte termen en afbeeldingen op voedingsmiddelen.

 

Heppie zegt elke consument heeft recht op eerlijke informatie over wat hij eet!

 

 


Word jij chagrijnig als je honger hebt? Tijd om naar je lichaam te luisteren

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

OP 13 juni stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat mensen die bij honger snel kwaad worden niet alleen last hebben van een lage suikerspiegel, volgens een Amerikaanse universiteit.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat we eigenlijk nooit honger hebben!

 

Sommige mensen raken snel geïrriteerd als ze trek hebben. Als ze een periode niets gegeten hebben, dan wordt het lontje korter en schieten ze sneller uit hun slof.

 

Als je eet, gaat je bloedsuikerspiegel omhoog. Dat heeft allerlei effecten in je lichaam. Het is afhankelijk van wat je eet, hoever je bloedsuikerspiegel stijgt en hoe snel de bloedsuikerspiegel weer daalt.

 

Sommige voedingsstoffen, met name bepaalde koolhydraten waaronder suikers, geven een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel en daarna een flinke daling van de bloedsuikerspiegel. Een flinke daling van de bloedsuikerspiegel brengt een minder prettig gevoel met zich mee. Je krijgt onder meer weer trek.

 

Tot op heden werd de daling van de bloedsuikerspiegel altijd als oorzaak gezien dat bepaalde mensen sneller boos worden als ze trek hebben. Een nieuw onderzoek van een Amerikaanse universiteit laat zien dat er meer oorzaken kunnen zijn voor dit gedrag.

 

Wie trek heeft, krijgt ook te maken met een hormonale reactie in zijn lichaam. Trek wordt gekoppeld aan het hormoon cortisol. Cortisol is ook een stresshormoon, wat zorgen kan dat we sneller geïrriteerd raken.

 

Ook zou de mate van zelfbewust zijn te maken hebben met hoe snel we geïrriteerd raken als we trek hebben. Sommige mensen ervaren trek als een vervelend gevoel tegenover anderen, terwijl het een intern gevoel is.

 

Een derde punt wat een rol speelt is slaapgebrek. Veel mensen worden er niet gezelliger op als ze te weinig geslapen hebben. Een slaaptekort maakt ook nog eens hongerig, wat een dubbel effect kan hebben.

 

De onderzoekers concluderen dat het helpt om te beseffen dat trek een vervelend gevoel oproept. Wie zich bewuster is van de relatie tussen zijn lichaam en geest, zal zijn emoties beter kunnen beheersen. Luisteren naar je lichaam is ook belangrijk voor je emoties!

 

Heppie zegt luister naar je lijf en laat je niet gek maken door een beetje trek!

 


Kabinet gaat eisen burgerschaponderwijs voor scholieren aanscherpen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 5 juni stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de minister voornemens is om te verduidelijken wat kinderen moeten leren over hun pek in de samenleving.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat we respectvol met elkaar om moeten gaan en onze plaats in de samenleving moeten kennen.

 

Sinds enkele jaren is burgerschaples een verplicht nummer binnen het onderwijs. In die lessen moeten kinderen leren respectvol met elkaar en de samenleving om te gaan, ze leren wat democratie en een rechtstaat is en wat hun plaats in de samenleving is. Prima zaken om te leren, al is een deel ook basisopvoeding thuis.

 

De lessen worden op school gegeven omdat als gevolg van het afbrokkelen van sociale verbanden, individualisering en de instroom van mensen die niet uit democratische landen komen, deze aspecten minder van huis uit meegegeven worden.

 

Op zich is het meer dan triest dat we les moeten krijgen in respectvol met elkaar omgaan. Dat hoort eigenlijk geen issue te zijn. Gelukkig is het voor veel mensen nog normaal om respectvol met elkaar, je omgeving en de samenleving om te gaan.

 

Burgerschaponderwijs is verplicht, maar de inhoud van die lessen is tot op heden vrij. De ene school heeft burgerschaples structureel in het programma opgenomen, de andere school denkt dat een uur per jaar of een uur per maand afdoende is. De minister wil meer lijn in de burgerschaplessen en gaat richtlijnen geven voor de inhoud van deze lessen.

 

Heppie zegt wees respectvol naar iedereen om je heen, behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.


Kwart dertienjarigen bijziend, onderzoekers waarschuwen voor telefoongebruik

 

Heppie denkt dat goed zicht je leven een stuk leuker maakt!

 

Al lang wordt er onderzoek gedaan naar het effect van veel naar beeldschermen kijken voor de ogen. Wat al gevreesd werd, blijkt ook na langdurig onderzoek waar: te veel naar beeldschermen kijken is slecht voor de ogen.

 

In Rotterdam is een onderzoek gedaan onder duizenden kinderen gedurende veel jaren. Bij de eerste meetresultaten waren de kinderen 6 jaar oud, nu zijn ze 13 jaar oud en het onderzoekt loopt nog altijd.

 

Toen de kinderen 6 jaar oud waren, was 2,5% bijziend. Bijziend wil zeggen dat een kind niet goed ver weg kan kijken. Nu zijn de kinderen 13 jaar oud en is al 25% bijziend. Dat is een vertienvoudiging!

 

De onderzoekers schrikken zelf een beetje van de uitkomsten. Dat beeldschermen niet goed voor kinderogen zijn, is al wel langer bekend. Dat het zo slecht is, was misschien te verwachten, maar zeker niet waar men van uit ging!

 

Om de schade van schermen te beperken is het belangrijk dat kinderen regelmatig ver weg kijken en genoeg buiten komen. Als er voldoende afwisseling is, wordt een kind minder snel bijziend, dan wanneer het te veel op beeldschermen kijkt.

 

Heppie zegt beperk het kijken op beeldschermen, ga naar buiten en kijk ook ver weg!

 


Tien minuten flink wandelen levert meer op dan tienduizend stappen per dag

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 4 juni stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat het voor een volwassen persoon gezonder is om minimaal 10 minuten per dag flink te wandelen dan de aanbevolen 10.000 stappen per dag te behalen, volgens een Britse overheidsinstantie.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor bewegen, alle vormen van bewegen dragen bij aan een actieve levensstijl.

 

Het is voor iedereen goed om er een actieve levensstijl op na te houden. Je verlengt je leven en je verkleint het risico op allerlei aandoeningen, maar belangrijker nog: door actiever te leven zit je beter in je vel.

 

Eerder werd aanbevolen om minimaal 10.000 stappen op een dag te zetten als graadmeter of je actief genoeg leefde. Dat advies is inmiddels weer deels achterhaald.

 

Het idee bij actief leven is dat je een verhoogde hartslag en versnelde ademhaling krijgt als gevolg van inspanning. Op die manier krijgen onder meer alle organen meer zuurstof en wordt er ook meer zuurstof naar de spieren getransporteerd.

 

Met het behalen van 10.000 stappen op een dag hoeft er geen sprake te zijn van een verhoogde hartslag of versnelde ademhaling. Je kunt 10.000 stappen ook behalen door langzaam te lopen. Voor volwassenen is het belangrijk dat inspanning minimaal matig intensief zijn (intensief of zwaar intensief mag ook). Dat wordt bereikt door bijvoorbeeld minimaal 10 minuten op een dag flink te wandelen.

 

10 Minuten op een dag matig intensief wandelen lijkt goed te doen. Onder de Britten lijkt dat toch tegen te vallen. Heel veel volwassenen vinden het lastig om regelmatig te bewegen. Ongeveer 30% zegt weinig tijd te hebben, ongeveer 30% zegt weinig motivatie te hebben…

 

De meeste volwassenen geven aan wel elke dag minstens 10 minuten te lopen, maar slechts ongeveer de helft loopt dan in een flink tempo.

 

Heppie zegt aan de wandel met elkaar! Minstens 10 minuten per dag stevig wandelen is voor iedereen te doen!

 


Overheid moet verslavende games voor jongeren verbieden

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 juni stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel wordt gesteld dat de overheid er alle aan doet om sigaretten-,drank- en drugsgebruik aan banden te leggen onder jongeren, maar dat verslavende games volledig buiten schot blijven.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het goed is dat er aandacht is voor verslavend game-gedrag onder jongeren.

 

De overheid is al een paar jaar bezig met allerhande maatregelen om bepaald gedrag bij jongeren aan banden te leggen. Het gaat dan met name om roken, dankgebruik en drugsgebruik. Aan verslavende games wordt helemaal niets gedaan.

 

Deskundigen stellen dat verslavende games net zo gevaarlijk zijn als drank, drugs of roken. Jongeren worden volledig in dit soort games ‘gezogen’. Sommige jongeren ontwikkelen serieuze problemen om sociaal vlak als gevolg van dit soort games. Deze games kunnen zowel fysieke als mentale schade opleveren.

 

Op de overheid wordt een beroep gedaan om de campagne ‘Nix 18’ uit te breiden met verslavende games of op een andere manier aandacht te geven aan dit risico.

 

Heppie zegt tegen alle ouders: let goed op wat je kinderen online doen!

 

 


Glaasje fruitsap bij het ontbijt? Beter niet

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 juni stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat het beter s dat kinderen niet te veel fruitsap drinken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet dat in de meeste fruitsap veel suiker zit!

 

Iedereen weet dat fruit gezond is, maar geldt dat ook voor fruitsap? Nou eigenlijk dus niet. Veel fruitsap, ook vers geperst sap, bevat te veel suikers. Een glas fruitsap kan wel 6-7 suikerklontjes bevatten. Vergelijk het met 6 sinaasappels achter elkaar opeten. Dat doe je ook niet dagelijks.

 

Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen het gewicht van kinderen en fruitsap drinken bij het ontbijt. Het gaat om een onderzoek onder 650 kinderen. Dat is een relatief klein onderzoek.

 

In dit onderzoek was er een relatie te vinden tussen het dagelijks drinken van (minimaal) een glas fruitsap bij het ontbijt en de kans op overgewicht. Wie water drinkt bij het ontbijt, heeft veel minder kans  op overgewicht.

 

Beter dus om met water en een appel, peer of sinaasappel te ontbijten dan met vruchtensap! Fruit blijft immers heel gezond door alle vitaminen en andere gezonde stoffen die erin zitten!

 

 

Het is overigens ook niet slim om het ontbijt over te slaan. Degenen die hun ontbijt overslaan hebben ook een grotere kans om te zwaar te worden.

 

Wat voor de kinderen uit dit onderzoek geldt, geldt eigenlijk voor iedereen. Het geldt niet alleen voor het ontbijt, maar voor de hele dag!

 

Heppie zegt drink een glas fruitsap als je daar echt zin in hebt, maar nooit uit gewoonte! Eet beter echt fruit!

 


Hulp bij overgewicht wordt toegevoegd aan basispakket

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 juni stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat mensen die iets willen doen aan hun overgewicht, in de toekomst bepaalde vormen van hulp vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor alle hulp aan mensen met overgewicht!

 

Van overgewicht afkomen is niet zomaar een kwestie van meer bewegen en minder eten. Was het maar zo simpel!

 

De meeste mensen die structureel iets aan hun overgewicht willen gaan doen, kunnen dat niet zonder hulp. Die hulp is wel beschikbaar, maar voor veel mensen niet bereikbaar. Dat komt onder meer doordat hulp bij overgewicht in de vorm van een diëtist of een lifestylecoach (iemand die kijkt naar je levensstijl, waaronder voeding en beweging) nu niet is opgenomen in het basispakket. Wie aanvullend verzekerd is, kan vaak een beperkt aantal sessies vergoed krijgen.

 

Wie minder overgewicht heeft, gezonder leeft, maakt in de toekomst gemiddeld gezien minder gebruik van zijn ziektekostenverzekering. In dat kader is het een goede investering om kosten voor hulp bij overgewicht op te nemen in de basisverzekering.

 

Bepaalde zware soorten van paracetamol en vitaminen worden uit het basispakket gehaald.

 

Heppie zegt zo veel mogelijk hulp voor mensen met overgewicht die er alleen niet vanaf komen!

 


Waarom we nog niet allemaal zijn gestopt met roken

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 juni stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat ondanks een breder besef dat roken ongezond is, toch nog ruim een kwart van de Nederlanders boven de 25 jaar rookt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet voor roken, dat weet inmiddels iedereen wel.

 

Roken is geen feest. Niet voor de roker zelf en ook niet voor zijn omgeving. Toch is nog lang niet iedereen gestopt met roken. Ruim een kwart van alle Nederlanders van 25 jaar oud of ouder rookt. Dat is nog heel veel! Te veel!

 

Volgens een gezondheidspsycholoog, Arie Dijkstra, is iedereen die wil stoppen met roken inmiddels wel gestopt. De mensen die nu nog roken, zo vervolgt hij, hebben weinig motivatie om te stoppen en zijn verstokte rokers.

 

In de jaren vijftig rookte 90% van alle mannen. Dat percentage is flink gezakt, maar de afgelopen tien tot vijftien jaar daalt het aantal rokers maar langzaam. Er stoppen dus steeds minder mensen.

 

Als gekeken wordt wie er nog roken, dan blijkt dat vooral mannen tussen de 25 en 45 jaar oud met een lage opleiding roken. Van deze groep rookt nog meer dan 50%. Deze groep rokers, rookt vaak eerder, rookt meer en zijn er minder van overtuigd dat roken ongezond is.

 

Mensen die veel mensen in hun omgeving zien roken, beginnen eerder met roken dan mensen die niet of nauwelijks rokers in hun omgeving zien en geleerd hebben dat roken ongezond is.

 

Grofweg zijn er drie belangrijke redenen te noemen waarom mensen nog roken:

1.     Roken is in Nederland nog relatief goedkoop – ter vergelijking in Australië kost een pakje sigaretten omgerekend ongeveer € 18,-!

2.     Rookwaren zijn in Nederland nog op erg veel plaatsen te koop;

3.     Nicotine en andere stoffen maken dat mensen blijven roken.

 

De komende jaren zal roken, onder meer door een strenger beleid van de overheid, meer en meer ontmoedigd worden. Sigaretten zullen op minder plaatsen verkrijgbaar zijn, sigaretten worden duurder en er komen meer rookverboden.

 

Roken ontmoedigen is prima, maar het is wel van belang dat de rokers dan beter hulp krijgen om te stoppen met roken. We willen met elkaar graag naar een rookvrije generatie, maar daar moet wel iedereen de hulp voor krijgen die hij nodig heeft!

 

 

Heppie zegt laten we met elkaar werken aan een rookvrije generatie!

 

 


Passend onderwijs kan heel mooi zijn, maar werkt nu niet

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 28 mei stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel wordt toegelicht waarom passend onderwijs momenteel niet goed van de grond komt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet dat het onderwijs overbelast wordt, maar het is wel heel triest dat juist de kinderen die extra aandacht nodig hebben daar de dupe van worden!

 

In vrijwel elke klas zitten wel kinderen die om een reden extra hulp of zorg nodig hebben. Het kan gaan om kinderen die moeizaam leren, een aantoonbaar probleem hebben of kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn.

 

Alle kinderen in een klas hebben recht op goed passend onderwijs. Het recht op passend onderwijs is wettelijk verankert en wordt maatschappij breed gedragen. De uitwerking van passend onderwijs in praktijk loopt echter vaak spaak.

 

Voor passend onderwijs is tijd en aandacht nodig. De meeste leerkrachten zouden met liefde extra tijd vrij willen maken voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar hebben daar geen ruimte voor. Vaak zijn er meerdere instanties betrokken bij zorg voor kinderen met extra aandacht, moet er veel administratief werk gedaan worden en zijn er simpelweg te weinig handen in de klas om alles te realiseren.

 

De huidige situatie is vaak frustrerend voor het betrokken kind, de ouders en de leerkracht. In de politiek heeft dit aandacht. Er moet een oplossing komen. We wachten het af!

 

Heppie zegt aandacht en uitdagend onderwijs voor elk kind moet gerealiseerd gaan worden!

 


Voedingsindustrie maakt te weinig gezonde en betaalbare producten

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 23 mei stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat grote internationale drank- en voedingsconcerns te weinig doen aan het gezonder maken van producten en deze gezondere producten goedkoper maken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet dat gezonde producten niet in een fabriek gemaakt worden!

 

Er is onderzoek gedaan naar 22 grote internationale drank- en voedingsconcerns. Bekeken is of ze hun producten gezonder maken en deze gezondere varianten goedkoper maken. Er is gekeken naar 23.000 producten. De conclusie mag zijn dat er nog steeds veel te veel reclame gemaakt word voor ongezonde producten, er te weinig gedaan wordt om producten gezonder te maken en de gezondere varianten goedkoper te maken.

 

Wereldwijd zijn de getallen van mensen die overgewicht hebben, honger lijden of een tekort hebben aan belangrijke vitaminen en mineralen enorm. De kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van slechte voeding zijn zo ongeveer onbetaalbaar.

 

Volgens de Wereldvoedselorganisatie wordt er jaarlijks alleen al 1.530 miljard euro uitgegeven als gevolg van ondervoeding en gebrek aan belangrijke vitaminen en mineralen. De totale kosten als gevolg van slechte voeding bedragen zo’n 3.000 miljard euro!

 

Investeren in gezondere voeding levert ruimschoots op. Elke euro die geïnvesteerd wordt, zou tot wel € 45 opleveren!

 

Overigens is het al vreemd om te veronderstellen dat voedselindustrie gezonde voeding zou maken. Gezonde voeding is namelijk in de natuur te vinden en komt niet uit de fabriek! Het gaat hier om minder ongezonde voeding! Een behoorlijk verschil…

 

Heppie zegt eet zo min mogelijk uit een fabriek, dan is de kans dat je gezond eet een stuk groter!


Uitslapen kan gezondheidsrisico’s slaaptekort verminderen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 23 mei stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat met af en toe uitslapen een slaaptekort gecompenseerd kan worden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat op z’n tijd uitslapen heel lekker is en nu ook officieel gezond!

 

Mensen die te weinig slapen ondervinden daar last van. Niet alleen is de concentratie vaak minder gedurende de dag, ook wordt een gezondheidsrisico gelopen. De risico’s die gelopen worden door een slaaptekort zijn niet mis.

 

Uit een onderzoek onder ruim 38.000 Zweedse volwassenen bleek onder meer dat mensen die jonger dan 65 jaar zijn en minder dan 5 uur per nacht slapen maar liefst 65% meer kans hebben op vroegtijdig overlijden!

 

Als er weinig geslapen werd en in het weekend wel 8 uur of langer geslapen werd, was het risico niet meer significant. Hoopvol dus: wie door de week te weinig slaapt, maar dit in het weekend inhaalt, loopt geen groter risico op vroegtijdig overlijden.

 

Mensen die regelmatig lang slapen  (8 uur per nacht of langer) hebben niet noodzakelijkerwijs een betere gezondheid. Sterker nog het risico op vroegtijdig overlijden is voor langslapers 25% groter dan voor mensen die 6 of 7 uur per nacht slapen.

 

Bovenstaande getallen zijn een gemiddelde. Niet elk mensen heeft even veel of even weinig slaap nodig. Hoeveel slaap iemand nodig heeft is onder meer erfelijk bepaald.

 

In het onderzoek zijn alleen gegevens verzameld. Waarom mensen die te weinig slapen een groter risico hebben op vroegtijdig overlijden is in het onderzoek niet meegenomen.

 

Heppie zegt goed slapen, niet te lang en niet te kort, is goed voor de gezondheid, de productiviteit en het humeur!

 


Zo lees je snel een etiket: ‘meer dan vijftig verschillende benamingen voor suiker’

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 19 mei stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel is aan experts gevraagd hoe je snel aan een etiket kan zien of je een ‘fout’ product in handen hebt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat heldere etiketten het makkelijker maken om een gezonder product te kiezen!

 

Op het etiket van een voedingsmiddel is veel terug te vinden. Aan de hand van het etiket kan je zien of je een gezonder of minder gezond product wilt gaan kopen. Helaas bekijkt meer dan de helft van de Nederlanders nooit een etiket. 10% van de Nederlanders leest elk etiket en 14% doet dit regelmatig.

 

Als er naar een etiket gekeken wordt dan zijn het voor de hoeveelheid suiker en zout wat in de gaten gehouden wordt. Vooral suiker is vaak lastig te zien, omdat er enorm veel benamingen zijn voor suiker. Zo wordt suiker onder meer tarwestroop of invertsuikersiroop genoemd, wat een stuk minder herkenbaar is dan suiker. Sommige benamingen klinken zelfs best gezond. Bij de voedingswaardetabel (de tabel met procenten) staat altijd het percentage suiker vermeld!

 

Experts geven aan dat het belangrijk is om naar de hoeveelheid koolhydraten, suikers, verzadigd vet, zout en voedingsvezels te kijken. De hoeveelheden bekijken en vergelijken. Het is niet verstandig om veel koolhydraten, suikers, verzadigde vetten en zout te eten. Voedingsvezels zijn wel heel gezond!

 

Als de ingrediënten van een product opgesomd staan, dan is het ingrediënt wat het eerste genoemd is, het meeste in het product aanwezig.

 

Handig is het om bij het boodschappen doen te bedenken dat de voorkant van een product niet altijd de juiste indruk geeft. Een lachende aardbei op de voorkant wil niet zeggen dat er ook maar een hele aardbei in het product zit! Elke fabrikant probeert je te verleiden om zijn product te kopen. Het etiket vertelt de waarheid!

 

Wie nog niet goed weet hoe een etiket gelezen moet worden, kan dit onder meer terug vinden in de ouderportal van Heppieleven.

 

Heppie zegt kijk op de etiketten, dan weet je wat je eet!

 


Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 18 mei stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de noodklok geluid wordt vanwege het grote aantal insecten dat sterft. De gevolgen kunnen rampzalig zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet dat insecten noodzakelijk zijn voor een gezonde natuur!

 

Het aantal insecten loopt al jaren terug. En dat is geen goed nieuws. Meerdere partijen, onder meer hoogleraren van de Universiteit van Wageningen en Natuurmonumenten geven aan dat de situatie meer dan zorgwekkend is.

 

In verschillende Europese landen is onderzoek gedaan en alle onderzoeken geven het zelfde aan. In de afgelopen jaren is het aantal insecten met 50% -75% afgenomen.

 

Insecten staan onderaan de voedselpiramide. Dat wil zeggen dat insecten een bron zijn voor heel veel vormen van leven. Vogels eten insecten, grote roofvogels eten weer kleine vogels etc., maar ook grotere zoogdieren zijn van insecten afhankelijk. Als de insecten verdwijnen, verdwijnen er veel diersoorten.

 

Maar niet alleen dieren hebben een probleem door het lagere aantal insecten. Insecten zorgen voor de verspreiding van veel stuifmelen, waardoor allerhande bloemen en planten blijven bestaan. Verdwijnen de insecten, dan verdwijnen veel vormen van planten en struiken.

 

Insecten zijn ook opruimers in onze natuur. Zonder insecten gaat er meer woekering, eenzijdige begroeiing optreden en blijft er meer ‘rommel’ liggen.

 

Een belangrijke reden voor de afname van insecten is de manier waarop de landbouw nu vorm gekregen heeft. Er wordt te veel gif gebruikt. Door dit gif sterven insecten. Een onderzoek onder zwaluwen (die veel insecten eten) gaf aan dat ze vol met gifstoffen zaten.

 

Onze landbouw zal echt anders moeten om de insecten weer een kans te geven. Met maar een paar cent meer voor de opbrengst van het land, kan dat ook gerealiseerd worden. Veel landbouwers willen graag meewerken en zien zelf ook de noodzaak in. We zullen allemaal een bijdrage moeten doen, want deze trend moet gekeerd worden!

 

Heppie zegt wees bereid bij te dragen aan een terugkeer van onze insecten voordat het te laat is!

 


Kabinet komt met ‘betuttelende’ maatregelen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 17 mei stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat het kabinet dingen gaat verbieden op het gebied van roken, drank en overgewicht. Mensen zouden dit als betuttelend kunnen ervaren.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat mensen een vrije keuze moeten hebben, maar soms kan het geen kwaad de keuzes wat te beperken!

 

Op dit moment wordt er een preventieakkoord gemaakt door leden van de Tweede Kamer. Een preventieakkoord wil zeggen een akkoord wat preventief werkt. Preventie is een ander woord voor voorzorg.

 

Er wordt voor dit akkoord gesproken met verzekeraars, fabrikanten, scholen en sportorganisaties. Misschien zijn nog wel meer partijen betrokken.

 

Doel van het preventieakkoord is om overmatig drankgebruik, roken en overgewicht te beperken. Er wordt nu vast gewaarschuwd dat bepaalde maatregelen als betuttelend ervaren kunnen worden.

 

Het doel is niet om alles te gaan verbieden wat ongezond is, maar wel zullen er maatregelen komen voor ongezonde situaties waar ook derden last van kunnen hebben. Meeroken wordt als voorbeeld genoemd.

 

Er mag ook gedacht worden aan prijsmaatregelen of verkooppunten. Zo wordt onder meer gesproken over hogere prijzen voor roken, rookvrije schoolpleinen, minder verkooppunten voor tabak etc.

 

Het akkoord moet tegen de zomer klaar zijn. We wachten het af!

 

Heppie zegt laat mensen zelf kiezen, maar geef aantrekkelijke gezonde keuzes!

 


Kabinet gaat verkoop rookvrije sigaretten aan banden leggen

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 mei stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat voor apparaatjes die tabak verhitten en minder schadelijk zouden zijn voor de gezondheid, dezelfde regels gaan gelden als voor gewone tabaksproducten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met elk mens dat behoed wordt voor de valkuil van roken!

 

Er zijn tegenwoordig allerhande vervangers voor sigaretten op de markt verkrijgbaar. Apparaatjes die tabak verhitten worden ook wel rookvrije sigaretten genoemd.

 

De tabaksindustrie doet graag voorkomen of dit soort sigaretten veel minder ongezond zouden zijn dan gewone sigaretten. Op zich is deze claim waarschijnlijk terecht. Het is nog niet helemaal met zekerheid te zeggen, omdat ziekten als gevolg van roken pas na een aantal jaar zichtbaar worden en deze rookvrije sigaretten nog niet heel lang verkrijgbaar zijn.

 

Wat wel vast staat is dat rookvrije sigaretten ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Er komt nicotine vrij en ook andere kankerverwekkende stoffen komen vrij bij het verhitten van tabak. Het is dus niet verstandig om deze rookvrije sigaretten te gebruiken.

 

Omdat ook rookvrije sigaretten schadelijk zijn voor de gezondheid zal er een leeftijdsgrens ingesteld worden en wordt reclame voor rookvrije sigaretten verboden.

 

Heppie zegt ga nooit roken! Een grote plezier kan je jezelf niet doen!

 


WHO wil transvetten (die in snacks, koekjes en gebak zitten) de wereld uit

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 14 mei stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de Wereldgezondheidsorganisatie wil dat er een einde komt aan het gebruik van transvetten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet hoe ongezond transvetten zijn en steunt dit idee!

 

Er zijn verschillende soorten vetten. Vetten kunnen meer of minder schadelijk zijn. Transvetten zijn bij een te hoge inname heel schadelijk. Transvetten verhogen het risico op hart- en vaatziekten behoorlijk.

 

Transvetten komen gewoon in de natuur voor. Transvetten zitten in dierlijke producten. De hoeveelheid transvetten in deze producten is niet hoog en bij een normaal voedingspatroon kan het eten van dierlijke producten geen kwaad voor de gezondheid.

 

De industrie is ook gebruik gaan maken van transvetten voor allerhande voedingsmiddelen, omdat transvetten een aantal prettige eigenschappen hebben. Zo kan de smaak van een voedingsmiddel verbeterd worden met transvetten, producten kunnen knapperiger gemaakt worden met transvetten en ook kan de houdbaarheid verlengd worden. Transvetten zitten onder meer in koekjes, gebak en snacks.

 

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) wil dat er binnen vijf jaar een einde komt aan het gebruik van transvetten. Sommige landen, zoals Denemarken, kennen al een verbod. In Nederland is er geen verbod en het staat ook niet duidelijk op een etiket vermeld. Het is dus erg lastig om er achter te komen of er in een product transvetten zitten.

 

Transvetten zijn geharde vetten. Als er op een etiket staat (gedeeltelijk) gehard of gehydrogeneerd vet, dan weet je dat er transvetten in het product zitten.

 

In Nederland zijn de hoeveelheiden transvet in producten over het algemeen niet zo hoog. 90% van alle Nederlanders eet ruim minder transvet dan wat voor de gezondheid zou mogen.

 

Omdat het niet nodig is om transvetten in voeding te verwerken en de gezondheidseffecten groot kunnen zijn, wil de WHO transvetten gaan verbieden. Binnen vijf jaar moeten alle transvetten de wereld uit zijn!

 

Heppie zegt een wereld zonder transvet is een betere wereld!

 


Jumbo de goedkoopste supermarkt en Albert Heijn de duurste

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 13 mei stond er een artikel met deze kop op RLTnieuws.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Jumbo de goedkoopste supermarkt is en Albert Heijn de duurste.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wil goedkoop en zo duurzaam mogelijk boodschappen doen!

 

Het consumentenprogramma Kassa heeft een jaarlijks terugkerende test over de prijs bij supermarkten. Elk jaar worden dezelfde boodschappen gedaan bij de grote landelijke supermarkten. Het gaat dan om 26 gangbare producten.

 

Bij alle supermarkten bleek dat er aanzienlijk meer betaald moest worden dan een jaar geleden.

 

Het verschil tussen Jumbo en Albert Heijn voor hetzelfde mandje boodschappen was € 4,76. Het totale maandje kostte bij de jumbo € 41,25. Dat is dus een verschil van meer dan 10% tussen deze beide supermarkten.

 

De andere supermarkten, Aldi, Lidl en Plus zaten tussen Jumbo en Albert Heijn in.

 

Heppie zegt dat nadenken waar je boodschappen doet, behoorlijk kan schelen voor je budget! Voor het verschil kan je meer duurzame producten kopen!


Europese Commissie wil rietjes en plastic voedselverpakkingen verbieden

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 8 mei stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel stat dat de Europese Commissie af wil van wegwerpplastic.

 

HEPPIELEVEN

Heppie houdt niet van vervuiling en is blij met maatregelen die dat tegengaan!

 

De Europese Commissie wil af van wegwerpplastic dat eenmalig gebruikt wordt. Het gaat dan om plastic verpakkingen, schoonmaakdoekjes, rietjes, plastic wattenstaafjes etc.

 

Het ‘wegwerpplastic’ is maar liefst 50% van al het plastic dat in zee verdwijnt. Als dat niet meer gebeurt is dat een boost voor het milieu!

 

Het idee is dat er in eerste instantie gezocht gaat worden naar een duurzaam alternatief of hergebruik. Zo kunnen wattenstaafjes bijvoorbeeld van gerecycled karton gemaakt worden en plastic flesjes kunnen ingezameld worden.

 

Mochten er geen duurzame alternatieven of hergebruiksopties gevonden worden, dan zal de Europese Commissie overgaan tot een verbod. Beter voor de zee, beter voor het milieu, beter voor de toekomstige generaties!

 

Heppie zegt duurzaamheid is de toekomst!

 


Nederland stapt uit internationale adviescommissie voor sigaretten

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 7 mei stond er een artikel met deze kop  op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Nederland per direct uit de internationale commissie stapt die advies geeft over het meten van nicotine, teer en koolmonoxide in sigaretten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met elk kritisch geluid als het om roken gaat!

 

Er is een zogenaamde internationale normcommissie die advies geeft over het meten van nicotine, teer en koolmonoxide in sigaretten. Dat zijn de schadelijke stoffen in sigaretten. 8 van de 10 leden van deze commissie komen uit de tabaksector.

 

De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vinden dat de tabaksindustrie te veel invloed in de commissie heeft en dus is Nederland per direct opgestapt.

 

De te grote invloed van de tabaksindustrie blijkt onder meer uit misleidende meetmethoden. Rokers krijgen meer schadelijke stoffen binnen dan uit de officiële methoden zou blijken. De overheid heeft hier indirect meegewerkt aan misleidende informatie en wil daar niet langer mede verantwoordelijk voor zijn.

 

De kritiek op de meetmethoden is niet nieuw. Er wordt al langer kritiek uitgeoefend op de meetmethode via een Europese tabaksrichtlijn.

 

Fabrikanten moeten zich aan de afgesproken normen houden en niet sjoemelen met meetmethoden. Een roker heeft recht op goede informatie en controle op slechte stoffen in sigaretten.

 

Heppie zegt geef rokers tenminste eerlijke informatie over de schade die ze aan hun longen en lichaam aanrichten!


Gemeenten moeten invasie fastfoodzaken stoppen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 4 mei stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat het voedingscentrum gemeenten oproept de opmars van fastfoodzaken een halt toe te roepen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is tegen fastfoodzaken, dus iedereen die de opmars wil helpen stoppen is welkom!

 

Er komen steeds meer fastfoodzaken en op steeds meer plaatsen. Zo zijn er zelfs fastfoodzaken die een vestiging in scholen of ziekenhuizen willen openen. Het moet niet gekker worden!

 

Het besef dat gezond eten wel eens belangrijk zou kunnen zijn om gezond oud te kunnen worden, dringt steeds meer in onze samenleving binnen. En terecht! Er wordt niet voor niets gezegd ‘je bent wat je eet’.

 

Het besef dat gezond eten iets doet is een eerste stap. Gezond gaan eten is daarmee nog niet bereikt. En wie permanent verleiding tegen komt in de vorm van fastfoodzaken, moet best stevig in de schoenen staan om niet te zwichten voor een keertje wat fastfood. Niet doen! Elke keer fastfood is een keer teveel!

 

Ook het voedingscentrum is van mening dat teveel fastfoodzaken en zeker op scholen en ziekenhuizen, geen goede zaak is. Vandaar de oproep aan de gemeente op de opmars te stoppen. Een mooie oproep, maar de enig manier om de opmars van fastfoodzaken te stoppen, is zorgen dat ze geen omzet meer maken. En dat kan alleen bereikt worden door te stoppen deze zaken te bezoeken!

 

Heppie zegt stoppen met fastfood, de beste manier om de opmars van fastfoodzaken te stoppen!


Met deze tips maak je zelf je woning gezonder

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op3 mei stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staan tips gegeven om je eigen woonomgeving gezonder te maken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wil graag zo leven in een zo schoon mogelijke omgeving! Jij ook?

 

Er is een nieuwe omgevingswet, waarbij het doel is om in steden een gezonde leefomgeving te creëren. Gemeenten gaan aan de slag met openbare ruimten, maar mensen brengen nog altijd ede meeste tijd binnen door.

 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft aan dat mensen 85% van hun tijd binnen doorbrengen, waarvan 70% binnen hun eigen woning. Het is daarom verstandig om je woning zo gezond mogelijk te maken of te houden.

 

Er zijn veel factoren die bepalen hoe gezond je woning is, zoals luchtvochtigheid en ventilatie. Klachten die kunnen ontstaan wanneer er in een ongezonde omgeving geleefd worden zijn klachten aan de ademhalingswegen, vermoeidheid of hoofdpijn.

 

Zelf kan je voor een deel je eigen woning gezond maken. Dit kan je doen door bijvoorbeeld te zorgen voor zo min mogelijk rook en vuur in je woning te laten, regelmatig ramen open te zetten en te ventileren, je huis stofvrij te houden en schoon te maken zonder agressieve middelen, het niet te warm te maken in huis en geen luchtbevochtigers te gebruiken.

 

Heppie denkt dat alles wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving, de moeite waard is!


Jaarlijks sterven acht miljoen mensen door gevolgen luchtvervuiling

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 mei stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de WHO schat dat er jaarlijks acht miljoen mensen sterven door luchtvervuiling.

 

HEPPIELEVEN

Heppie schrikt van dit aantal! Hoe is dit mogelijk?!

 

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) houdt de luchtkwaliteit bij in 4300 steden over de wereld en 108 landen. Met name mensen die in een stad wonen, ademen vervuilde lucht in.

 

Niet elke stad heeft evenveel vervuilde lucht. Steden waar veel mensen wonen met een gemiddeld midden- of laag inkomen, hebben veel meer last van vervuilde lucht (97% van de steden) dan steden aar mensen met hogere inkomens wonen (toch  ook nog 49% van de steden).

 

Door het inademen van vervuilde lucht wordt een hoger risico gelopen op ziekten als astma, longkanker, hart- en vaatziekten.

 

De meeste doden vallen in Azie en Afrika, maar ook Europa heeft een aantal ernstig vervuilde steden, waaronder Parijs. De lucht in Nederland is redelijk vervuild, wat ook geen prettige gedachte is.

 

Acht miljoen doden per jaar, dat komt neer op bijna 22.000 doden per dag!, dat is ruim 15 mensen per minuut! Misschien tijd om in actie te komen? Hoe moeten kinderen en kleinkinderen een toekomst opbouwen in een wereld waar geen schone lucht meer is?

 

Laten we allemaal bijdragen waar we kunnen. Niet te veel stoken, fietsen waar mogelijk, minimaal bijdragen aan uitstoot van schadelijke gassen (bijvoorbeeld niet te veel vlees eten).

 

Heppie denkt dat we in actie moeten komen, letterlijk een kwestie van overleven!


Jonge kinderen zijn minder goed gaan gymmen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 april stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de onderwijsinspectie heeft gemeld dat kinderen in groep 8 de afgelopen 10 jaar slechter gaan bewegen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie hoopt dat kinderen weer meer gaan bewegen en daarmee beter bewegen!

 

Er is onderzoek gedaan op 69 basisscholen en 20 scholen voor speciaal onderwijs door de onderwijsinspectie naar de gymvaardigheid van kinderen. Die is dus behoorlijk achteruit gegaan. Kinderen presteren minder bij het touwzwaaien, werpen en vangen van een kleinere bal en balanceren.

 

Het is een klein onderzoek, maar wel met een zorgelijke uitkomst.

 

Waar het aan ligt dat kinderen minder gaan presteren bij de gym is niet helemaal duidelijk. Wel blijkt dat een echte gymleraar helpt om beter te bewegen.

 

De leerlingen die bij het onderzoek betrokken waren geven wel aan één tot twee uur par dag te besteden aan tv kijken of digitale bezigheden.

 

Zou het daar aan kunnen liggen? Als daartegen afgezet wordt hoe weinig kinderen nog maar dagelijks buiten spelen, is het misschien niet zo heel raar dat kinderen minder goed bewegen.

 

Er wordt nu ook geopperd dat kinderen op school meer moeten gaan bewegen. Een goede zaak!

 

Heppie zegt beweeg allemaal vaak en veel! Dan ga je vanzelf beter bewegen!

 


Aantal rokers ook in 2017 verder gedaald

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 april stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat het aantal rokers ook in 2017 is gedaald.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is tegen roken, dus hoe meer mensen stoppen, hoe beter!

 

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat in 2017 nog ruim 23% van de bevolking rookt tegen ruim 24% een jaar eerder. In 2016 rookte nog 18.6% van de mensen dagelijks, tegen 19.2% van de mensen in 2017.

 

Het aantal mannen dat rook (in 2017 27%) is flink hoger dan het aantal vrouwen dat rookt (19.9% in 2017).

 

Heppie is eigenlijk wel wat teleurgesteld door deze getallen. Er roken nog best veel mensen. Stoppen is ontzettend moeilijk, maar wel de moeite waard. Vrijwel iedereen die gestopt is, wil het liefst de rest van zijn leven niet meer roken. Dat is niet voor niets!

 

Jaarlijks sterven er ruim 20.000 mensen als gevolg van roken. Dat is meer dan 54 per dag!

 

Heppie zegt ga nooit roken, dan hoef je ook niet te stoppen!


Whatsapp op de basisschool: ‘Kijk mee wat je kinderen schrijven’

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 19 april stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel worden wat tips gegeven over social media gebruik bij kinderen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat social media ook voor kinderen prima is, maar wel met de juiste begeleiding!

 

Social media begint tegenwoordig al op jonge leeftijd. Het is voor ouders wel zaak om dit goed te begeleiden. Het controleren van de telefoon van een kind is niet alleen verstandig, het maakt ook open communicatie mogelijk.

 

Kinderen vinden het vrij normaal dat hun mobiel door ouders ‘gecontroleerd’ wordt op de basisschool. Als ouder is het goed om zicht te hebben wat er allemaal gebeurt op de telefoon van je kind. Op die manier kan je ingrijpen als dat nodig is en blijven communiceren over wat er gebeurt.

 

Als kinderen net een telefoon hebben, dan kunnen ze nog wat onhandig zijn. Dat kan kwetsend overkomen op andere kinderen of je eigen kind voelt zich gekwetst. Het is goed om dat bespreekbaar te maken. Als er wel kwade opzet achter zit, dan is het ook goed om een gesprek aan te gaan met ouders of op school.

 

Belangrijk om kinderen die net een telefoon hebben in ieder geval te leren:

·      Deel nooit privé gegevens op welke app of site dan ook;

·      Plaats zo min mogelijk foto’s van jezelf op het web en in ieder geval altijd foto’s die je oma ook mag zien;

·      Accepteer alleen vriendschapsverzoeken etc. van mensen die je kent;

·      Deel nooit wachtwoorden;

·      Gebruik geen vervelend taalgebruik;

·      Als er minder prettige dingen gebeuren, schaam je dan nooit, maar bespreek het met je ouders of verzorgers.

 

Als kinderen op jonge leeftijd goed begeleid worden, dan hebben ze daar ook als ze wat ouder zijn veel plezier van.

 

Heppie zegt leuk zo’n mobiel, maar wel onder begeleiding!


Kinderen zijn in vijf jaar aanzienlijk minder buiten gaan spelen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 17 april stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat het aantal kinderen dat buiten speelt de laatste vijf jaar drastisch is gedaald.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt niet blij van dit nieuws, want buiten spelen is zo leuk!

 

Het aantal kinderen dat buiten speelt is opnieuw gedaald. Nog maar 14% van alle kinderen speelt elke dag buiten. Dat is bedroevend weinig!

 

Het aantal kinderen dat maar eenmaal per week buiten speelt of zelfs nog minder, is gestegen naar 30%. Eén op de zeven kinderen denkt het te druk te hebben om buiten te kunnen spelen. Hoe kan een kind kind zijn zonder buiten te spelen?

 

Kinderen willen zelf wel buiten spelen. Maar liefst 75% van de kinderen geeft aan zich vrolijk en blij te voelen na het buiten spelen en ongeveer de helft van de kinderen voelt zich sterk en gezond na het buiten spelen.

 

Als er meer leuke plekken waren om buiten te spelen, zouden kinderen nog meer buiten spelen, geven ze aan. Schoolpleinen, tuin en bos zijn favoriet. Hangplekken of skatebanen vinden de kinderen niet zo boeiend. Het liefst fietsen ze, klimmen klauteren ze of doen ze zelf verzonnen spelletjes. Wat dat betreft is er niet veel veranderd in de afgelopen generaties!

 

Buiten spelen is geen luxe, maar een must voor kinderen. Het is leuk, sociaal goed en mega gezond! Elk kind heeft recht op buiten spelen. Laten alle ouders zich hard maken dat hun kind elke dag buiten kan spelen!

 

Heppie zegt dagelijks buiten spelen: leuk, gezond en gezellig!


Frisdranken in Groot Brittannië minder zoet vanwege suikertax

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 16 april stond er een artikel met deze kop op NOS. In het oorspronkelijke artikel staat dat de invoering van de suikertax in Groot Brittannië een groot succes is.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met dit nieuws! Laten wij dit ook doen!

 

In Groot Brittannië is een suikertax ingevoerd. Een suikertax is een belasting over suiker in frisdrank. Hoe meer suiker er in frisdrank zit, hoe meer belasting erover betaald moet worden. Frisdrank met veel suiker wordt daardoor duurder dan frisdrank met minder of geen suiker.

 

De reden van de invoering van de suikertax was dat er te veel mensen te zwaar zijn in Groot Brittannië. Dat is hier helaas niet anders.

 

De maatregel is een enorm succes. Al voor de invoering hebben veel producenten van frisdrank de hoeveelheid suiker in frisdrank verlaagd. De hoeveelheid suiker in Britse frisdranken is binnen een maand met 30.000 ton (!) afgenomen. Wie weet wat er nog komen gaat!

 

Ook voor Nederland zou de suikertax een enorme stap de goede richting op zijn. Suiker in frisdrank is een grote boosdoener als het gaat om overgewicht. Dat geldt ook voor suiker in sapjes. Laat ze bij voorkeur staan!

 

Heppie zegt invoeren die suikertax, ook in Nederland!


Consument wil het liefst stoplicht op pak vla

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 12 april stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat uit een onderzoek gebleken is dat consumenten het liefst aan de hand van de kleuren van een verkeerslicht zien of een voedingsmiddel gezond of een minder slimme keuze is.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het een heel goed idee is om de gezondheid van voedingsmiddelen herkenbaar te maken!

 

De consumentenbond heeft een onderzoek gedaan onder ruim 1000 mensen. Er werden drie manieren voorgelegd waaraan afgelezen kan worden hoe gezond een voedingsmiddel is. De kleuren rood, oranje en groen, zoals bij een stoplicht, waren volgens het panel het meest duidelijk.

 

Ruim 70% van de ondervraagden vond het een goed idee als er iets ingevoerd zou worden wat duidelijk aangeeft hoe gezond een product is. Voorwaarde is wel dat alle producenten en alle supermarkten meedoen. Uiteraard moet de kleur toegekend worden door een onafhankelijke partij.

 

Momenteel is er een woud aan keurmerken. Het ene keurmerk zegt iets over de manier van telen of kweken, het andere keurmerk over betaling aan boeren, het volgende keurmerk over biologisch, een ander keurmerk over dierenwelzijn. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Doordat er zoveel keurmerken zijn, zeggen ze steeds minder voor de gemiddelde Nederlander.

 

Het idee is goed, maar waarschijnlijk iets te simpel. Het is vrijwel onmogelijk om een onafhankelijke partij te vinden voor de invoering van een dergelijke kleurcode. Wie bepaalt de grens tussen rood, oranje en groen? Is het een relatieve keuze of absoluut (de meest gezonde vla of alle vla is eigenlijk niet gezond) en wat te doen met biologisch, diervriendelijke en fairtrade? En wat als een producent niet mee wil doen?

 

Toch is het idee goed! Door met elkaar na te denken over het herkenbaar maken van gezonde voeding, komt er vast een goed en wel haalbaar idee!

 

Heppie denkt dat we nog iets verder moeten nadenken over dit probleem, maar dat het een mooie aanzet is!


Europese wetgeving moet einde maken aan ‘voedselapartheid’

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 11 april stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat het binnen de EU verboden wordt om levensmiddelen met een zelfde verpakking, maar significant andere samenstelling aan te bieden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat levensmiddelen herkenbaar moeten zijn.

 

Het komt voor dat producten in verschillende landen een andere samenstelling hebben, terwijl ze er precies hetzelfde uitzien. Zo kan pasta een andere hoeveelheid cacao hebben, koffie een andere hoeveelheid cafeïne en vissticks een andere hoeveelheid vis. Vreemd natuurlijk.

 

In Europa moeten consumenten overal gelijk behandeld worden. Bovenstaande praktijken zijn dan ook niet langer toegestaan.

 

Natuurlijk kan het zijn dat mensen in een bepaald land een andere voorkeur hebben dan mensen in een ander land. Daar mag een producent best op inspelen, maar voortaan moet hij dan wel de verpakking, reclame en marketing daarop aanpassen. Als een product echt een andere samenstelling krijgt, moet dat voor een consument herkenbaar zijn. Best logisch!

 

Heppie zegt laat een consument weten wat hij koopt!

 


Zorgen over ‘digi-peuters’: kleintjes swipen erop los

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 april stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat vier op de tien ouders het lastig vinden om het tabletgebruik van hun jonge kinderen in de hand te houden. Kinderen zitten te veel achter een scherm en kijken vaak zelfs alleen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat jonge kinderen niet te veel op een tablet moeten zitten!

 

Uit een onderzoek onder tabletgebruik van 0-6 jarigen, blijkt dat ouders zich best zorgen maken over het tabletgebruik van hun kleine kinderen. Het gebruik van tablets voor 0-2 jarigen is gestegen naar 57%, een stijging van 7% in een jaar tijd.

 

Ondanks dat ouders zich zorgen maken, lijkt het moeilijk om het tabletgebruik in de hand te houden. In de huidige tijd zijn tablets niet meer weg te denken en het is dan ook voorstelbaar dat ook jonge kinderen hiermee in aanraking komen. Media zijn voor de huidige generatie onmisbaar, nu en in de toekomst.

 

Veel ouders realiseren zich dat ‘gewoon’ speelgoed beter is voor hun kind, maar ook kleine kinderen trekken enorm naar tablets. Het is aan te raden om jonge kinderen niet alleen op een tablet te laten spelen. Ze kunnen nog geen onderscheid maken tussen echt en fantasie. Samen kun je dingen ontdekken, maar alleen is dat voor een jong kind niet goed mogelijk.

 

Bepaalde filmpjes of tv-series zou een kind alleen kunnen kijken, maar ook dan is aan te raden de tijd te beperken. Je wilt je kind niet de hele dag alleen voor de TV zetten, dus ook niet achter een tablet.

 

Ook een klein kind mag kennis maken met media, maar houd het beperkt en begeleid het goed. Het echte leven speelt zich nog altijd af in het hier en nu en we hebben al meer dan genoeg game-verslaafde kinderen!

 

Heppie zegt laat een kind rustig kennis maken met media, maar zeker niet te veel of te snel!

 


Schoolkinderen fietsen te weinig

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 5 april stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen op de basisschool te weinig fietsen. Het gebrek aan ervaring heeft gevolgen voor de veiligheid van de kinderen in het verkeer, nu en in de toekomst.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat op de fiets naar school gaan heel gezond is!

 

Er zijn nog geen concrete cijfers, maar uit alles blijkt dat er steeds minder kinderen op de fiets naar school gaan. En niet alleen naar school wordt steeds vaker de auto gekozen, ook als kinderen gaan sporten of bij vriendjes en vriendinnetjes gaan spelen, worden ze steeds vaker gehaald en gebracht.

 

Veel ouders vinden het handiger om hun kind met de auto naar school te brengen, omdat ze dan zelf meteen door kunnen rijden naar hun werk of andere activiteiten. Dat is jammer. Fietsen is niet alleen veel beter voor het milieu, de basisschool is ook een periode dat een kind goed moet leren omgaan met het verkeer. En dan wordt nog niet stilgestaan bij de effecten van beweging voor schooltijd voor onder meer de concentratie en het welbevinden van een kind.

 

Uiteraard is het niet voor alle kinderen haalbaar om op de fiets naar school te gaan. Sommige kinderen wonen zo dichtbij dat ze beter kunnen gaan lopen. Andere kinderen wonen te ver weg om met de fiets naar school te kunnen gaan. Dat is ook prima, als ze dan wel andere afstanden op de fiets afleggen.

 

Als kinderen minder fietsen, dan bouwen ze minder ervaring op in het verkeer. Dat gaat ten kosten van hun veiligheid, nu en later. Ook leerkrachten ervaren dat kinderen minder fietservaring hebben. Bij fiets-uitjes gaan er meer dingen mis, zoals sturen in elkaar haken of botsingen door opeens remmen.

 

Omdat steeds meer kinderen met de auto naar school gaan, wordt het bij scholen ook steeds gevaarlijker met allerlei auto’s die afremmen, parkeren, optrekken etc. Geen goede zaak.

 

Heppie zegt probeer minimaal driemaal per week met je kind op de fiets naar school te gaan! Voor de gezondheid, het milieu en de veiligheid in het verkeer!

 


Overheid moet vlees onaantrekkelijk maken met hoger Btw-tarief

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 april stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de overheid vlees onaantrekkelijk zou moeten maken door een hoger Btw-tarief.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat vlees best wat duurder kan voor een duurzamere samenleving!

 

De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag. Om dit te bereiken zou onder meer vlees wel flink duurder mogen worden. Vlees is naar verhouding een behoorlijk vervuilend product.

 

Om vlees op je bord te krijgen moeten beesten gevoed worden, ze moeten schoon drinkwater krijgen, ze poepen, ze moeten vervoerd worden etc. Alles bij elkaar is de schadelijke belasting voor het milieu hoog als het om vlees gaat.

 

Ondertussen wordt vlees steeds goedkoper in plaats van duurder. Dit heeft te maken met de overschotten die er zijn en andere regelgeving.

 

De vleessector is van mening dat vlees teveel in een negatief daglicht staat. Deels is dat terecht, deels is in het kader van duurzaamheid noodzakelijk dat er meer groente en peulvruchten gegeten gaat worden en minder vlees.

 

De verantwoordelijkheid voor de vleesconsumptie ligt momenteel nog volledig bij de consument. In Nederland eten veel mensen graag een stukje vlees bij het avondeten, dus er wordt nog veel vlees geconsumeerd. Misschien een tandje minder en ons eetpatroon iets wijzigen in het kader van het behoud van onze aarde!

 

Heppie zegt laten we allemaal eens wat vaker vlees laten staan! Leven we allemaal langer door!

 


Kun je geverfde eieren opeten?

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 31 maart stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat of eieren met verf nog verantwoord gegeten kunnen worden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat een eitje bij Pasen hoort!

 

Als eieren geverfd worden dan kan de verf door de schaal heen dringen en in het ei terecht komen. Op die manier zou een ei schadelijk kunnen worden voor de gezondheid.

 

Gelukkig geldt voor geverfde eieren die bij een supermarkt gekocht worden dat er verf gebruikt is die niet in het ei terecht komt. Maar zelf eieren verven is natuurlijk veel leuker. Is dat ook onschadelijk? Dat is afhankelijk van de soort verf die gebuikt wordt.

 

Als er met waterverf of vingerverf geverfd wordt, dan kan er wel wat verf in het ei terecht komen, maar dat zijn kleine hoeveelheden die niet echt schadelijk zijn. Het wordt een ander verhaal als er met bijvoorbeeld olieverf of spuitbussen of muurverf een ei geverfd wordt. Dat kan heel mooi zijn, maar het is absoluut niet aan te raden om het ei dan nog op te eten.

 

Heppie denkt dat een geverfd eitje met Pasen moet kunnen, maar denk na waar je mee verft!


Fastfood eten schaadt ook je mentale gezondheid

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

OP 17 maart stond er een artikel met deze kop in het AD. In oorspronkelijke artikel staat dat volgens een recente studie fastfood niet alleen je fysieke gezondheid schaadt, maar ook je mentale gezondheid.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat fastfood niet in je wekelijkse voeding moet voorkomen!

 

Een Amerikaanse assistent-professor heeft onderzoek gedaan naar de effecten van fastfood op je mentale gezondheid. Het onderzoek werd gedaan bij een groep jongeren onder de 30 jaar.

 

Wie meer dan driemaal per week fastfood eet, heeft meer last van mentale problemen. Wie vaker ongezond eet, heeft meer last van bijvoorbeeld depressies en angsten. Dat geldt overigens ook voor mensen die ten minste driemaal per week vlees eten.

 

De verzadigde vetten en transvetten worden als boosdoener aangewezen. Toch zal er nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar de exacte samenhang van deze stoffen en mentale problemen.

 

Nieuws is deze uitkomst niet. Er is in Spanje al uit een eerder onderzoek (onder  meer dan 15.000 deelnemers) naar voren gekomen dat wie genoeg groente en fruit eet, minder kans loopt op een depressie.

 

Wat minder vaak ongezond eten en wat vaker groente en fruit, is dus niet alleen goed voor je lijf, maar ook goed voor je hoofd!

 

Heppie zegt dat je in alle opzichten beter wordt als je fastfood wat vaker laat staan!


Een op de vijf Nederlanders heeft last van slaapproblemen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 16 maart stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat 20% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder last heeft gehad van een slaapprobleem.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat een goede nachtrust wonderen doet!

 

Een op de vijf Nederlanders heeft in 2017 last gehad van een slaapprobleem. Dat is de uitkomst van een enquête van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het gaat dan om de twee weken voorafgaand aan de enquête en niet over het hele jaar.

 

Ruim de helft van de mensen met een slaapprobleem geeft aan slechter te functioneren in het dagelijks bestaan als gevolg van het slaapprobleem. Gevolgen zijn bijvoorbeeld een slechtere concentratie of vergeetachtigheid.

 

Naar mate men ouder wordt, ervaart men meer slaapproblemen. Vrouwen hebben meer slaapproblemen dan mannen.

 

Slaapproblemen zijn niet alleen vervelend voor het functioneren in het dagelijks bestaan, maar blijvende slaapproblemen kunnen vervelende gevolgen hebben. Het lichaam herstelt namelijk in de slaap. Bij onvoldoende slaap kan het lichaam onvoldoende herstellen. Ga bij structurele slaapproblemen naar een huisarts.

 

Heppie zegt probeer je nachtrust optimaal te benutten!


Vloggers zijn de nieuwe popsterren: ‘Maar kinderen zien verborgen reclames vaak niet’

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 13 maart stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat de invloed van vloggers op kinderen groot is. De helft van de leerlingen in groep 5 t/m 8 geeft toe dat hun koopgedrag er door beïnvloed wordt. Op tv is reclame duidelijk, maar bij vloggers is het vaak minder transparant.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat we alert moeten zijn op zaken die ons kind beïnvloeden, dus ook op vloggers.

 

Veel kinderen zijn zich bewust van het feit dat ze beïnvloed worden door vloggers. Er is ook nog sprake van onbewuste beïnvloeding, dus de totale invloed van vloggers is behoorlijk.

 

Volgers van vloggers identificeren zich makkelijk met een vlogger, omdat ze relatief dichtbij staan. Volgers willen er soms graag hetzelfde uitzien, nemen meningen over en het gedrag van een vlogger. Als een vlogger bepaalde dingen draagt of eet dan kan een volger daar ook toe overgaan. Dat er sprake is van sluikreclame komt bij veel volgers, vooral kinderen niet op. Dat een vlogger betaald kan worden om bepaalde producten te prijzen, te eten of aan te prijzen, lijkt soms misschien onwaarschijnlijk, maar vaak is het wel de praktijk!

 

Veel volwassenen zijn zich ook niet bewust van de manier waarop vloggers reclame maken en de invloed die dit heeft op volgers, misschien ook nog wel op de volwassene zelf. Het is goed om hierbij stil te staan en met kinderen te bespreken dat er eigenlijk gewoon sprake is van reclame! Wie reclame herkent, zal zich er minder snel door laten beïnvloeden dan wanneer het lijkt alsof het natuurlijk gedrag is.

 

Heppie zegt let op welke vloggers je kinderen volgen en bespreek de invloeden van vloggers met ze!


Contant geld verdwijnt, maar er zijn genoeg redenen om je kind juist wel cash zakgeld te geven

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 12 maart stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat contant geld steeds meer uit onze maatschappij verdwijnt. Voor kinderen is cash nog wel nodig, om de waarde van geld te leren kennen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het belangrijk is dat kinderen de waarde van geld leren kennen.

 

In onze maatschappij verdwijnt cash of contant geld meer en meer. Er worden steeds meer pinbetalingen gedaan. Dat geeft zowel voor particulieren als ondernemers verschillende voordelen. Je hoeft geen geld te gaan ‘halen’ bij een bank of automaat, ondernemers hebben geen enorme bedragen in kas die ook weer afgestort moeten worden.

 

Om de waarde van geld te leren kennen is het voor jongere kinderen belangrijk dat ze contant geld ontvangen. Ze leren op die manier niet alleen de verschillende munten en briefgeld herkennen, maar zien ook echt wat ze in een spaarpot stoppen of uitgeven. Op die manier zien ze hun eigen geld groeien of afnemen.

 

Voor een kind ziet elke pintransactie er hetzelfde uit. Een kind ziet niet direct het verschil tussen een pintransactie van € 1,50 of € 78,50 of € 575,-. Als een kind eenmaal gewend is om met geld om te gaan, de waarde van geld wat kan inschatten en ervaren, is het wel verstandig om een kind ook wegwijs te maken in de wereld van digitaal geld. Er kan een rekening geopend worden met bijbehorende pinpas.

 

Let wel goed op welke bedragen je op een rekening van een kind zet en wat je met de tenaamstelling doet. Een rekening van het kind, kan ook door het kind leeg gehaald worden. Als een (ouder) kind een rekening heeft waar hij of zij rood kan staan, dan kan ook een kind schulden opbouwen!

 

Heppie zegt leer elk kind met geld omgaan, voordat het over te veel kan beschikken!


Bij snoep in rode verpakking verwachten we kersensmaak

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 11 maart stond er een artikel met deze kop in het algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat de kleur van verpakking bepalend is bij de verwachting qua smaak.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt dit een grappig onderzoek. Het laat zien hoe makkelijk aannames gemaakt worden!

 

In Amerika is een onderzoek gedaan naar de kleur van verpakkingen van voeding en de invloed die de verpakking heeft op de smaak die we verwachten. De kleur van verpakking blijkt veel invloed te hebben.

 

De kleur van de verpakking en het voedingsmiddel samen bepalen welke smaak we verachten. Zo verwachten we bij een rood verpakt snoepje kersensmaak of anders toch wel aardbeiensmaak. Een groen verpakt snoepje smaakt naar mint of appel en een oranje verpakt snoepje naar sinaasappel. Niet heel verrassend!

 

Als we een groene fles met drinken op tafel zetten, verwachten we opeens geen mint of appelsmaak, maar een citrussmaak. Heel apart!

 

Hoe het product zelf smaakt, heeft niets te maken met de verpakking, soms zelfs niet met de smaak het product zelf, maar vooral met de kleur en vorm van het eten. Zo wijzigde een chocoladefabrikant de kleur van zijn chocolade zonder het recept aan te passen. Wat gebeurde er? Ondanks dat de smaak gelijk was gebleven, gingen mensen toch klagen dat de chocolade minder lekker was. Dat kwam dus puur door de beleving van een andere kleur!

 

Doe ook eens een druppel blauwe kleurstof door de spaghetti… Smaakt heel vreemd, terwijl het alleen een andere kleur is!

 

Heppie zegt eet lekker en laat je niet foppen door kleuren en vormen!


Een op de vijf maaltijden eten we buitenshuis op

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 9 maart stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat we steeds meer maaltijden eten die buitenshuis bereid zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het niet erg is om buitenshuis te eten, maar minder gezond om maaltijden te eten die buitenshuis bereid zijn!

 

Er is onderzoek gedaan in 10 Europese landen op 1.7 miljoen locaties naar de maaltijden die we buitenshuis nuttigen. Deze maaltijden zijn dan ook buitenshuis bereid. Het gaat dus niet om een klein onderzoek hier.

 

In het onderzoek is gekeken naar commerciële verkoop van voeding. Betrokken zijn fastfoodrestaurants, andere restaurants, hotels, scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

 

Er zijn een aantal duidelijk aanwijsbare oorzaken van het feit dat zoveel maaltijden buiten de deur gegeten worden. Een belangrijke oorzaak is dat er meer gezinnen zijn die niet meer uit 2 ouders en kinderen bestaan. Die categorie eet namelijk het vaakste thuis een maaltijd die thuis bereid is. Alleenstaande(n) al dan niet met kinderen eten vaker buiten de deur.

 

Een andere belangrijke oorzaak in de toename van maaltijden die buiten de deur gegeten worden, is dat mensen niet alleen meer buiten de deur eten om te snacken (fastfood) of voor het avondeten, maar dat steeds meer mensen ook buiten de deur lunchen en ontbijten.

 

Het aantal maaltijdbezorgers heeft ook een vlucht genomen (wel buiten de deur bereid, maar binnenshuis opgegeten). Deze categorie zal naar verwachting in de toekomst alleen maar groter worden. Wel zal de nadruk bij deze groep meer op gezondere voeding komen te liggen, is de verwachting.

 

Bij de vijf bedrijven waar het meeste uitgegeven werd staan zowel Mc Donalds als Burger King. Dat is een teken dat een groot deel van het buiten de deur opgegeten voedsel echt niet gezond is!

 

Heppie zegt kook overwegend lekker zelf en geniet van je eigen bereide voedsel binnen je eigen huis! Lekkerder, gezonder en goedkoper!


Gedrag puber positief beïnvloeden? Stop met complimenten geven!

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 maart stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel wordt het effect van een overdaad aan complimenten beschreven.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat een compliment fijn is, maar waar te voor staat…

 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van complimenten van ouders op kinderen. De uitkomst is wellicht verrassend: het zou een grote misvatting van ouders zijn dat complimenten geven goed is om het gedrag van je kinderen te stimuleren.

 

In de huidige tijd zijn er ouders die hun kinderen overdadig veel complimenten geven. Het in de schuur zetten van een fiets is een compliment waard, het doen van huiswerk is een compliment waard, elke voldoende is een compliment waard, op tijd thuis komen is een compliment waard etc.

 

Zijn als die dingen dan geen compliment waard? Dat is afhankelijk van de situatie en het kind. Het is prima om je kind soms een compliment te geven, maar bepaald dingen zijn ook gewoon ‘normaal’ en die behoeven geen compliment.

 

Als we onze kinderen teveel complimenteren, dan kan dat averechts werken. Het kan in plaats van zelfvertrouwen zelfs onzekerheid van je kind opleveren.

 

Te veel complimenten zou druk bij een kind kunnen opleveren om aan de eisen van ouders te kunnen blijven voldoen. Kinderen zouden makkelijker liegen als iets niet lukt en minder gemotiveerd zijn om bij falen opnieuw te proberen.

 

Complimenten hebben dus twee kanten. Aan de ene kant is een compliment een positieve beloning. Maar als je teveel complimenten maakt, gaat het positieve effect verloren. Laat een kind merken dat je ergens blij om bent, als dat oprecht zo is! Niet bij iets ‘normaals’. Dan blijft het positieve gevoel ook echt bij je kind hangen!

 

Heppie zegt blijven complimenteren, maar alleen voor dingen die oprecht een compliment waard zijn!


Vlees eten zonder schuldgevoel? Eet dan kip

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 maart stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel wordt ingegaan op de week zonder vlees. Wie niet mee wil doen, maar toch het milieu wil helpen, kan kiezen voor kip.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat de aarde het beste af is als we weinig vlees eten, ook niet te veel kip!

 

Vlees is voor veel mensen een lekkernij, maar niet al te best voor het milieu. Vlees is behoorlijk vervuilend voor ons milieu, omdat het aardig wat voeten in de aarde heeft, voordat een stukje vlees op ons bord ligt.

 

Ga maar na, een dier moet eten en drinken voordat het geslacht kan worden. Het dier moet poepen en plassen net als iedereen. Het veevoer kost grondstoffen, land, energie en water. De uitwerpselen van vee zorgen voor uitstoot van broeikasgassen en verzuring van de bodem en de lucht. Niet echt milieuvriendelijk dus!

 

Niet al het vlees geeft dezelfde belasting voor het milieu. Herkauwers, als koeien en schapen, geven veel meer broeikasgassen dan bijvoorbeeld kippen en varkens. De kip levert dan het meest milieuvriendelijke vlees, want die kip levert de minste uitstoot en heeft ook nog eens het minste voer nodig per kilo vlees.

 

Allemaal aan de vegaburgers dan? Zelfs dan moet je opletten. Een vegaburger met kaas kan bijna net zo belastend zijn als een stukje kip, want ook voor kaas moet er melk uit een koe komen. Daarbij zijn vegaburgers vaak erg zout en zijn alle ingrediënten niet altijd even gezond (afhankelijk van merk en soort).

 

Alleen nog maar groente, fruit, noten, bollen en knollen eten dan? Voor het milieu een prima oplossing, maar in de praktijk vaak niet. Het is prima om regelmatig een stukje vlees, vis of gevogelte te eten, maar wees je bewust van de impact op het milieu. Geniet er extra van en varieer!

 

Heppie zegt eet regelmatig iets anders dan vlees en als je vlees eet: eet niet te veel en geniet ervan!


Wat doet gember met je lichaam?

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 maart stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel worden de goede eigenschappen van gember besproken en ook de mogelijke nadelige effecten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is wel voor het gebruik van gember. Het is lekker en gezond!

 

Gember lijkt een nieuwe rage. We zien steeds meer mensen gemberthee drinken, gemberpoeder wordt verwerkt in steeds meer gerechten en ook in smoothies wordt gember verwerkt. Is gember echt gezond of een nieuwe hype?

 

Gember is echt gezond! Wie keelpijn heeft, heeft baat bij gemberthee met honing. Water koken, paar dunne schijfjes gember (te koop bij veel supermarkten, toko’s en groentewinkels) en een theelepel honing. Gegarandeerd effect! Handig om te weten in deze tijden van griep!

 

Maar niet alleen bij keelpijn is gember aan te raden. Er is veel onderzoek gedaan naar gember en dat is niet voor niets. Gember heeft nogal wat positieve effecten op ons lichaam.

 

Zo kan gember zorgen voor een lagere bloeddruk, een lager cholesterol en minder ontstekingen. Gember kan helpen bij menstruatiepijn, spierpijn en misselijkheid.

 

Toch is het niet verstandig om de hele dag door gember te eten, want als je het teveel gebruikt kent gember ook nadelen. Dan kan gember irritaties aan huid, mond en ogen tot gevolg hebben. Ook kan diarree en winderigheid optreden.

 

Heppie zegt lekker genieten van gember, maar gebruik het met mate!


Vijf procent van de mensen kampt met gehoorverlies

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 maart stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat zeker 5% van alle mensen op aarde met gehoorverlies kampt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet dat er veel mensen last hebben van gehoorverlies, maar het aantal neemt helaas nog toe!

 

Wereldwijd heeft 5% van de mensen last van gehoorverlies. In Nederland ligt het percentage mensen met gehoorverlies zelfs tweemaal zo hoog: op 10%! Van de mensen ouder dan 65 jaar, heeft zelfs 17% problemen met het gehoor.

 

Belangrijke oorzaken van de gehoorschade zijn riskante geluidsniveaus. Wie te vaak te harde geluiden om zich heen heeft, loopt een reëel risico op gehoorschade. Dit kan komen door te hard afgestelde apparatuur, koptelefoons en andere geluidsbronnen. Te harde geluiden kunnen blijvende gehoorschade tot gevolg hebben.

 

Veel jongeren zijn veel bezig met hun mobiele telefoon. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 85% van de jongeren het geluidsniveau op hun mobiele telefoon te hoog hebben staan. Toch maar even controleren dan…

 

Gehoorverlies is niet alleen lastig tijdens gesprekken, maar kan veel meer gevolgen hebben. Zo kunnen ontwikkelingsproblemen bij kinderen ontstaan, kan er zelfs sprake zijn van een isolement of depressie. Bij volwassenen kan gehoorschade de ontwikkeling van dementie versnellen. Niet zo best!

 

Heppie zegt wees zuinig op je oren! Je hebt er dan wel 2, maar wat kapot gaat kan niet zomaar meer gerepareerd worden!


Wennemars trapt ‘week van de gezonde jeugd’ af

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 maart stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat JOGG van 5 tot 10 maart de week van de gezonde jeugd organiseert.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat elk initiatief om onze jeugd gezond te maken en te houden welkom is!

 

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG is een landelijke organisatie die zich inzet voor een gezonde toekomst voor kinderen.

 

Onder meer de ‘daily mile’ wordt door JOGG omarmt en JOGG stimuleert scholen om dagelijks met alle leerlingen een daily mile (dagelijkse mile) te lopen.

 

Een mile is ongeveer 1.6 kilometer. Bijna elk kind kan dagelijks een mile lopen. Het voordeel van de daily mile is dat het laagdrempelig is. Elke leeraar of lerares kan dagelijks een mile lopen met zijn of haar groep, zonder dat het extreem veel tijd kost, er omgekleed moet worden of dat er aan allerlei aanvullende voorwaarden voldaan moet worden.

 

Of je nou dagelijks een mile of 1.6 kilometer of 2.0 kilometer loopt of wat energizers doet op een dag, maakt niet zo gek veel verschil. Regelmatig bewegen en buiten zijn, is goed voor alle kinderen! Vul het in zoals je het zelf wil, maar negeer het niet!

 

Heppie zegt beweeg dagelijks en beweeg buiten! Je zult zien dat je er blij van wordt!

 


Meer fastfoodzaken in Nederland

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 maart stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat het aantal fastfoodzaken in Nederland toeneemt volgens de ABN-AMRO bank.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt niet vrolijk van dit bericht.

 

Uit eigen cijfers van de bank, daalde het aantal fastfood restaurants in Nederland tussen 2005 en 2012, maar neemt het aantal fastfood restaurants inmiddels flink toe. Vanaf 2012 is er sprake van een toename van maar liefst 7%.

 

De toename komt hoofdzakelijk door uitbreiding van bestaande ketens en vestiging van nieuwe internationale fastfoodketens.

 

In de afgelopen zeven jaar ging de hoeveelheid verkocht fastfood ook enorm omhoog: de verkoopvolumes stegen met 5%.

 

Dat het aantal fastfoodzaken toeneemt is een teken dat het goed gaat in de fastfood branche. Nederlanders eten dus vaker en meer fastfood. Fastfood is over het algemeen niet het meest gezonde eten. Geen goede trend dus.

 

Fastfood restaurants proberen wel in te spelen op de trend van gezonde voeding door onder meer glutenvrij fastfood aan te bieden en vegetarische gerechten toe te voegen op de kaart. Ondanks dat elke stap naar gezondere voeding waardevol is, dragen deze stappen niet echt bij. Mensen eten bij een fastfood restaurant nu eenmaal geen overwegend gezonde maaltijd.

 

In een maatschappij waar toch al te veel ongezond gegeten wordt, overgewicht en ziekten als diabetes hoogtij vieren, is het niet om over te juichen als de fastfoodbranche gaat uitbreiden. De enige manier om deze trend te stoppen is minder fastfood eten.

 

Heppie zegt als je buiten de deur gaat eten, kies dan voor kwaliteitsvoedsel! Doe je jezelf en je kinderen een plezier mee!


De zon buiten of zonnebank: ‘ze zijn allebei schadelijk’

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 26 februari stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel wordt, naar aanleiding van het feit dat een minister aangeeft elke twee weken naar de zonnebank te gaan, zonlicht van buiten vergeleken met zonlicht van een zonnebank.

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt ga niet zonnebanken als dat niet nodig is!

 

We houden van de zon, maar de zon kan ook heel gevaarlijk zijn. Zonnebanken is een manier om van zonlicht te genieten als er buiten geen zon is of voor degenen die graag een kleurtje willen. Er zijn ook nog andere redenen om onder de zonnebank te gaan.

 

Zonlicht bestaat onder meer uit UV-A en UV-B straling. Beide kunnen schadelijk zijn.

 

UV-A straling zit zowel in echt zonlicht als in zonnebanklicht. UV-A straling is schadelijk voor de huid. Je veroudert door deze straling als je je niet voldoende beschermd en je kan er zelfs huidkanker van krijgen. Uitkijken dus!

 

UV-B straling zit vooral in echt zonlicht en minder in zonnebanklicht. UV-B straling is de straling waar je van kan verbranden als je je onvoldoende beschermd.

 

Zonlicht kan dus schadelijk zijn. Je goed insmeren is van groot belang om te voorkomen dat je huid schade oploopt. Zonnebanken is voor de meeste mensen geen goed idee.

 

Probeer te genieten van de echte zon, maar kijk uit. Ga, zeker in de zomer, uit de zon tussen 11:00 uur en 15:00 uur als dat mogelijk is.

 

Heppie zegt geniet van de zon, maar kijk uit!


Geen hond op het bord? Ook wij eten miljoenen huisdieren

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 26 februari stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat beschreven dat onze Olympiërs moeite hadden met hond als voedsel, maar ook wij eten huisdieren!

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt denk altijd na als je vlees eet, ongeacht welk vlees.

 

In Zuid Korea kun je een broodje hond kopen. Voor ons onvoorstelbaar dat je dat eet. Een hond is ons huisdier en daar houden wij van. Die eet je toch niet op?

 

In veel Aziatische landen denken ze anders over honden en katten dan wij. Ze zien ze niet als huisdieren, maar eten ze op. Wij zijn daar ontdaan over, maar wat eten wij?

 

Wij eten onder meer koe en varken. Koeien en varkens zien wij niet direct als huisdieren, maar op andere plaatsten in deze wereld wordt heel anders naar koeien en varkens gekeken dan hier. Zo is in China een varken als huisdier heel gewoon. Ze hebben daar dan ook niet echt varken op het menu staan.

 

In India is een koe een heilig dier. Koeien lopen vaak vrij rond en worden vereerd. Een stuk koe eten is daar niet acceptabel.

 

Insecten zijn meestal geen huisdieren, maar de manier waarop er mee omgegaan wordt, verschilt nogal. Sommige mensen zien het als delicatesse, andere moeten er niet aan denken om ze op te eten.

 

Vlees eten is iets wat mensen van nature doen. Er zijn vegetariërs die geen vlees eten en veganisten die geen dierlijke producten eten. Dat is een keuze, waar ieder respect voor kan hebben. Voor degenen die wel vlees eten, is het wel van belang dat je je realiseert dat elk stuk vlees afkomstig is van een dier en we wereldwijd onze eigen relaties tot dieren hebben.

 

Heppie zegt genieten van vlees mag, maar veroordeel een ander niet voor wat hij of zij eet!


Feiten en fabels over kou

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 24 februari stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staan een aantal feiten en fabels over kou op een rij. Actueel, nu het koud wordt in Nederland.

 

HEPPIELEVEN

Heppie houdt wel van een beetje winterweer!

 

Eindelijk lijkt koning Winter dan toch nog te arriveren. Er wordt flink wat kou voorspeld met temperaturen tot wel -10 graden en gevoelstemperaturen die nog veel lager liggen. Leuk om in dat kader eens wat feiten en fabels over kou nader te bekijken.

 

Klopt het dat slanke mensen en vrouwen het sneller koud hebben? Ja, dat klopt! Hoe dat komt? Doordat slanke mensen en vrouwen minder vet onder hun huid hebben dan dikkere mensen en mannen. Hoe meer vet je onder je huid hebt, hoe makkelijker het is om warmte vast te houden. Vet beschermt je letterlijk tegen de kou.

 

Klopt het dat je het in de nacht warmer hebt, als je je sokken aanhoudt in bed? Nee, dat is niet helemaal waar. Als je het warm hebt, val je makkelijker in slaap en in dat kader kan het helpen om makkelijker in slaap te vallen. Tijdens je slaap doen sokken niet zoveel meer.

 

Heeft rillen en klappertanden een functie? Jazeker! Als we het koud hebben kunnen we gaan rillen en klappertanden om het warmer te krijgen. Er wordt bij rillen en klappertanden warmte aangemaakt in spieren.

 

Kan meer eten en drinken ervoor zorgen dat je het warmer krijgt? Ja dat kan! Zeker als je verwarmende voeding eet of drinkt (zoals een kop warme gemberthee), kan je lichaam daar warmer van worden. Andersom kan je het ook kouder krijgen van verkoelende voeding, zoals bijvoorbeeld koude zuivel. Kijk ook een in de ouderportal naar verwarmende voeding!

 

Is het nodig je extra warm aan te kleden als je met kou gaat sporten? Dat is afhankelijk van de sport die je wilt gaan doen. Als je beweegt heb je het minder snel koud dan wanneer je stil zit. Tijdens het sporten wordt je warm door het bewegen en heb je niet veel extra kleding nodig. Als je klaar bent met sporten of pauze houdt, dan is extra kleding wel heel belangrijk!

 

Heppie zegt geniet van de kou en neem je maatregelen als je het te koud krijgt!


Zo wordt je gestimuleerd om gezond te eten in de bedrijfskantine

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 februari stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat beschreven hoe je werknemers kunt stimuleren om gezondere keuzes te maken in de bedrijfskantine zonder de ongezonde producten uit het assortiment te halen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor zelf kiezen en blij als je dan gezond kiest!

 

Door aanpassingen te doen in de bedrijfskantine, die gebaseerd zijn op marketing, kan een werknemer meer gestimuleerd worden om gezond keuzes te maken. Er is een kleinschalig onderzoek gedaan (30 bedrijfsrestaurants die wel meededen tegen bedrijfsrestaurants die niets veranderd hebben) en daaruit blijkt dat een aangepaste marketing werkt!

 

Zo heeft het effect als je gezonde broodjes in de aanbieding doet en ongezonde producten een prijsstijging geeft. Er worden meer gezonde broodjes (of andere producten) gekocht!

 

Als je een combinatie maakt van een gezond broodje, een stuk fruit en een kop thee of melk voor een leuke prijs, dan helpt dat eveneens voor een werknemer om een gezondere keuze te maken.

 

Als mensen gestimuleerd kunnen worden om gezonder te kiezen, terwijl de ongezonde producten niet zijn weg gehaald, laten we dat dan vooral doen! Niet alleen in deze 30 kantines, maar in alle kantines! Niet alleen in bedrijfskantines, maar in alle kantines!

 

Heppie zegt: gezonde keuzes voor iedereen de beste keuzes!


We eten meer (calorieën) in een drukkere omgeving

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 13 februari stond er een artikel met deze kop in Metro. In het oorspronkelijke artikel staat dat we in een drukkere omgeving meer eten dan wanneer het rustig is.

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt eet niet te veel, dat geeft geen lekker gevoel!

 

Als we drukte ervaren heeft dat invloed op wat we eten en hoeveel we eten. In een drukke omgeving verliezen we meer concentratie en focus. Om te eten heb je niet direct concentratie en focus nodig, lijkt het, maar dat heeft toch wel effect.

 

Als we minder concentratie en focus hebben, dan gaan we meer naar onze emotionele reacties. En als we terugvallen naar meer emotionele reacties, dan kiezen we voor vetter eten en meer eten.

 

Dit kan tot gevolg hebben dat je in een restaurant bijvoorbeeld alle frietjes op tafel gedachteloos opeet of toch voor een calorierijk toetje kiest, terwijl je eigenlijk al genoeg gegeten hebt. Gevolg is dat je je uiteindelijk overvol en opgeblazen voelt.

 

In een drukke omgeving is het nodig dat je even bewust stil staat bij wat je eet. ‘Is het nog wel lekker’ en ’heb je nog wel trek’ zijn vragen die je jezelf kan stellen. En verder lekker genieten!

 

Heppie denkt dat je altijd mag genieten van je eten, maar onnodig teveel eten is zonde! Geeft geen goed gevoel en ook onnodig veel calorieën!


Longfonds waarschuwt: te veel fijnstof in huis

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 12 februari stond er een artikel met deze kop in het Gouds Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat de luchtkwaliteit bij een op de zeven huizen het grootste deel van de dag onvoldoende is als gevolg van fijnstof.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat gezonde lucht van levensbelang is, zowel binnenshuis als buitenshuis!

 

Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei kleine ongezonde luchtdeeltjes. Fijnstof kan diep in de longen doordringen.

 

Fijnstof komt buiten voor als gevolg van allerlei soorten vervuiling, onder meer door de uitstoot van auto’s en vliegtuigen, industriële vervuiling en bemesting. Fijnstof kan van buiten naar binnen komen in een woning. Er komt ook fijnstof vrij binnenshuis. Dit gebeurt onder meer door bakken en braden, het branden van kaarsen of het stoken van een open haard of kachel.

 

In vrijwel alle woningen waar gemeten is (zo’n 750 woningen gedurende 9 maanden), is ene verhoogde concentratie fijnstof gemeten. In een op de zeven woningen is de luchtkwaliteit echt als onvoldoende aangemerkt. In huis ademen we dus met z’n allen ongezonde lucht in…

 

Wanneer er te vaak, te veel of te lang een te hoge concentratie fijnstof ingeademd wordt, kan dit allerlei klachten tot gevolg hebben. Zo kan vermoeidheid optreden als gevolg van ongezonde lucht, infecties van luchtwegen kunnen het gevolg zijn en uiteindelijk zelfs longziekten.

 

Wat kan je doen om een gezondere lucht in huis te krijgen? De afzuigkap lang genoeg en hard genoeg aanzetten tijdens het koken en bakken, niet te veel te stoken in huis en goed te ventileren. Zet ramen aan de achterzijde open (niet aan de straatkant).

 

Heppie zegt houdt de luchtkwaliteit in je woning in de gaten, zodat de atmosfeer in huis gezond blijft!


Deze producten kun je nog eten als het over datum is

Op 11 februari stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat lang niet alle producten weg gegooid hoeven worden als ze over datum zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is tegen verspilling, dus zaken weg gooien die nog goed zijn… niet doen!

 

Iedereen koopt wel eens een product en vergeet vervolgens het product te gebruiken. Tegen de tijd dat je er achter komt, is het product over datum en is de eerste neiging om het weg te gooien.

 

Gelukkig is het niet altijd nodig om alles wat over datum is weg te gooien. Het voedingscentrum heeft een lijst met producten opgesteld die nog minimaal 2 maanden na de houdsbaarheidsdatum te gebruiken zijn. Stop dus met direct alles weg gooien wat over datum is! Goed voor het milieu en ook voor je eigen portemonnee!

 

Wat kan je, volgens het voedingscentrum, allemaal minstens twee maanden nadat de houdbaarheidsdatum gepasseerd is, nog eten? Let op als je gaat opruimen in je voorraadkast! Niet zomaar weggooien dus!

·      Meel;

·      Droge koekjes;

·      Muesli;

·      Cornflakes;

·      Pindakaas,

·      Hagelslag;

·      Decoratie spikkels;

·      Chips;

·      Zoutjes;

·      Pinda’s

·      Olie;

·      Frituurvet,

·      Instant poeder;

·      Vet;

·      Fritessaus;

·      Mayonaise;

·      Mosterd;

·      Ketchup;

·      Gesteriliseerde melk en vla.

 

Wat er nu opvalt? Wie veel van deze dingen in zijn voorraadkast heeft staan, doet niet zo heel gezond boodschappen! Denk eens na waarom deze producten zo lang houdbaar zijn! Het zijn allemaal bewerkte producten. Je kunt ze best een keer eten, maar deze lijst moet niet tot je dagelijkse voedselinname behoren!

 

Heppie zegt: eet verse producten, dan heb je niet veel met deze lijst te maken!


Kinderartsen doen mee met rechtszaak tegen tabaksindustrie

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 9 februari stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde aangifte doet tegen de tabaksindustrie.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt het een goede zaak dat de tabaksindustrie steeds minder ruimte krijgt!

 

Er is aangifte gedaan tegen de vier grote tabaksproducenten in Nederland, te weten Philip Morris International, Britisch American Tabacco, Imperial Tabacco Benelux en Japan Tabacco International. De aangifte is gedaan namens een groep patienten en een groeiend aantal maatschappelijke organisaties. De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) heeft zich hierbij aangesloten. Het Openbaar Ministerie besluit of er een strafzaak gaat komen.

 

Een woordvoerder van de NVK geeft aan dat kinderen wellicht de grootste slachtoffers zijn van de tabaksindustrie. Zowel door zelf op jonge leeftijd te gaan roken, maar ook door het meeroken met hun omgeving. Omdat kinderen zelf geen stem hebben, heeft de NVK in belang van de kinderen de aangifte ondersteund.

 

De schade die ondervonden wordt van roken is niet mis. In Nederland sterven jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dat is niet weinig!

 

Heppie zegt niet gaan roken en zo snel mogelijk stoppen met roken! Roken is niet zomaar ongezond, maar bijzonder ongezond! Laat in ieder geval uw kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien!

 

KINDEREN

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Er stond een artikel met deze kop op een site. In het artikel staat staat dat de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde aangifte doet tegen de tabaksindustrie.


Niemand is verslaafd aan Facebook alleen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 5 februari stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat steeds meer mensen verslaafd zijn aan social media. Niet alleen Facebook, maar alles wat een scherm kan doen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt een mobiel is prachtig, maar het echte leven speelt zich af in het hier en nu!

 

Steeds meer mensen vertonen verslavingsverschijnselen als het om hun telefoon gaat. Social media en andere apps worden achter elkaar geopend. Het internet biedt een oneindige mogelijkheid aan afleiding en sommige mensen zijn dan ook niet of nog amper in staat hun mobiel weg te leggen wanneer ze dat willen.

 

Hoe bizar het ook lijkt, een verslaving aan je telefoon kan net zo schadelijk zijn als welke verslaving dan ook. Opleidingen kunnen erdoor vast lopen, relaties kunnen erdoor stranden, ‘echte’ vriendschappen kunnen erdoor dood bloeden, slaapstoornissen doen hun intrede etc.

 

Een verslaving aan je telefoon sluipt ongemerkt je leven binnen. Van regelmatig even appjes checken tot altijd je mobiel binnen handbereik moeten hebben tot altijd je mobiel in je hand moeten hebben. Zoals elke verslaving gaat het van kwaad tot erger.

 

Er zijn tegenwoordig als mensen die gespecialiseerd zijn in hulp bij een dergelijke verslaving. De behandelingen zijn vergelijkbaar met die van andere verslavingen.

 

Wees alert op je eigen gedrag met je mobiel. Een verslaving is zo geboren!

 

Heppie zegt: gebruik je mobiel functioneel, maar laat je echte leven er niet onder lijden!


Hersenen gebaat bij verse vis en walnoten

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 4 februari stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel staat dat Froukje Wattel na een hartinfarct op zoek ging naar wetenschappelijk onderbouwde adviezen die haar konden helpen bij haar eigen voedingspatroon.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat voeding die goed is voor je hersenen ook goed is voor de rest van je lijf!

 

Froukje Wattel kreeg een hartinfarct en ging daarna op zoek naar adviezen over gezonde voeding. Al snel bleek dat wat gezond is voor je hart, ook gezond is voor je hersenen!

 

Veel dingen die uit haar zoektocht naar voren kwamen, zijn al bekend. Zo is vette vis (zalm, makreel en haring) heel gezond voor zowel je hersenen als je hart. Ook olijfolie, walnoten en avocado zijn aanraders. Niet te veel zout eten is eveneens aan te bevelen. Groente en fruit zijn voor ons hele lichaam gezond, ook voor onze hersenen.

 

Wat we beter niet kunnen doen is onder meer roken en alcohol drinken.

 

Niet alleen eten is belangrijk, bewegen is ook iets dat ons hele lichaam nodig heeft. Niet alleen spieren varen daar wel bij, maar ook onze hersenen, ons hart, onze spijsvertering, noem het maar op!

 

Wie eenmaal een herseninfarct of een hartinfarct heeft gehad, kan de schade die ontstaan is, niet meer volledig genezen. Wel kan gezonde voeding en bewegen helpen om schade te beperken en niet erger te laten worden.

 

Froukje Wattel heeft haar bevindingen in een boek geschreven, waarvan een deel van de opbrengst ook naar de hersenstichting gaat.

 

Heppie zegt: je hoeft niet eerst een infarct te krijgen om gezond te gaan eten! Start er vandaag nog mee!


Hersenonderzoek toont aan: jij en je beste vrienden denken precies hetzelfde

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 februari stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel stat dat Amerikaanse onderzoekers ontdekt hebben dat goede vrienden in bepaalde situaties dezelfde hersenactiviteiten hebben.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat onze vrienden altijd een bepaalde overeenkomst in denken hebben!

 

Amerikaanse wetenschappers hebben hersenonderzoek gedaan bij vrienden. Ze maakten hersenscans in verschillende situaties.

 

Goede vrienden bleken verrassend veel gelijke hersenactiviteiten te hebben. Toch kan uit dit onderzoek nog niet zo heel veel geconcludeerd worden, daarvoor is verder onderzoek nodig. Wel lijkt het erop dat we met onze vrienden op een vergelijkbare manier de wereld waarnemen en op gebeurtenissen reageren.

 

Wat al bekend was, is dat we vrienden zoeken die op een bepaalde manier op ons lijken. Dat hoeft niet uiterlijk te zijn, maar kan ook leeftijd, opleiding, achtergrond etc. zijn.

 

Deze bevindingen lijken misschien heel verrassend, maar het is al bekend dat mensen zich thuis voelen met gelijkgestemden, dat geeft een ‘veilig’ en vertrouwd gevoel.

 

Heppie zegt: zoek vrienden die je leuk vindt! We hebben allemaal verschillen en ook overeenkomsten!


Dit is hoeveel je moet bewegen om niet dood te gaan van het zitten

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 28 januari stond er een artikel met deze kop in het AD. In het oorspronkelijke artikel wordt toegelicht hoe je de negatieve effecten van een hele dag zitten op je werk kunt beperken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat regelmatig even bewegen niet alleen gezond voor je lijf is, maar ook heel goed voor je mind!

 

‘Zitten is het nieuwe roken…’ Deze uitspraak hoor je steeds vaker. Wat ermee bedoeld wordt, is dat zitten niet bijster gezond is. Te veel zitten is schadelijk voor je gezondheid.

 

Studenten en werknemers spannen de kroon, als het om zitten gaat. Ze zitten soms wel meer dan 9 uur op een dag en dat is meer dan ons lichaam aankan. Ons lichaam kan allerlei klachten gaan vertonen en het risico op bepaalde aandoeningen wordt groter als we te veel zitten. Er is tegenwoordig zelf een officiële naam voor: het inactiviteitssyndroom.

 

Wie veel zit omdat hij een zittend beroep heeft, moet gaan nadenken over hoe hij meer kan bewegen. Idealiter zouden we elk half uur ongeveer 5 minuten moeten bewegen. Dat kan door even naar een collega te lopen of een kop koffie te gaan halen. Als het echt niet haalbaar is, probeer dan echt minimaal elk uur 5 minuten te bewegen!

 

De richtlijn voor bewegen geeft aan dat iedere volwassene elke dag minimaal 30 minuten matig intensief (of intensief) zou moeten bewegen. Dat lijkt een makkie, maar hoeveel mensen ploffen  na een lange zittende werkdag op de bank omdat het niet zijn of haarsportdag is… Dan wordt het toch lastig voor die dag!

 

Door de week niets doen en in het weekend heel actief zijn, is vaak niet de oplossing. Los van het feit dat je niets compenseert, loop je het risico op blessures bij over activiteit. Denk goed na over je beweegpatroon en probeer dagelijks voldoende te bewegen!

 

Heppie zegt in de benen, zit geen enkel uur aaneengesloten stil! Geen enkele dag!


Misleidende teksten op voeding moeten verboden worden

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 26 januari stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat aanprijzingen op voedsel als ‘rijk aan vezels en vitamine’ terwijl een product barst van de suiker, verboden moeten worden. Brussel wordt opgeroepen een einde te maken aan misleidende gezondheids- en voedingsclaims.

 

HEPPIELEVEN

Heppie hoopt dat deze misleidende claims heel snel verboden worden!

 

Iedereen kent ze wel, die schreeuwerige teksten op voedsel ‘rijk aan vitamine C’ of rijk aan vezels’. Op zich is er niets mis met die teksten, maar misschien moeten we ons afvragen waarom het er vaak zo schreeuwerig op staat. Wat denk je? Omdat het zo gezond is? Ja, vezels en vitaminen zijn gezond, zonder meer. Maar het product waar het op staat?

 

Dat is precies waar dit artikel over gaat. Als iemand op een sinaasappel zet ‘rijk aan vitamine C’ is dat terecht en is daar niets mis mee. Als iemand op een pakje sinaasappelsap zet ‘rijk aan vitamine C’ wordt dat al een heel ander verhaal. Zitten er wel echte sinaasappelen in het pakje en hoeveel suiker zit er in dat pakje. Als je naar de claim van vitamine C kijkt, denk je dat je iets gezonds koopt, terwijl je die sinaasappelsap voor je gezondheid misschien wel beter kan laten staan.

 

Bij sinaasappelsap zou er nog echte vitamine C in kunnen zitten. Het wordt nog een ander verhaal als kunstmatig vitaminen zijn toegevoegd aan suikerrijke producten!

 

Behalve voor vitamine C, kunnen er nog heel veel andere claims op voeding staan, waardoor ongezonde voeding opeens toch gezond lijkt.

 

Feit is dat consumenten te vaak misleid worden. Terechte claims zijn prima, maar dan moet echt om gezonde producten gaan. Ongezonde producten zouden geen ‘gezonde’ claims moeten hebben.

 

Heppie zegt: weet wat je eet, laat je niet in de maling nemen door een claim!


Nieuw onderzoek naar tabak: ook die paar sigaretten op zaterdagavond zijn schadelijk

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 januari stond een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat ongeacht hoeveel je rookt, roken het risico op hart- en vaatziekten altijd verhoogt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet voor roken, ook niet een beetje roken!

 

Iedereen weet dat roken niet gezond is. Veel mensen proberen daarom minder te roken. Uit de nieuwste onderzoeken blijkt dat minderen met roken nog niet het gewenste resultaat heeft voor de gezondheid. Lang werd gesteld dat wanneer je maar minder dan vijf sigaretten per dag rookte het allemaal wel mee zou vallen. Helaas, dat is dus niet zo.

 

Er zijn 55 studies met elkaar vergeleken. En die vergelijking levert de conclusie op dat een kleine hoeveelheid tabaksrook al schadelijk is. Is dat nieuw? Nee, dat wisten we allemaal al.

 

Ook meeroken is slecht voor de gezondheid. Ook al bekend. Meeroken is gelukkig wel minder schadelijk dan actief roken, maar het blijft slecht. Zeker voor kinderen!

 

De vraag die blijft staan hoe schadelijk is weinig roken? Die vraag wordt in dit onderzoek niet exact beantwoord. Maar elke sigaret die je rookt, levert schade op.

 

Dat is slecht nieuws voor de gelegenheidsrokers, die dachten ongestraft op bepaalde momenten ‘gezellig’ een sigaretje te kunnen roken. Niet dus! Als je niet verslaafd bent, rook dan vooral nooit meer!

 

Uiteraard geldt dat elke sigaret die je niet gerookt hebt, winst oplevert. Maar wie geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten wil lopen, moet echt helemaal stoppen met roken, ook met meeroken!

 

Heppie zegt laten we zo min mogelijk roken en vooral nooit roken in een ruimte waar ook kinderen zijn! Zij mogen geen meerook schade oplopen!


Meeste scholen afgestapt van traditionele schooltijden

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 23 januari stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat steeds minder scholen nog de traditionele schooltijden hanteren, want dat zou beter zijn voor de kinderen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie ziet de trend van andere schooltijden al enige tijd. Niets mis mee!

 

Enkele jaren geleden nog, ging vrijwel elke school rond half negen van start. Tussen de middag was er een pauze van minimaal een uur en rond drie uur was de school klaar. De woensdagmiddag was vrij.

 

Tegenwoordig zien we dit traditionele model van schooltijden meer en meer verdwijnen. Dit jaar heeft nog maar 41% van de scholen de traditionele schooltijden. Ruim de helft is overgestapt naar andere tijden, omdat dat beter zou zijn voor de kinderen.

 

Voor kinderen zou de lange pauze tussen de ochtend en de middag niet bevorderlijk zijn voor de concentratie. Ook ouders geven aan dat ze graag andere schooltijden zouden zien.

 

Een derde van de scholen werkt momenteel met een continurooster. Een trend die de afgelopen drie jaar steeds zichtbaarder wordt is het model waarbij van vijf gelijke schooldagen wordt uitgegaan. De vrije woensdagmiddag komt dan te vervallen.

 

Heppie zegt zolang de kinderen er beter van worden, is het aanpassen van schooltijden een goede zaak!


Kom op papa’s; voorlezen!

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

OP 22 januari stond een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat verhaaltjes lezen bij veel gezinnen tot het dagelijkse ritueel behoort. Het zijn vooral moeders die het voorlezen voor hun rekening nemen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat vaders ook heel goed kunnen voorlezen!

 

Gelukkig wordt er in veel gezinnen een verhaaltje voorgelezen voor het slapen gaan. Dat is ook belangrijk, want lezen zit niet in je genen. Lezen moet je echt leren en voorlezen is daar een belangrijk onderdeel van.

 

In 65% van de gevallen is het moeder die voorleest. Maar in 8% van de verhaaltjes voor het slapen gaan, is het vader die voorleest. En dat terwijl juist vaders een positief effect hebben op kinderen als het om voorlezen gaat!

 

In principe is voorlezen altijd goed, maar uit onderzoek blijkt dat vaders een grotere positieve bijdrage hebben op het leesgedrag van hun kinderen, dan moeders. Hoe dat komt? Hebben vaders spannendere verhalen? Nou eigenlijk wel ja… Moeders lezen namelijk een verhaal voor en vaders verzinnen er vaak van alles bij. Daar worden verhalen nog aantrekkelijker van!

 

Heppie zegt: voorlezen voor het slapen gaan! Of vader of moeder het doet, maakt niet alles uit, als er maar voorgelezen wordt. Misschien om en om…


Gezond eten steeds duurder, snoep en suiker juist goedkoper

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 18 januari stond er een artikel met deze kop in het RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat iedereen gezonder moet gaan eten, maar juist de prijs van gezonde voeding is de afgelopen jaren in verhouding sneller gestegen dan de prijs van ongezonde voeding.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt niet vrolijk van dit bericht. Gezond eten moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven!

 

De prijsstijgingen en prijsdalingen de afgelopen 10 jaar in kaart gebracht. En wat blijkt? Voedingsmiddelen die door het voedingscentrum als gezond gezien worden zijn de afgelopen 10 jaar met 22% in prijs gestegen! Dat is niet mis!

 

Halfvolle melk werd zelf 60% duurder, eieren stegen gemiddeld 37% in prijs en vers fruit kreeg maar liefst 28% hogere prijzen. Verse groente stegen ook in prijs. Met een prijsstijging van 9% is die prijsstijging te overzien.

 

Helaas werden ongezonde producten als ijs, snoep en suiker de afgelopen 10 jaar goedkoper!

 

Heppie zegt maak verstandige keuzes. Het gaat niet om de hoeveelheid die je eet, maar wel dat je gezonde voeding eet, ook al is die wat duurder!


Kinderen gezond leren eten verantwoordelijkheid van ouders

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 januari stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de meeste ouders het hun eigen verantwoordelijkheid vinden om hun kinderen te leren hoe ze verstandig kunnen eten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met dit nieuws!

 

Maar liefst 82% van ondervraagde ouders vinden dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om hun kinderen te leren hoe ze verstandig kunnen eten.

 

Wel willen ze graag dat het hun kind op scholen en sportclubs makkelijker wordt gemaakt om voor gezond te kiezen. Veel ouders zijn ook van mening dat gezond eten wel goedkoper mag worden.

 

Het voedingscentrum, dat dit onderzoek heeft uitgevoerd, geeft aan dat het positief is dat ouders dit als hun taak zien. Wel ziet het voedingscentrum het als bijzonder belangrijk dat kinderen op scholen voedselvaardigheden en praktische kennis over gezond eten aangereikt krijgen. Heppieleven voorziet in praktische kennis over gezond eten!

 

Heppie zegt hoe meer kinderen leren over gezond leven, hoe meer kans ze hebben om op termijn ook echt gezond te gaan leven!


Kinderartsen: verkoop geen energiedrankjes aan minderjarigen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 januari stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het oorspronkelijke artikel staat uitgelegd dat artsen een verbod willen op de verkoop van energiedrankjes voor jongeren onder de 18 jaar. De energiedrankjes geven teveel klachten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie hoop dat je geen energiedrankjes drinkt! Het is niet gezond en je hebt ze ook niet nodig!

 

Meer en meer komt het voor dat jongeren op de afdeling spoedeisende hulp moeten worden opgenomen met klachten als gevolg van het drinken van te veel energiedrankjes. De klachten kunnen variëren van rusteloosheid tot hartritmestoornissen.

 

Naast de meer ernstige, acute klachten, kampen jongeren die te veel energiedrankjes drinken met vermoeidheidsklachten. Een vicieuze cirkel ontstaat dan makkelijk. Door de energiedrank slapen de jongeren niet en omdat ze te vermoeid zijn drinken ze energiedrankjes…

 

Kinderartsen pleitten al langer voor een verbod voor energiedrankjes voor kinderen. Destijds werd om een verbod voor kinderen tot 13 jaar gevraagd, momenteel vragen artsen om een verbod tot 18 jaar.

 

Staatssecretaris Blokhuis wil niet ingaan op het verzoek van de kinderartsen. Hij geeft aan dat het een verantwoordelijkheid van de ouders is. Tevens geeft hij in zijn motivatie aan dat er meer ongezonde producten zijn en dat die niet allemaal verboden kunnen worden. Wel is hij van mening dat het aanbod op scholen en sportclubs gezonder moet.

 

Scholen herkennen de problematiek, maar kunnen ook niet veel meer doen dan de blikjes uit automaten verwijderen. Daarmee zijn de problemen niet opgelost. Kinderen die zich op school niet kunnen concentreren als gevolg van energiedrankjes is een issue waar elke school inmiddels mee te maken heeft!

 

Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de exacte schade die de stoffen uit energiedrankjes aan een jong lichaam toebrengen, maar artsen trekken niet voor niets aan de bel. Moeten er eerst situaties zoals met alcohol ontstaan, voor dat er serieus naar dit probleem gekeken wordt?

 

Heppie zegt: ouders bespreek met kinderen hoe slecht energiedrank voor je is en geef het je kinderen in ieder geval nooit!


Bizar: dit eten bevat meer zout dan een zakje chips

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 9 januari stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat te veel zout niet goed voor je is en dat in bepaalde etenswaren meer zou zit dan in een zakje chips.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat we ongemerkt meer zout eten dan we denken!

 

De richtlijn is om maximaal 6 gram zout per dag te eten. Ongeveer 85% van de bevolking gaat over deze norm heen. Gemiddeld eet de Nederlandse man maar liefst 9.9 gram zout per dag en de Nederlandse vrouw 7.5 gram zout per dag.

 

In vrijwel alle voedingsmiddelen die je kant en klaar koopt, zit zout. De hoeveelheid zout kan behoorlijk variëren, uiteraard tussen verschillende voedingsmiddelen, maar soms ook tussen verschillende merken of varianten.

 

Voedingsmiddelen waar meer zout in zit dan je denkt zijn:

·      Een kom kant en klare tomatensoep (2 gram per portie!);

·      Sushi: zonder sojasaus vaak al 3 gram per portie;

·      Cornflakes: 1 gram per 100 gram;

·      Roggebrood: ook ruim een gram per 100 gram;

·      Gerookte zalm – heel gezond maar ook heel zout – een zalmfilet of zalm-moot bevat niet veel zout.

 

Op sommige verpakkingen wordt niet het zoutgehalte, maar het natriumgehalte vermeld. Natrium maakt onderdeel uit van zout. Voor wie wil omrekenen: 0.4 gram natrium staat gelijk aan 1 gram keukenzout.

 

Heppie zegt eet gezond en houdt de hoeveelheid  zout die je eet in de gaten!


Deze voedingsgewoonten vreten je energie op

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 januari stond er een artikel met deze kop op GFC nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat omschreven welke voedingsgewoonten je energie opvreten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt weet wat voedsel voor je doet, want moe worden van eten kan de bedoeling niet zijn!

 

Er zijn verschillende voedingsgewoonten die je vermoeid kunnen maken. Dat lijkt raar, maar er is veel onderzoek gedaan naar vermoeidheid en voeding. Daar blijkt wel degelijk een relatie te bestaan.

 

Een goede energievoorziening (dus weinig vermoeidheid) heeft te maken met je bloedsuikerspiegel. De bloedsuikerspiegel moet tijdens een dag eigenlijk niet te veel acuut stijgen en dalen. Door eten stijgt de bloedsuikerspiegel. Het ene voedsel geeft een snellere en hogere stijging dan het andere voedsel. Voedsel dat sterke en snelle stijgingen van de bloedsuikerspiegel geeft, zorgt eerder voor vermoeidheid.

 

Wat zijn dan voedingsmiddelen die een snelle en sterke stijging veroorzaken?  Dat is voedsel met minder gezonde koolhydraten. Wie bijvoorbeeld ontbijt met wit brood met zoet beleg en een glas fruitsap zal een veel snellere en hogere piek krijgen in de bloedsuikerspiegel dan wie ontbijt met volkoren granen, fruit en yoghurt of kwark. Het eerste ontbijt zal ook minder langdurige energie opleveren.

 

Slechte koolhydraten zitten vaak in de minder gezonde voedingsmiddelen. Tussendoortjes zijn vaak ook slechte koolhydraten om nog niet te spreken van veel alcohol…

 

Heppie zegt weet wat je eet, zodat je energie krijgt van je voedsel!


Wereld Braille Dag: sociale media uitdaging voor slechtzienden

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 4 januari stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat omschreven hoe sociale media wel of niet te gebruiken zijn voor personen met een visuele beperking.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het goed is om je eens voor te stellen hoe je wereld er uit zou zien als je blind of slechtziend zou zijn!

 

Elk jaar op 4 januari is het Wereld Braille Dag. Op die dag is Louis Braille, de uitvinder van het brailleschrift geboren (1809). Door deze dag wordt het belang van braille in de huidige tijd onder de aandacht gebracht.

 

In onze wereld is social media een niet meer weg te denken onderdeel. We gebruiken social media zonder erbij na te denken, maar wat als je niet of niet goed kan zien? Ben je dan afgesloten van social media?

 

Gelukkig zijn social media-apps zijn gelukkig ook toegankelijk voor mensen die niet of beperkt kunnen zien. Er zijn ingebouwde spraakmogelijkheden of vergrootopties mogelijk. Op die manier kan tekst gesproken worden en kunnen teksten en plaatjes vergroot worden. Voor degenen die dan nog moeite hebben, bestaat de mogelijkheid om tekst om te laten zetten in braille, door een zogenaamde brailleregel aan de smartphone te koppelen. Een brailleregel leest informatie op een beeldscherm en vertaalt dat in braille.

 

Sociale media zijn wel een uitdaging voor mensen met een visuele beperking. Sociale media is vaak meer dan tekst. Social media kent veel afbeeldingen, zoals foto’s en iconen. Zolang je nog wat kan zien en de afbeeldingen kan vergroten, is dat geen heel groot probleem, maar als je niets kan zien blijft dat lastig.

 

Het zou voor blinde mensen heel fijn zijn als de apps aan iconen en afbeeldingen ook tekstlabels zouden toevoegen. Dan kunnen ze omgezet worden in braille en zijn ze ook voor blinde mensen beter toegankelijk.

 

Heppie zegt laten we met z’n allen onze (social) wereld toegankelijk houden voor iedereen!


Hoe kunnen we ons verzadigd voelen door caloriearm voedsel?

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 2 januari stond er een artikel met deze kop in de Volkskrant. In het oorspronkelijke artikel wordt het verschil tussen vol zitten en je vol voelen uitgelegd.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat dit een leuk onderzoek is om het nieuwe jaar mee te starten! De beste wensen voor 2018!

 

Een onderzoeker van de Universiteit Wageningen heeft gekeken naar het verschil tussen vol zijn en je vol voelen. Uit zijn onderzoek blijkt dat je met een volle maag niet altijd het gevoel hebt dat je vol zit en dat je met een lege maag toch het gevoel kan hebben dat je vol zit.

 

In het onderzoek kregen mensen verschillende shakes te drinken. De shakes varieerden in dikte en het aantal calorieën.

 

Het bleek dat mensen die een dikkere shake gedronken hebben met minder calorieën toch het gevoel hebben dat ze verzadigd zijn en dat gevoel heel lang vast kunnen houden. Zelfs als de maag alweer leeg was.

 

Andersom bleek ook dat mensen die een dunne shake met veel calorieën dronken het gevoel hadden dat ze niet verzadigd waren. Zelfs als hun maag nog vol was.

 

Het gevoel dat je in je mond hebt als je iets eet, is dus belangrijker dan het aantal calorieën dat je daadwerkelijk binnen krijgt. Een voller gevoel in de mond, dingen die meer tijd en moeite kosten om te eten, geven een meer verzadigd gevoel dan dingen die je zo weg drinkt of doorslikt.

 

Heppie denkt dat je door dit gegeven te gebruiken lekker kan eten, zonder te veel calorieën binnen te krijgen.


Nederlanders vieren oud en nieuw liefst met vrienden en familie

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 27 december stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat de meeste Nederlanders oud op nieuw vieren met vrienden, het gezin, familie of een combinatie daarvan.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat oud op nieuw vieren met mensen die je dierbaar zijn, waardevol is!

 

Er zijn bijna 3000 mensen gepeild hoe ze dit jaar oud en nieuw gaan vieren. Ruim 40% gaat oud en nieuw met vrienden vieren, 40% met het gezin en bijna 30% met familie.

 

Hoe we iemand gelukkig nieuwjaar gaan wensen dit jaar? Het blijkt dat we Whatsapp de meest geschikte vorm vinden, waarna gelukkig langsgaan nog wel op de tweede plaats staat. Op een derde plaats staat bellen.

 

En goede voornemens? Die hebben we ook weer volop. Afvallen staat met sporten aan kop, gevolgd door persoonlijke ontwikkeling en tijd voor jezelf. Wil je meer weten over goede voornemens? Houdt dat de komende nieuwsbrief in de gaten!

 

Heppie zegt vier dat het oude jaar goed was, vier dat het nieuwe jaar volop nieuwe mogelijkheden biedt, vier het samen en wees voorzichtig met vuurwerk!


Nederlanders besteden hun vrije tijd hetzelfde als tien jaar geleden

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 december stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat ondanks veel veranderingen Nederlanders hun vrije tijd nog hetzelfde besteden als tien jaar geleden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is gek op vrije tijd. Wat doe jij?

 

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding in Nederland.

 

Nederlanders blijken nog net zoveel vrije tijd te hebben als tien jaar geleden. De verdeling van de vrije tijd is niet gelijk. Zo blijkt opleidingsniveau een rol te spelen. Hoger opgeleiden hebben minder vrije tijd dan lager opgeleiden.

 

De gemiddelde Nederlander heeft per week 42,5 uur vrije tijd per week . De meeste tijd gaat op aan TV kijken. Er wordt ook tijd vrij gemaakt voor sociale contacten, sporten en om te rusten.

 

De verdeling van taken tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen tien jaar ook nauwelijks verandert. De mannen werken meer, de vrouwen zorgen meer. Al bij jongeren is dit verschil zichtbaar. In de leeftijdscategorie 12-19 jaar besteden meisjes la gemiddeld 4 uur meer per week aan huishoudelijke taken.

 

Heppie zegt geniet van je vrije tijd, het is kostbaar!


Waarom je groente en fruit niet in plastic moet bewaren

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 19 december stond er een artikel met deze kop in het Algemeen Dagblad. In het oorspronkelijke artikel staat dat veel mensen denken dat groente en fruit langer houdbaar blijft als het niet bloot gesteld wordt aan lucht. Het tegengestelde is vaak waar!

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat plastic meestal een slecht verpakkingsmateriaal is. Helaas kunnen we er vaak niet om heen.

 

In supermarkten worden groente en fruit vaak in een plastic verpakking aangeboden of het kan in plastic tasjes verpakt worden. Plastic is een goedkoop en makkelijk verpakkingsmateriaal, maar het is niet zo best voor de kwaliteit van ons voedsel.

 

Vaak wordt, ten onrechte, gedacht dat groente en fruit langer goed blijven als het niet bloot gesteld wordt aan lucht. Waar deze gedachtegang vandaan komt, is niet helemaal duidelijk, maar groente en fruit moeten juist ademen om goed te blijven. Plastic voorkomt dat.

 

Plastic is geen natuurlijk verpakkingsmateriaal. Vooral goedkope plastic kan ook makkelijk deeltjes achter laten op voedingswaren. We zien dat bijvoorbeeld ook bij plastic flessen waar frisdrank in aangeboden wordt. Plastic ademt in ieder geval niet en dat is voor groente en fruit niet bevorderlijk.

 

Wie zijn groente en fruit op een duurzame manier wil bewaren en het zo lang mogelijk goed wil houden, gebruikt dus zo min mogelijk plastic!

 

Heppie zegt verwijder plastic en zorg goed voor je groente en fruit!


Gebruik lachgas is niet zonder gevaar: minister wil leeftijdsgrens

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 18 december stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat het gebruik van lachgas niet zonder gevaar is. Capsules mogen straks alleen nog maar verkocht worden aan jongeren boven de 18.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat lachgas niets voor kinderen is!

 

Lachgas is een relatief nieuwe vorm van ‘drugsgebruik’ onder jongeren. Het wordt gezien als een relatief onschuldige drug, die niet extreem verslavend is.

 

Het Trimbos instituut heeft nu aanvullend onderzoek gedaan en daaruit komt naar voren dat het gebruik van lachgas niet zonder gevaar is. Er is wel degelijk een kans op verslaving. Op langere termijn kunnen er concentratieproblemen, duizeligheid en tintelingen optreden. Ook verwardheid en misselijkheid komen voor.

 

Momenteel geldt er geen leeftijd voor het kopen van lachgas. Schokkend genoeg wordt het ook door jongere kinderen (rond de 13 jaar) volop gebruikt. De minister wil daarom een minimale leeftijd voor de verkoop van lachgas. De insteek is dat lachgas niet zomaar meer aan minderjarigen wordt verkocht.

 

Heppie denkt dat lachgas top is voor gebruik in ziekenhuizen, maar niet als drug! Zeker niet voor kinderen!

 

KINDEREN

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Er stond een artikel met deze kop op een site. In het artikel staat dat lachgas niet zo onschuldig is, als veel mensen denken. Er komt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop.


Gun je kind ook eens een teleurstelling

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 december stond er een artikel met deze kop in het NRC. In het oorspronkelijke artikel staat beschreven dat het voor kinderen goed is om ook kennis te maken met de minder positieve aspecten van het leven.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat het leven uit leuke en minder leuke dingen bestaat, dus een teleurstelling hoort bij het leven.

 

Er zijn tegenwoordig steeds meer ‘curling’-ouders. Curling is een sport, waarbij met een bezem een baan vrij gehouden wordt. ‘Curling-ouders, zijn ouders die problemen voor hun kinderen proberen op te lossen (de baan vrij houden).

 

Deze ouders bemoeien zich vaak overal mee, thuis, op school en bij het sporten. Ze grijpen, goed bedoeld, vaak in en regelen de zaakjes voor hun kinderen. Zo proberen ze hun kinderen voor tegenslag en teleurstellingen te beschermen.

 

(Te) veel ouders willen graag ‘vriendjes’ blijven met hun kinderen. Ze stellen te weinig grenzen in combinatie met beschermend gedrag. Deze houding staat helaas de zelfredzaamheid van een kind in de weg. Tegenslagen zijn momenten in het leven, waar je van kan leren. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Worden tegenslagen weg gehouden bij kinderen, dan worden ze minder weerbaar. Ooit gaan ze toch tegenslagen en teleurstellingen meemaken. Op die momenten weten ze niet (goed) hoe ze daar mee om moeten gaan.

 

Kinderen die zelf teleurstellingen verwerken en kleine tegenslagen oplossen, krijgen daar zelfvertrouwen van en het gevoel van eigen-kunnen wordt vergroot. Wie zelf controle kan nemen, ook in minder prettige situaties, staat steviger in zijn schoenen.

 

Je hoeft je kind ook weer niet volledig aan zijn of haar lot over te laten. Begeleiding en sturing zijn zeker nodig, maar ze op zijn tijd zelf een teleurstelling laten ervaren, zelf een tegenslag laten oplossen, kan echt geen kwaad!

 

Heppie zegt leer van de tegenslagen en teleurstellingen in je leven! Dan geniet je ook meer van de mooie en positieve ervaringen!


Te vaak binnen zitten verhoogt risico op slechte ogen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 13 december stond er een artikel met deze kop op rtl nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen doordat ze meer op schermen kijken en steeds minder buiten spelen, een groter risico lopen op bijziendheid en soms zelfs blindheid.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat je ogen te belangrijk zijn om er onzorgvuldig mee om te gaan!

 

Een hoogleraar oogheelkunde van het Erasmus waarschuwt voor een te groot risico op bijziendheid en in bepaalde gevallen zelfs blindheid onder de huidige en toekomstige jongeren.

 

Van de twintig plussers draagt meer dan de helft een min-bril of lenzen. Dat lijkt misschien niet zo erg, maar wie op jonge leeftijd al een correctie van -6 of hoger nodig heeft, loopt een ernstig risico om op latere leeftijd slechtziend of blind te worden.

 

De bijziendheid groeit als mensen niet veel buiten zijn en te veel naar schermen kijken of daar vanaf lezen.

 

Als je minimaal twee uur per dag buiten bent (gemiddeld) dan wordt er een stof werkzaam die bijziendheid remt.

 

Heppie zegt elke dag buiten spelen. Goed voor je lijf, leuk en nu ook al goed voor je ogen!


Meer bewegen: zo hou je het wél vol

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 10 december stond er een artikel met deze kop op GFCnieuws.com. In het oorspronkelijke artikel wordt ingegaan op de moeite die het kost om voldoende bewegen in je leven, vol te houden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt bewegen is van levensbelang, dus hou vol!

 

Iedereen weet dat bewegen gezond is. In de nieuwe (in augustus gewijzigde) bewegingsrichtlijn staat dat elke volwassene minstens 150 minuten (2,5 uur) per week matig of intensief moet bewegen. Dat klinkt heel mooi en dat willen veel volwassenen ook best, maar hoe is dat vol te houden?

 

150 minuten lijkt enorm veel, maar als het over 7 dagen in een week verspreidt dan is het maar gemiddeld 22 minuten per dag. En matig intensief bewegen doe je al snel. Een beetje doorwandelen of doortrappen op de fiets en je beweegt al matig intensief. Ook stofzuigen en ramen wassen vallen onder de matig intensieve bewegingen.

 

Wie dus dagelijks lopend of op de fiets naar het werk gaat, komt al ver. Is je werk verder van huis? Dan kan je de auto natuurlijk altijd op 20 minuten loopafstand van je werk parkeren (heen en terug al 40 minuten!). Dagelijks een rondje stofzuigen door het huis, werkt ook al aardig mee, zeker als je dan de boodschappen op de fiets doet. Nog wat sporten in een week en je voldoet ruim aan de norm!

 

Dat klinkt allemaal best makkelijk, maar voor veel mensen is het toch best lastig vol te houden. Voor die mensen nog een aantal aanvullende tips:

·      Zorg dat je een maatje hebt voor het bewegen. Een collega met wie je samen wandelt of fietst, stimuleert. Een maatje met wie je tweemaal per week gaat hardlopen of een eindje gaat fietsen, een buurvrouw waarmee je gaat tennissen. Maatjes genoeg en samen ga je eerder dan alleen;

·      Wees niet te streng voor jezelf. Het is beter om iets minder dan 150 minuten te bewegen dan helemaal niet bewegen. Alle beweging is meegenomen. Er hoeft geen stopwatch bij;

·      Bouw het op en houd het reëel. Als je bewegen opbouwt, zie je dat je steeds meer kan en dat motiveert. Het is ook belangrijk om het zo op te bouwen dat het vol te houden is in je dagelijks leven. Niet alleen deze maand, maar eigenlijk voor altijd;

·      Kies een vorm van bewegen die je leuk vindt. Als je iets niet leuk vindt, dan is het ook niet vol te houden;

·      Geniet van een voldaan en lekker gevoel. Wie regelmatig beweegt, voelt zich beter. Regelmatig bewegen geeft ook nog eens een voldaan gevoel. Je hebt het toch mooi maar gedaan! Geniet van dat gevoel.

 

Heppie zegt: bewegen maar! Doe het op jouw manier en geniet ervan!


Eindejaarsstress: december is een maand waarin we denken dat alles moet

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 10 december stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat drie evenementen (Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw) in combinatie met allerlei dingen die voor het werk afgerond moeten worden tot spanning leiden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat je in december vooral moet genieten van de gezelligheid en het samen zijn. Stress kan altijd nog!

 

Verschillende experts zeggen dat decemberstress een serieus fenomeen is. Er zijn veel feestdagen in de maand december. Die geven al stress met elkaar, maar door die feestdagen is de tijd dat er in december gewerkt kan worden extra kort. Vaak wil men op het werk ook nog dingen afronden in de maand december.

 

Alles bij elkaar zijn er veel mensen die het gevoel hebben dat er veel van ze verwacht wordt, misschien wel te veel, wat tot spanningen leidt. En alsof dat nog niet genoeg is, is het weer in december vaak ook nog wat grijs en grauw. Grijs en grauw weer maakt dat mensen vatbaarder zijn voor stress. Griep kan er dan nog een schepje bovenop doen of drammerige, vermoeide kinderen (ook voor kinderen is december een intensieve maand).

 

Dit soort stress roep je voor een groot deel zelf op. Je kan er ook voor kiezen om te accepteren dat misschien niet alles perfect is, maar dat het wel behapbaar is voor jezelf. Door keuzes te maken, kan je wel genieten van de gezelligheid, van wat je wel voor elkaar krijgt en wat er wel af komt. Het is echt niet zo dat er in het nieuwe jaar niets meer gedaan kan worden…

 

Heppie zegt geniet in december en voor alles wat niet in december past geldt dat we weer een heel nieuw jaar voor de boeg hebben!


Uitdaging: veel minder verspillen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 8 december stond er een artikel met deze kop in de Metro. In het oorspronkelijke artikel wordt toegelicht dat het benutten van restjes uit de koelkast jaarlijks ruim 10 kilo voedselverspilling per huishouden scheelt!

 

HEPPIELEVEN

Heppie is tegen verspilling van voedsel, dus laten we restjes ook opeten!

 

Om verspillen tegen te gaan, is het allereerst belangrijk om niet te veel in te kopen. Wie namelijk te veel inkoopt, houdt voedsel over. Aangezien voedsel vaak niet heel lang houdbaar is, zeker het voedsel uit de koelkast, is de kans dat het weg gegooid wordt dan groot.

 

Als je toch teveel gekocht hebt, is het nog altijd zonde om goed eten weg te gooien. Je kunt voorkomen dat het betreft door het eten wat je over hebt, in te vriezen. Vooraf kan je het al bereiden of tot bijvoorbeeld een soep verwerken. In de vriezer is het eten dan nog tijden houdbaar. Ook handig dat je daarna een keer wat hebt staan, voor als je een keer minder tijd hebt! Wie geen vriezer heeft of de vriezer vol heeft, kan ook aan de buren denken!

 

Dan hebben we nog de restjes. Vaak blijft er na het eten wat over. Dat wordt bij veel gezinnen meteen weg gegooid. Op die manier wordt veel eten verspild. Toch zijn restjes niet altijd te voorkomen, want je kunt niet altijd exact inschatten hoeveel iedereen eet of onverwacht eet er een gezinslid niet mee. Er kunnen ook kleine beetjes voedsel in de koelkast achterblijven die niet gebruikt zijn, dat zijn ook restjes. Al deze restjes hoeven ook niet weg gegooid te worden. Door met deze restjes een lekkere soep of bijvoorbeeld een omelet te maken, kunnen ze weer gebruikt worden. Restjes groente doen het bijvoorbeeld ook altijd goed in een pastasaus.

 

Gebruik de restjes dus zoveel mogelijk voor weer een nieuw gerecht dan wordt de verspilling minder. Niet alleen goed voor het milieu, ook goed voor de portemonnee!

 

Heppie zegt maakt er een sport van om zo min mogelijk eten weg te gooien. Daar worden we allemaal beter van!


Is pindakaas gezond?

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 8 december stond er een artikel met deze kop op GFCnieuw.com. In het oorspronkelijke artikel staat toegelicht welke pindakaas gezond is en waarom.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat pindakaas een prima broodbeleg is, mits de juiste pindakaas!

 

100% notenpasta of 100% pindakaas is een gezond broodbeleg en je kunt het ook gebruiken tijdens het koken.

 

Aan veel potten pindakaas of notenpasta is veel suiker en veel zout toegevoegd. Soms zitten er zelfs nog geharde vetten (bewezen kankerverwekkend) in pindakaas. Het is dus wel van belang dat het etiket even bekeken wordt, voordat de pindakaas gekocht wordt!

 

Pinda’s zijn officieel geen noten, maar peulvruchten. Pinda’s hebben veel eigenschappen die overeen komen met noten. Pinda’s worden dan ook vaak tot de noten gerekend.

 

Noten zijn erg gezond, ze beschermen onder meer tegen hart- en vaatziekten.

 

Heppie zegt lekker doen, af en toe een boterham met notenpasta is lekker en (mits de juiste notenpasta) ook gezond!


Kinderhelden nog steeds zichtbaar op verpakkingen ongezond eten

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 7 december stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderidolen als Spongebob, Dora, Minion en Nijntje nog altijd op verpakkingen van ongezonde voedingsmiddelen staan.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt het een slechte zaak dat fabrikanten hun afspraken om kinderidolen op verpakkingen van ongezond voedsel te laten verdwijnen zo slecht nakomen.

 

Een jaar geleden hebben voedselfabrikanten afgesproken dat ze kinderidolen van de verpakkingen van ongezonde voedingsmiddelen zouden laten verdwijnen. Deze afspraken werden gemaakt om wetgeving op dit vlak te voorkomen en de toenmalige minister ging akkoord.

 

Een jaar later blijkt dat de afspraken niet nagekomen zijn. De brancheorganisatie geeft aan dat het nog steeds de intentie heeft om kinderidolen niet langer te gebruiken op de verpakkingen van ongezonde voeding. Ze zijn aan het bekijken hoe en of dit in een reclamecode voor voedingsmiddelen kan worden opgenomen.

 

Het is zonder meer schandalig dat in een jaar tijd niet meer gebeurd is dan het kijken hoe en of iets opgenomen kan worden. Het is duidelijk dat de voedingsmiddelen industrie haar verantwoordelijkheid op dit punt niet erg serieus neemt en eigen belang voor het belang van kinderen stelt.

 

De Minions komen het vaakste voor op ongezonde verpakkingsmiddelen.

 

Heppie zegt laat alle ongezonde voedingsmiddelen met kinderidolen op de verpakking in het schap liggen! Wie weet helpt dat…


Welke noten zijn gezond?

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 december stond er een artikel met deze kop op GFCnieuws.com. In het oorspronkelijke artikel staat een toelichting welke noten gezond zijn en welke minder.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat noten erg lekker zijn en ze zijn ook nog eens gezond. Wat wil je nog meer?

 

Noten zijn goed voor je gezondheid. Ze leveren goede voedingsstoffen en houden onder meer je bloedvaten gezond.

 

Alle ongezouten noten zijn gezond voor je. Ongebrande noten zijn rauw. Gebrande en geroosterde noten zijn niet meer rauw. Gebrande noten zijn in frituurolie verhit, geroosterde noten zijn in droge lucht geroosterd.

 

Pinda’s zijn eigenlijk geen noten, maar peulvruchten. Omdat pinda’s veel eigenschappen met noten delen, worden ze vaak tot de noten gerekend.

 

Ongebrande noten zijn vaak nog gezonder dan gebrande of geroosterde noten, maar ze zijn allemaal goed voor je (zolang ze maar niet gezouten zijn).

 

Omdat noten best wat calorieën bevatten moet je er geen kilo’s van per dag eten. Uit onderzoek blijkt dat als je een handje noten per dag eet, je daar niet zwaarder maar wel gezonder van wordt.

 

Heppie zegt lekker dagelijks een handje noten eten! Variatie genoeg, lekker en gezond!


Europeanen moeten hun voedingspatroon drastisch aanpassen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 5 december stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Europese academici waarschuwen dat het voedingspatroon aangepast moet worden in het kader van duurzaamheid. Er moet minder vlees gegeten worden, minder calorieën en meer gezond voedsel.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor duurzaamheid en denkt dat gezond eten voor iedereen beter is!

 

Een groot aantal geleerden hebben naar de toekomst van voeding, gezondheid, milieu, klimaatverandering en landbouw gekeken. Hun conclusie is dat wij onze voedingspatronen drastisch moeten veranderen.

 

Omdat heel de wereld te maken heeft met ondervoeding enerzijds en obesitas anderzijds, pleiten de geleerden dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke oplossingen. Ook moet er geanticipeerd gaan worden op klimaatveranderingen door onder meer planten te kweken die beter tegen droge tijden kunnen.

 

Consumenten zelf moeten niet te veel calorieën eten en ook minder vlees eten. Dat is niet alleen beter voor de gezondheid van de mens, maar ook voor het milieu. De overheid moet beter haar best doen om alternatieven te bieden voor vlees en gezond eten voor iedereen toegankelijk te maken!

 

Heppie zegt denk na over wat je eet, pas je voedingspatroon indien nodig aan!


Waarom een e-reader?

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 december stond er een artikel met deze kop op GFCnieuws.com. In het oorspronkelijke artikel staan een aantal redenen om een e-reader aan te schaffen op een rijtje.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet noodzakelijkerwijs een fan  van een e-reader, maar wel van alles wat lezen kan stimuleren!

 

Een e-reader met e-boeken is een moderne versie van het boek. Er kunnen duizenden boeken op en het leest heel prettig. E-boeken zijn meestal aanzienlijk goedkoper dan gewone boeken. Tegenwoordig kan je zelf bij de meeste bibliotheken ook e-boeken lenen!

 

De aanschaf van een e-reader is eenmalig een wat grotere uitgave, maar je kan er enorm veel plezier van hebben. Mochten bovenstaande argumenten nog niet overtuigen, dan zijn er nog een paar:

·      Het scherm van een e-reader is anders opgebouwd dan het scherm van een pc, telefoon of tv. Het scherm van een e-reader is veel rustiger voor je ogen;

·      Lezen op een e-reader wordt ervaren alsof je gewoon van papier leest;

·      E-readers zijn niet zo zwaar en groot als een gewoon boek om mee te nemen. Ze passen vaak in een jaszak of tasje. Voordeel is dat je niet één boek bij je hebt, maar meteen je hele collectie!

·      Doordat je met een e-reader online boeken kan kopen, kan je dat overal doen op het moment dat het jou uitkomt;

·      De regelafstand en lettergrootte kan je zelf instellen. Handig dus voor zowel kinderen, ouderen en eigenlijk iedereen daartussenin!

·      Er zijn waterdichte e-readers die ideaal kunnen zijn voor in bad, bij het zwembad of overal waar ze nat kunnen worden;

·      Veel e-readers hebben een ingebouwd lampje. Geen gedoe als je partner eerder wil gaan slapen en vraagt of het licht uit mag…

·      En niet te vergeten: papieren boeken zijn veel minder milieu bewust!

 

Het maakt Heppie niet zoveel uit of je papieren boeken wil lezen of met een e-reader, als je maar leest! Al heeft een e-reader wel heel veel voordelen…


Merendeel Nederlanders loopt te lang door met fysieke klachten

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 28 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat 56% van de Nederlanders minstens enkele weken wacht voordat hij met fysieke klachten naar een fysiotherapeut gaat.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet van de flauwe, maar te lang doorlopen met een blessure is niet verstandig.

 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft een onderzoek uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlanders. Het is dus een relatief klein onderzoek.

 

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de ondervraagden enkele weken tot een maand wacht, voordat hij met een klacht naar de fysiotherapeut gaat. Ruim 20% loopt nog langer dan een maand door of besluit helemaal niet naar een fysiotherapeut te gaan.

 

De belangrijkste redenen om niet direct naar een fysiotherapeut te gaan zijn dat mensen hopen dat de klachten vanzelf over gaan of dat ze eerst naar een huisarts willen gaan.

 

Veel mensen denken ook dat er nog altijd een verwijzing van een huisarts nodig is om naar een fysiotherapeut te kunnen gaan. In Nederland is een degelijke verwijzing niet nodig.

 

Heppie zegt: niet te flauw zijn, maar als klachten aanhouden, zeker even naar een fysiotherapeut of arts gaan!


Jeugd liever lui dan moe: smartphone verdringt sport

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 27 november stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat het percentage jeugd dat wekelijks sport gedaald is, terwijl het percentage senioren dat wekelijks sport gestegen is.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt niet vrolijk van dit soort berichten! Gamen is prima, maar het mag niet ten koste gaan van sporten!

 

Al jaren wordt het percentage jongeren en ouderen dat sport gemonitord. In 2001 was 80% van de jeugd minimaal eenmaal per week op een sportveld te vinden. Uit een onderzoek van 2001-2016 blijkt dit percentage nu met 10% gedaald te zijn naar 70%.

 

Ondanks dat 70% nog altijd meer dan de helft is, is dit wel een enorme afname. Ongeveer een half miljoen jongeren sport niet of niet meer.

 

Dat sporten (bewegen met een bepaalde intensiteit) cruciaal is voor een goede gezondheid is inmiddels meer dan bewezen. Dat een groot aantal jongeren dan nog altijd niet sport of niet langer sport, is zonder meer zorgelijk. Deze generatie is meer dan ooit opgegroeid met het besef dat bewegen een must is.

 

Als oorzaak wordt de smartphone en het gamen genoemd. Prima dat er in deze tijd gegamed wordt en dat jongeren met hun smartphone bezig zijn, maar er moet altijd ruimte te zijn om te sporten. Eenmaal per week is dan eigenlijk zelfs niet genoeg!

 

Onder ouderen wordt juist meer gesport. Het aantal ouderen dat ten minste wekelijks sport is met 10% gestegen ten opzicht van 2001. Als sport nog minder dan de helft van de ouderen. Hopelijk zet deze stijging door!

 

Heppie zegt beweeg genoeg, bij voorkeur elke dag! Sporten hoort daarbij!

 


Een koekje ’s nachts maakt dikker dan een koekje overdag

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 23 november stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het oorspronkelijke artikel staat dat vette of zoete dingen die je laat op de avond of in de nacht eet, harder aantikken dan wanneer je ze overdag gegeten zou hebben.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat je ‘s nachts moet slapen en niet moet eten!

 

Een koekje heeft in de ochtend net zoveel calorieën als in de avond. Toch blijkt dat wanneer je het koekje in de ochtend eet, je minder aankomt dan wanneer je dat zelfde koekje laat op de avond eet.

 

Uit een promotieonderzoek blijkt dat wanneer je regelmatig eet, terwijl je lichaam eigenlijk wil rusten, je meer kans hebt op overgewicht en de daarbij behorende problematiek.

 

Het lijkt er dus op dat het niet alleen belangrijk is wat je eet en drinkt en wat je verbrandt, maar ook wat je eet op welk moment van de dag!

 

Het onderzoek is gedaan bij ratten. Daar was naast een gewichtstoename bij het eten in een inactieve periode, ook een negatief effect op de lever waarneembaar (leververvetting).

 

Heppie zegt: probeer vooral tussen 7:00/8:00 uur en 19:00/20:00 uur te eten en de andere twaalf uur zo min mogelijk te eten.


Nederlanders vinden gezondheid belangrijkst voor goed leven

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 november stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat Nederlanders gezondheid als belangrijkste voorwaarde zien voor een goed leven.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat gezondheid heel belangrijk is en begrijpt het dus wel!

 

Er is een onderzoek gedaan onder 23.000 mensen naar wat ze belangrijk vinden voor een goed leven. Gezondheid bleek het belangrijkste voor volwassenen. Voor vrouwen is gezondheid nog belangrijker dan voor mannen.

 

Op de tweede plaats staat financiële zekerheid en op de derde plaats staat vrije tijd. Ook een gelukkig huwelijk, controle over je leven en een eigen huis scoorden hoog!

 

Jongeren (20-29 jaar )hadden een iets andere prioritiet voor een goed leen. Zij vonden vrije tijd het belangrijkste. Op twee stond een goede gezondheid, gevolgd door een gelukkig huwelijk.

 

Heppie denkt dat gezondheid heel belangrijk is om een goed, gelukkig leven te kunnen hebben. Wees er zuinig op, want het is niet te koop!

 


Kaneel kan belangrijk ingrediënt zijn in strijd tegen obesitas

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 21 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kaneel een belangrijk ingrediënt zou kunnen zijn in de strijd tegen obesitas, omdat het vetverbranding in het menselijk lichaam zou stimuleren.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat iedereen regelmatig kaneel zou moeten eten, want kaneel heeft vele gezonde effecten!

 

Uit een onderzoek uit Amerika blijkt dat kaneeladehyde, een geurstof uit kaneel, vetverbranding in menselijke cellen zou stimuleren. Het was al langer bekend dat kaneel overgewicht bij muizen kon bestrijden. Nu wordt onderzoek gedaan naar de effecten bij mensen.

 

Toch moet er nog verder onderzoek gedaan worden naar mogelijke bijeffecten, voordat kaneel echt toegepast zou kunnen gaan worden bij de bestrijding van obesitas.

 

Kaneel staat om meerdere gezonde effecten bekend. Zo heeft kaneel onder meer een ontstekingsremmende werking, helpt kaneel diverse ziekten te voorkomen, helpt kaneel tegen een slechte adem, is kaneel goed voor je bloedsuikerspiegel.

 

Kaneel heeft ook nadelen. Als je regelmatig kaneel eet, is Ceylon kaneel aan te raden!

 

Heppie zegt laat kaneel onderdeel van je menu zijn! Gezond en lekker!


Kinderen eten te weinig groente, fruit en vis

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 17 november stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat slechts vier op de tien jonge kinderen voldoende groente en fruit eten. Iets meer dan de helft van de kinderen eet voldoende vis. Peuters doen het beter dan oudere kinderen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt het jammer dat zo weinig kinderen voldoende groente, fruit en vis eten. Een gezonde basis is voor kinderen zo belangrijk!

 

Uit onderzoek blijkt dat de kinderen in Nederland onvoldoende groente en fruit eten. Groente en fruit zijn bijzonder belangrijk voor een gezonde basis bij kinderen. Hebben kinderen geen gezonde basis, dan is het risico dat kinderen op latere leeftijd iets gaan mankeren groter.

 

In een land als Nederland, waar voldoende voorhanden is, is het zonder meer treurig dat er toch te weinig gezonde keuzes worden gemaakt. Slechts 40% van de jonge kinderen (dat is minder dan de helft!) eet voldoende groente en fruit!

 

Wat voor groente en fruit geldt, geldt ook voor vis. Voldoende vis eten halen iets meer dan de helft van de Nederlandse kinderen. Dat is ook niet echt heel veel. Ook vis draagt bij aan een gezonde basis voor kinderen!

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat kinderen van hoogopgeleide ouders gezonder eten dan kinderen van lager opgeleide ouders. Iedereen weet dat groente en fruit gezond zijn, dus waar dat verschil vandaan komt…

 

Heppie zegt geef je kinderen een gezonde basis als het om voeding gaat! Ze zijn daar hun hele leven bij gebaat!


Kinderen van homoseksuele ouders hebben niet vaker psychische problemen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 8 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het oorspronkelijke artikel staat dat kinderen die homoseksuele of lesbische ouders hebben, niet vaker last hebben van psychosociale problemen in vergelijking met kinderen van heteroseksuele ouders.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is eerder verbaast dat dit onderzocht is, dan dat over de uitkomst van het onderzoek!

 

Er is een onderzoek gedaan in Amerika onder ruim 21.000 kinderen. Alle kinderen hebben een test ingevuld, waaruit blijkt dat het voor psychosociale problemen geen verschil maakt of ouders homoseksueel, lesbisch of heteroseksueel zijn.

 

Heppie hoopt dat vanaf nu gekeken wordt naar liefdevolle ouders en niet naar hun seksuele voorkeur! Dat maakt voor kinderen niet uit!


Minister wil kijken naar gifnorm aardbeien

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 november stond er een artikel met deze kop in Trouw. In het artikel staat dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, wil kijken of de normen  voor bestrijdingsmiddelen in etenswaren afdoende zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet voor te veel schadelijke bestrijdingsmiddelen op voeding! Natuurlijk moet voeding beschermd worden tegen ongedierte, maar dat kan op verschillende manieren!

 

In de afgelopen tijd is er ophef ontstaan over de bestrijding van aardbeien. De aardbeien die getest werden, bleken met 6 tot 8 schadelijke stoffen bespoten te zijn. De stoffen zijn stuk voor stuk toegestaan, maar of de combinatie verantwoord is, is nu dus de vraag.

 

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) laat weten dat de waardes van de bestrijdingsmiddelen binnen de normen blijven. Deskundigen geven echter aan dat de normen van de NVWA op zijn minst discutabel zijn. Sommige stoffen op zich doen niets, maar wel in combinatie met andere stoffen.

 

Het gaat in deze niet alleen om de gezondheid van de mens, maar ook om de gevolgen van de middelen voor insecten. De minister gaat hier nu naar kijken. Naast het belang van boeren, zal zij ook duurzaamheid, natuur en klimaat als leidraad nemen in deze zaak.

 

Heppie zegt bestrijden mag, maar doe het zo natuurlijk mogelijk! Mens en natuur moeten zo min mogelijk schade oplopen van bestrijdingsmiddelen!


Kinderen ontbijten vaker, maar wel met chocola

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 november stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het artikel staat dat er tegenwoordig steeds meer kinderen ontbijten, maar niet altijd even gezond.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor een dagelijks ontbijt. Wat is er beter dan de dag op een gezond ontbijt beginnen?!

 

Tien jaar geleden ging nog ongeveer één op de vijf kinderen zonder ontbijt naar school. Dat is nu gelukkig een stuk minder! Nu gaat nog maar één op de twintig kinderen zonder ontbijt naar school. Als je nagaat dat het ontbijt (de eerste maaltijd na de nacht) de meest belangrijke maaltijd van de dag is, dan zijn deze cijfers bijzonder hoopgevend!

 

Veel kinderen ontbijten met minder gezond beleg, zoals chocoladepasta en/of hagelslag. Chocolade-beleg is bij veel kinderen favoriet. De meeste ouders weten best wel dat dit niet zo’n gezond ontbijt is, maar het ontbreekt (voor in de ochtend) vaak aan inspiratie om iets gezonders op tafel te zetten. Dat is jammer, want gezond hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

 

Er zijn talloze lekkere, gezonde varianten op chocolade-beleg. Je kan denken aan het plakje kaas, maar ook aan yoghurt met fruit en havermout, maar ook hüttenkäse met rozijnen of een boterham met avocado. Keuze genoeg! Het kan helpen de avond vooraf vast te bedenken wat je wilt ontbijten. En ach… 1 boterham of cracker met chocolade-beleg op z’n tijd is heel lekker en moet kunnen!

 

Heppie zegt eet gezond met je kinderen! Dagelijks ontbijten is een stap in de goede richting. Probeer ze een zo gezond mogelijke basis mee te geven!


Startsein Nationaal Schoolontbijt gegeven in Rijksmuseum

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel staat dat met de leerlingen van een school uit Amsterdam-Noord in het Rijksmuseum het startsein van het Nationaal Schoolontbijt gegeven is.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt het Nationaal Schoolontbijt een leuk initiatief!

 

Onder de nachtwacht hebben de kinderen die erbij waren, mogen ontbijten als startsein voor het Nationaal Schoolontbijt.

 

Het Nationaal Schoolontbijt wordt dit jaar voor de 15e keer gehouden. Op 2900 scholen zullen 550.000 kinderen met elkaar ontbijten! In een aantal gemeenten worden de kinderen zelfs door de burgemeester ontvangen om met hem te ontbijten en woensdag is er een heus ontbijt op het Binnenhof!

 

Het thema van het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar ‘gezond ontbijten is geen kunst’. Er wordt ontbeten volgens de nieuwste richtlijnen van het voedingscentrum.

 

Heppie denkt dat een gezond ontbijt een goede start is voor elke dag!


60% van de 1-jarige kinderen wereldwijd wordt geslagen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 november stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel staat dat 60% van de kinderen wereldwijd te maken heeft met fysieke correcties. Van de kinderen van twee tot vier jaar wordt driekwart geestelijk en/of fysiek mishandeld.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wil dat we respectvol met elkaar omgaan, ook en vooral met kinderen! Schokkend dat die nog lang niet vanzelfsprekend is!

 

UNICEF heeft een nieuw rapport opgesteld, waaruit blijkt dat kindermishandeling nog heel actueel is en overal ter wereld plaats vindt. De meeste mishandeling vindt schokkend genoeg plaats door ouders of verzorgers.

 

UNICEF noemt het geweld tegen kinderen zorgwekkend. Dat geldt ook voor de cijfers over jongeren tussen de 15 en 19 jaar. In die leeftijdscategorie zijn vooral meisjes kwetsbaar als het gaat om gedwongen seks of seksuele handelingen.

 

Opvallend is het risico van een zwarte tiener in de USA om te sterven. Die heeft net zoveel risico om te sterven als een leeftijdsgenoot in Zuid-Soedan!

 

Heppie zegt stop met de mishandeling van kinderen overal ter wereld! Wie mishandeling tegenkomt mag niet zwijgen! Nooit!


Stoppen lukt slechts 5%

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 1 november stond er een artikel met deze kop in de Telegraaf. In het oorspronkelijke artikel staat dat van elke 3 volwassen rokers er afgelopen jaar 1 een vergeefse stoppoging heeft gedaan. Veel rokers lukt het niet om van hun verslaving af te komen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet voor roken. Stoppen met een verslaving is bijzonder moeilijk, maar ingeval van roken meer dan de moeite waard!

 

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat ongeveer een kwart van alle Nederlanders rookt. Onder die kwart vallen alle rokers, dus van zware rokers tot gelegenheidsrokers.

 

De belangrijkste redenen waarom een roker probeert te stoppen zijn de gezondheid van de kinderen (91%) en de gevolgen voor de eigen gezondheid (87%).

 

Dat roken bijzonder ongezond is, weet iedereen al. Dat er als gevolg van roken veel mensen vroegtijdig (voor het 65e levensjaar) overlijden, is ook bekend. Dat stoppen moeilijk is, is een feit.

 

Wie wil stoppen met roken kan daar het beste professionele hulp bij zoeken. Met hulp kan het stoppen (en het volhouden) ook als een overwinning en bevrijding (verslaafd zijn is niet leuk) ervaren worden.

 

Wie net gestopt is, moet uitkijken met alcohol. Een feestje en alcohol is de beste combinatie om weer te gaan roken. Oppassen dus!

 

Heppie zegt stoppen met roken! Laat de huidige generatie een rookvrije generatie worden! Voor uw, maar vooral voor hun gezondheid!

 


Vooral voetgangers kwetsbaar op donkere dagen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 28 oktober stond er een artikel met deze kop in de Metro. In het artikel wordt beschreven dat voetgangers in donkere dagen in het verkeer kwetsbaar zijn en vaak bij een ongeval betrokken zijn.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat niemand bij een ongeval betrokken wil worden, dus dat verlichting ook voor voetgangers heel belangrijk is!

 

In de herfst en de winter zijn er meer fietsers en voetgangers betrokken bij ongevallen dan in de lente en zomer. Fietsers zijn tot drie keer vaker betrokken bij een ongeval, voetgangers zelfs vier tot vijf maal vaker!

 

Donker en slechte weersomstandigheden maken dat voetgangers en fietsers minder zichtbaar zijn in het verkeer. Fietsers doen daar nog wel wat aan door middel van verlichting en reflectoren, maar voetgangers vaak niet.

 

November is piekmaand als het gaan om ongevallen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van het feit dat ze zo slecht zichtbaar zijn. Zelfs bij kleine stukjes zoals het uitlaten van een hond of van of naar een bushalte lopen, zijn risicovol in het donker als je niet zichtbaar bent!

 

Als een voetganger donkere kleding draagt, dan is hij pas vanaf 20 meter zichtbaar voor een automobilist. Met een gemiddelde gang van 50 km/uur binnen de bebouwde kom, ben je dan je dan ongeveer in 15 seconden bij de voetganger. Weinig reactie tijd dus!

 

Als een voetganger goed verlicht is of reflecterende kleding draagt, ziet een automobilist de voetganger vanaf 150 meter. Dat scheelt behoorlijk!

 

Heppie zegt zorg dat je zichtbaar bent in het donker als voetganger en fietser! Voor je eigen veiligheid en die van een ander!


Feit of fabel: dit zijn de gevolgen van wintertijd op je biologisch ritme

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 27 oktober stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het artikel wordt ingegaan op de gevolgen van het verzetten van de klok. In de nacht van 28 op 29 oktober is de klok weer een uur achteruit gezet. Een aantal feiten en fabels omtrent zomer- en wintertijd komt aan bod.

 

HEPPIELEVEN

Pexels foto 552598

Heppie snapt wel dat de klok verzet wordt, maar kan zich ook voorstellen dat sommige mensen er qua bioritme even last van hebben.

 

Een aantal vragen omtrent zomer- en wintertijd zijn voorgelegd aan een slaapdocent van de Universiteit Amsterdam.

 

Wintertijd is voor ons lichaam makkelijker dan zomertijd, omdat de wintertijd de oorspronkelijke tijd is. De zomertijd verstoort het bioritme. Gelukkig passen de meeste mensen zich vrij snel aan. Een jetlag krijgt niemand van het verzetten van de tijd eind oktober. Je krijgt ook geen winterdip of iets dergelijk van het verzetten van de klok. Om je makkelijker en sneller aan te passen is het wel handiger om de klok in de avond al vooruit te zetten.

 

Het verzetten van de klok heeft vooral een economische reden. Door het verzetten van de klok kan onder meer in de zomer energie bespaard worden omdat er langer van het natuurlijke licht genoten kan worden.

 

De klok verzetten gebeurt niet overal ter wereld. Rondom de evenaar gebeurt het bijvoorbeeld niet. Het zijn hoofdzakelijk landen uit het noordelijk halfrond die de klok verzetten (Europa en Amerika).

 

Zie voor meer informatie over zomer- en wintertijd ook de nieuwsbrief van november.

 

Heppie denkt dat langere dagen altijd positief zijn, omdat meer daglicht voor iedereen meer energie oplevert!


Kind begrijpt vanaf zes jaar dat oefenen van handelingen loont

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 oktober stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel staat dat kinderen vanaf 6 jaar oud begrijpen dat het oefenen van een vaardigheid op langere termijn tot resultaat leidt.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat iedereen die binnen het onderwijs werkt bovenstaand onderzoeksresultaat wel had verwacht!

 

Op een Australische universiteit is een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen. De wetenschappers hebben 120 kinderen tussen de 4 en 7 jaar oud onderzocht.

 

De kinderen moesten voor dit onderzoek een paar spellen leren en kregen vervolgens een test. Wie de test haalde, kreeg een sticker. Daarna moesten de kinderen aan een pop (is makkelijker dan ander mens) uitleggen wat oefenen is.

 

Uit de analyse bleek dat kinderen vanaf 5 jaar begrepen dat herhaling werkt, maar oefenden nog niet op lange termijn. Kinderen van 6 en 7 jaar waren in staat te begrijpen dat oefenen van een handeling op langer termijn resultaat oplevert.

 

Het is een leuk opgezet onderzoek, maar te klein om er echt conclusies uit te trekken. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar maken veel verschillende ontwikkelingen door.

 

Heppie denkt dat het een leuk onderzoek is, maar geen bijzondere uitkomst geeft.


Meer dan een derde van alle fietsers heeft onvoldoende verlichting

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 oktober stond een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel stat dat in Nederland 36% van de fietsers geen of onvoldoende verlichting heeft. Dit probleem speelt vooral in de grote steden.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat licht op de fiets wel heel belangrijk is, zeker nu de winter weer op komst is en het nog donker kan zijn als we naar of van school fietsen!

 

Rijkswaterstaat heeft na een onderzoek bekend gemaakt dat 64% van de fietsers een werkend voorlicht en achterlicht heeft. Dat is goed nieuws! Het mindere nieuws is dat dus 36% van de fietsers maar 1 licht of geen licht heeft. Dat is minder goed nieuws!

 

Een ongeval zit soms in een klein hoekje. Als je als fietser zorgt dat je zichtbaar bent in het donker, dan wordt dat hoekje in ieder geval 17% kleiner! Ofwel door goede verlichting op de fiets wordt de kans op een ongeluk in het donker 17% kleiner. Dat is toch de moeite!

 

Het zijn vooral jongeren die geen licht of slecht werkend licht op de fiets hebben. Zelfs onder studenten is het gebruik van goede lichten op de fiets toegenomen. We kunnen met onze jongeren toch niet achter blijven!

 

Heppie zegt controleer die lichten van de fiets en repareer ze indien nodig! Stuur nooit een kind de weg op met slechte verlichting in schemer of donker!


Daling vleesconsumptie zet niet door, we eten ruim 38 kilo vlees per persoon

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 oktober stond er een artikel met deze kop op RTL nieuws. In het artikel staat dat Nederlanders vorig jaar gemiddeld ruim 38 kilo vlees per persoon hebben gegeten. Dat is vergelijkbaar met de vleesconsumptie in 2015. Daarmee is een einde gekomen aan de dalende trend in vleesconsumptie die sinds 2010 was ingezet.

 

HEPPIELEVEN

Heppie wordt niet vrolijk van deze stagnering. De vleesconsumptie per persoon moet echt verder omlaag!

 

De Universiteit van Wageningen heeft een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vlees die de gemiddelde Nederlander heeft gegeten in 2016. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting Wakker Dier.

 

Vanaf 2010 was de gemiddelde Nederlander minder vlees gaan eten. In 2015 en 2016 heeft de gemiddelde Nederlander even veel vlees gegeten en is de daling stop gezet.

 

In 2016 at de gemiddelde Nederlander 38 kilo vlees! Het voedingscentrum adviseert om maximaal 500 gram vlees per week te eten. Dat zou neerkomen op 26 kilo vlees per persoon per jaar. We hebben in 2016 dus bijna anderhalf keer zoveel vlees gegeten als wat maximaal geadviseerd wordt. Niet zo best!

 

Onze huidige vleesconsumptie is niet alleen ongezond voor ons lichaam, het is ook vanuit milieuoogpunt niet haalbaar om deze hoeveelheden vlees te blijven eten.

 

Het liefst wordt varkensvlees gegeten met op de tweede plaats kip en de derde plaats rundvlees. Even ter indicatie: in 2016 hebben we 6.500.000 varkens geslacht om aan onze behoefte aan varkensvlees te voldoen! Dat is echt te veel!

 

Heppie zegt minder je vleesconsumptie! Eet, in het belang van jezelf, die dieren, je kinderen en het milieu niet meer dan 500 gram vlees per week!


Veel daglicht zien heeft positieve invloed op nachtrust

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 17 oktober stond een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel wordt gesteld dat de kwaliteit van nachtrust mede afhankelijk is van het licht waar mensen gedurende de dag aan worden bloot gesteld.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is niet zo verbaast: wie lekker buiten is geweest, slaapt beter!

 

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben 2 jaar lang een onderzoek gedaan naar het slaapgedrag van 20 jonge proefpersonen. Uit de resultaten bleek dat blootstelling aan zonlicht zorgt voor een diepere, ononderbroken slaap de volgende nacht. Al eerder hebben onderzoeken aangetoond dat buitenlucht de kwaliteit van slaap verbetert. Dit onderzoek bevestigt dat nogmaals.

 

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat hoe eerder je op een dag bloot gesteld wordt aan fel licht, hoe eerder je die avond in slaap valt. Wie dus eerder opstaat zal ook eerder weer willen gaan slapen.

 

Als correcties uitgevoerd werden voor de verschillende jaargetijden, dan bleek dat zonlicht het hele jaar door een even grote invloed heeft op de diepte en kwaliteit van de slaap.

 

Heppie zegt elke dag regelmatig naar buiten en elke nacht heerlijk slapen!

 

KINDEREN

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Er stond een artikel met deze kop op een site. In het artikel staat dat als mensen overdag aan zonlicht worden bloot gesteld, ze beter slapen die nacht.


Hogere BTW op groente en fruit slecht voor een gezonde leefstijl

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 14 oktober stond er een artikel met deze kop in Trouw. In het artikel komt naar voren dat groente en fruit niet duurder, maar juist goedkoper zouden moeten worden volgens supermarkten, keurmerken en gezondheidsdeskundigen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is tegen duurdere groente en fruit! Waar mogelijk moet gezond leven gestimuleerd worden!

 

In het gepresenteerde regeerakkoord voor het nieuwe kabinet staat onder meer dat het lage btw-tarief van 6% naar 9% stijg. Ook groente en fruit vallen onder het lage btw-tarief. Als het lage btw-tarief stijgt, zullen groente en fruit duurder worden.

 

Een brede groep van maatschappelijke organisaties, gezondheidsdeskundigen en supermarkten stelt dat groente en fruit niet duurder moeten worden. Duurdere groenten en fruit bevordert een ongezonde leefstijl en belemmert duurzame ontwikkelingen in de voedselsector.

 

Er wordt stevig protest aangetekend op deze verhoging van eerste levensbehoeften die ook nog eens gerelateerd zijn aan een gezonde leefstijl! Er is zelfs een groep organisaties die wil dat de BTW op groente en fruit helemaal afgeschaft gaat worden.

 

Junkfood is vaak goedkoop voedsel en de afgelopen jaren is het prijsverschil tussen gezond en ongezond voedsel zeker niet kleiner geworden! Er wordt gevreesd dat een nog groter prijsverschil (gezonde voeding veel duurder) de trend van gezonder en duurzamer eten wel eens tot stand kon brengen. Dat kan niet de bedoeling zijn!

 

Heppie zegt maak groente en fruit in ieder geval niet duurder! De prijs mag voor niemand een belemmering zijn om dagelijks groente en fruit te eten!


Duurzame mode is meer dan een trend

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 11 oktober stond er een artikel met deze kop in de Metro. In het artikel komt aan bod wat duurzame mode is en waar je op moet letten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie denkt dat duurzame mode een must is voor de toekomst. Wie wil de aard niet zo goed mogelijk voor zijn kinderen achterlaten?

 

Wie kleren koopt kijkt waarschijnlijk vooral naar model, kleur, maat en prijs, maar is onze kleding eigenlijk duurzaam? Weten klanten en winkeliers waar onze kleding vandaan komt? Wie de kleding gemaakt heeft en onder welke omstandigheden? En speelt dat dan een rol bij de aanschaf van onze kleding?

 

Gelukkig zien we dat steeds meer mensen een eerlijk verhaal willen achter de kleding die ze kopen. Bij duurzame kleding kan niet alleen aan duurzame grondstoffen gedacht worden, maar ook aan eerlijke arbeid, arbeidsomstandigheden en beloning voor diegenen die onze kleding hebben gemaakt.

 

Helaas is er voor kleding nog een label waarmee duurzaamheid duidelijk zichtbaar is. Er zijn een aantal merken die ook een ‘duurzame’ lijn voeren en dit kenbaar maken in het label. Helaas is het aantal merken dat dit doet beperkt. Er wordt hard gewerkt naar meer transparantie.

 

Wat je in ieder geval kan doen is informatie opzoeken over jouw merken op internet. Daar staat steeds vaker wat een kledingmerk wel of niet doet. Ook kan je vragen stellen in de winkel en logisch nadenken. Wie een t-shirtje koopt voor € 5,- weet dat het niet duurzaam kan zijn!

 

Heppie zegt kleding moet en mag leuk en betaalbaar zijn, maar laten we wel nadenken wat daaraan vooraf is gegaan!


Overslaan ontbijt in verband gebracht met aderverkalking

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 oktober stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel staat dat uit onderzoek zou kunnen blijken dat mensen die niet ontbijten een groter risico lopen op vernauwing van de bloedvaten en daarmee een groter risico lopen op hart- en vaatziekten.

 

HEPPIELEVEN

Heppie is voor ontbijten! Niet overslaan, elke dag een goede start is een goed begin van de dag!

 

In een studie is gekeken naar het ontbijtgedrag van meer dan 4000 Spaanse mannen en vrouwen. Mensen die een behoorlijk ontbijt namen (meer dan 20% van de dagelijkse calorieën) hadden minder gezondheidsproblemen.

 

Wie weinig of niet ontbeet was niet alleen zwaarder, had een hogere bloeddruk en hogere cholesterolwaarden, maar had ook een hogere kans op aderverkalking.

 

Toch kan niet helemaal hard gesteld worden dat het overslaan van het ontbijt een grotere kans op aderverkalking tot gevolg heeft, omdat de mensen in dit onderzoek die hun ontbijt oversloegen een ongezondere leefstijl hadden dan de mensen die een behoorlijk ontbijt namen elke dag.

 

Heppie zegt lekker elke dag ontbijten! Een dag beginnen met een gezond ontbijt wordt je in ieder geval niet minder van!


Kinderboeken scoren door stimulerende ouder en hoge kwaliteit

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 3 oktober stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het artikel staat dat de verkoop van kinderboeken in de lift zit. In een tijd van tablets en vlogs, stijgt de verkoop van kinderboeken in 2016  toch met 10% ten opzichte van 2015!

 

HEPPIELEVEN

Heppie is blij met dit nieuws! Lezen is stimulerend en ontspannend!

 

Kinderpsychologen en schrijvers zien verschillende redenen waarom de kinderboeken het zo goed blijven doen. Een belangrijke reden is aandacht. In deze tijd is ‘iets samen doen’, aandacht voor je kind, belangrijker dan ooit en misschien minder vanzelfsprekend. Samen een boek lezen is dan een hele mooie manier om tijd met elkaar te delen! Lekker tegen elkaar aankruipen of kind op schoot en een mooi verhaal lezen…

 

Voor vrijwel alle ouders geldt dat ze de educatie van hun kinderen belangrijk vinden. Het leesvermogen en de ontwikkeling van kinderen staan hoog in het vaandel. Lezen is daarbij een goed middel om het doel te verwezenlijken. Er wordt dus ook om die reden in boeken geïnvesteerd!

 

Bijkomend voordeel (maar wel een groot voordeel) is dat lezen de verbeeldingskracht van kinderen stimuleert. Bij een filmpje zie je wat je ziet en wordt er weinig aan de verbeelding over gelaten. Boeken laten daar gelukkig alle ruimte voor!

 

De kwaliteit van de kinderboeken in Nederland zal zeker helpen als het gaat om de stijging van de verkoopcijfers. Boeken sluiten steeds beter aan bij de beleving van het kind en zien er steeds aantrekkelijker uit!

 

Helaas ook minder positief nieuws: na de basisschool lijkt het lezen in te storten. Jongeren lezen een stuk minder als ze eenmaal naar de middelbare school gaan. Waarschijnlijk worden andere dingen belangrijker…

 

Heppie zegt: blijven lezen! Goed voor je hoofd, goed voor je ontspanning, goed voor je ontwikkeling! Lezen zou een dagelijks terugkerend feestje moeten zijn!

 


Zuiveltoetjes voor kinderen in de meeste gevallen ongezond

Op 28 september stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel staat dat Foodwatch een onderzoek heeft gedaan naar zuiveltoetjes. In 90% van de gevallen wordt niet aan de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WOH) voldaan.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet dat de meeste toetjes die in kleurige verpakkingen zitten niet echt heel gezond zijn…

 

Foodwatch is een soort voedselwaakhond. Ze houden regelmatig eigen onderzoeken en deze keer hebben ze 51 toetjes voor kinderen uit de vijf grootste supermarkten onderzocht. Het gaat om zuiveltoetjes.

 

De WOH (Wereldgezondheidsorganisatie) geeft wereldwijd richtlijnen als het om voeding gaat. De WOH schrijft maximaal 10 gram suiker per 100 gram voor in haar richtlijnen.

 

Van de 51 onderzochte toetjes, voldeden slechts 5 toetjes aan dit criterium (alle vijf toetjes van AH huismerk). Alle overige toetjes bevatten teveel suiker volgens de richtlijn van de WOH. De toetjes bevatten gemiddeld 14 gram suiker per 100 gram met uitschieters tot meer dan 20 gram suiker per 100 gram.

 

Daar waar verwacht zou mogen worden dat de fabrikanten juist als het om producten voor kinderen gaat, extra waakzaam zouden zijn, blijkt het tegendeel. Toetjes worden boordevol suiker gestopt. Voor winst wordt alles gedaan…

 

Heppie snapt dat op z’n tijd een toetje heerlijk is (ook voor ouders), maar kies bewust!


Sporten is gezond, maar sportclubs zijn dat vaak iets minder

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 25 september stond er een artikel met deze kop op NOS.nl. In het artikel staat dat de meeste sportverenigingen in Nederland geen of nauwelijks regels hebben op het gebied van roken, eten en alcohol.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt het schandalig dat er op sportclubs zoveel ongezonds te krijgen is! Een sportclub hoort een gezonde omgeving te zijn!

 

Uit een onderzoek onder ruim 2000 sportclubs in Nederland blijkt dat de meeste sportverenigingen geen of nauwelijks regels hebben als het gaat om roken, alcohol en eten.

 

Bij driekwart van alle onderzochte verenigingen met sportveld mag langs de lijn gerookt worden! Er is nauwelijks onderscheid tussen de verschillende sporten. Alleen atletiek vormt een positieve uitzondering (daar is het slechts bij 25% van de verenigingen toegestaan om te roken langs de lijn).

 

Gelukkig zijn er wel veel ouders die zich ergeren aan rokers langs de lijn. Het is een slecht voorbeeld en niet te rijmen met sporten!

 

In de meeste sportkantines worden geen gezonde producten verkocht. Soms is er in een kantine nog wat fruit te koop, maar dat is bij nog geen 20% van de onderzochte sportkantines. De vette hap daarentegen is in elke sportkantine verkrijgbaar! De reden die hiervoor gebruikt wordt, is dat een goede omzet van de kantine nodig is voor de club en broodjes gezond verkopen nou eenmaal niet…

 

Tot slot is in vrijwel elke kantine alcohol te koop. Bij een kwart van de clubs mag dat alleen na een bepaalde tijd verkocht worden of alleen in bepaalde ruimtes gedronken worden. Als het om alcohol gaat, is hockey het ‘netste jongetje van de klas’. Daar gelden de meeste regels als het om alcohol gaat.

 

Heppie zegt stoppen met die onzin! Roken niet toestaan, wie een vette hap wil, moet maar naar de snackbar gaan en wie wil alcohol wil drinken naar een kroeg! Een sportclub hoort een gezonde omgeving te zijn!


De banaan is ten dode opgeschreven

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 22 september stond er een artikel met deze kop in het AD. In het artikel staat dat de banaan alleen nog door een wonder gered kan worden van dodelijke schimmels.

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt redt de banaan! Veel kinderen (en volwassenen) houden van bananen!

 

Al een paar jaar zijn er zorgen over de banaan. Het meest voorkomende ras is namelijk besmet met een dodelijke schimmel. Er wordt druk geld opgehaald om een soort te gaan kweken die bestand is tegen deze schimmel.

 

Wereldwijd wordt er hoofdzakelijk maar 1 soort banaan geteeld. Dat is een ras dat al jaren zo in de natuur voor kwam. Nu moet er op tijd een versie geteeld worden die niet door de schimmel aangetast zal worden. Hopelijk gebeurt dat snel!

 

Heppie zegt maak tempo met die nieuwe banaansoort! Het zou eeuwig zonde zijn als onze kleinkinderen geen bananen meer kunnen eten!


Het moeten geen watjes worden, maar om ze nou te laten sporten in een herfststorm…

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 20 september stond er een artikel met deze kop in Trouw. In het artikel wordt een opvoedvraag behandeld die gaat over buiten sporten. Buiten sporten is gezond, maar wat als de regen met bakken uit de hemel komt?

 

HEPPIELEVEN

Heppie zegt niet te flauw! Je voelt je altijd beter na het sporten!

 

Het herfstachtige weer geeft bij veel ouders reden tot zorg als het gaat om het sporten van de kinderen. Is het wel verstandig dat ze met de regen gaan sporten? En als ze nat terug naar huis moeten fietsen?

 

De meeste artsen en sportpsychologen zullen van mening zijn dat je onder de meeste weersomstandigheden naar buiten kunt. Regen tijdens een training is best lekker en zeker geen reden om thuis te blijven!

 

Buiten sporten is niet noodzakelijkerwijs gezonder dan binnen sporten, maar het voelt over het algemeen prettiger om buiten te rennen, te fietsen of te voetballen! Wel belangrijk als je buiten gaat sporten met slecht weer is goede kleding. Als je doorweekt op de fiets moet, is dat niet lekker. Het kan dan fijn zijn goede regenkleding te hebben of de mogelijkheid om je om te kleden.

 

Het lichaam functioneert optimaal binnen bepaalde grenzen. Zo moet de lichaamstemperatuur bij voorkeur tussen de 37 en 39 graden zijn (richtlijn, niet voor iedereen hetzelfde). Als je erg afkoelt, kan je doorbloeding minder worden. Dat is niet prettig. Kinderen merken over het algemeen minder snel dat ze het koud hebben dan volwassenen.

 

Heppie zegt maak van je kinderen inderdaad geen watjes! Spartaans opvoeden is niet nodig, maar zeker ook niet te soft zijn!

 


Nederlanders slapen vaak genoeg, maar niet goed

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 18 september stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het artikel staat dat Nederlanders over het algemeen lang genoeg slapen. We slapen niet goed. Veel Nederlanders, vooral vrouwen, hebben slaapproblemen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie slaapt wel graag en gelukkig ook goed! Uitgerust wakker worden is wel heel prettig!

 

Er is onderzoek gedaan naar slaapgedrag in opdracht van de hersenstichting. Er is een studie gemaakt van verschillende onderzoeken uit de afgelopen 25 jaar. Daardoor zijn de gegevens van 140.000 mensen in dit onderzoek betrokken.

 

Ongeveer 90% van de onderzochte mensen slaapt binnen de aanbevolen 7 tot 9 uur per nacht voor volwassen mensen. Vrouwen slapen iets langer dan mannen, maar ze slapen wel een stuk slechter.

 

Ruim 1 op de 10 vrouwen van boven de 40 hebben slaapmedicatie nodig, tegen maar 1 op de 20 mannen.

 

De geconstateerde slaapproblemen kunnen bestaan uit slecht inslapen (duurt langer dan een half uur), slecht doorslapen of wakker liggen tijdens de nacht en vroeg wakker worden. Opvallend is dat vrouwen moeilijker in slaap vallen dan mannen en ook minder goed doorslapen.

 

Een goede slaap is niet alleen belangrijk om prettig te kunnen functioneren, maar ook voor de gezondheid cruciaal. Chronisch slecht slapen kan tot allerlei ziektes en aandoeningen leiden.

 

Heppie zegt pak slaapproblemen aan! Niet met pillen, maar door de onderliggende oorzaken aan te pakken. En dan… genoeg uren maken en heerlijk uitgerust wakker worden!

 


Een op de vijf doden is gevolg van slechte voeding

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 15 september stond er een artikel met deze kop op Nu.nl. In het artikel staat dat een eetpatroon dat bestaat uit weinig volkoren granen, groente en fruit, maar met veel zout, wereldwijd wordt gezien als een van de grootste doodsoorzaken.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet wel dat voeding belangrijk is om langer gezond te leven. Je voelt je ook nog eens veel prettiger als je gezond leeft!

 

Er wordt wereldwijd doorlopend onderzoek gedaan naar levensverwachting en doodsoorzaken. In dat onderzoek worden gegevens van alle landen ter wereld verzameld.

 

Uit dit recente onderzoeksresultaat blijkt dat roken nog altijd doodsoorzaak nummer 1 is op deze wereld. Op nummer 2 staat een slecht voedingspatroon als grootste risicofactor op overlijden. Risicofactoren als overgewicht, diabetes type 2, hoge bloeddruk etc. hebben een relatie met een slecht voedingspatroon.

 

Er waren ook positieve onderzoeksresultaten. De gemiddelde levensverwachting wereldwijd is gestegen. Voor mannen is de gemiddelde levensverwachting 69.8 jaar, voor vrouwen zelfs 75.3 jaar (2016). In Nederland liggen de levensverwachtingen nog aanzienlijk hoger.

 

Kanttekening is dat mensen wel langer (ernstig) ziek zijn, waarbij de ziekte vaak in verband gebracht kan worden met overgewicht. Depressie komt ook veel voor en wel in alle landen ter wereld.

 

Kindersterfte is gelukkig verder afgenomen.

 

Heppie denkt dat wederom wordt aangetoond dat een goed voedingspatroon cruciaal is voor je gezondheid!


Meer kans op gewichtstoename bij kinderen die vlakbij snackbar wonen

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 11 september stond er een artikel met deze kop op NU.nl. In het artikel staat dat kinderen die dichtbij een snackbar wonen meer kans hebben op gewichtstoename dan kinderen die minder dichtbij een snackbar wonen.

 

HEPPIELEVEN

Heppie vindt dit een vrij boute uitspraak. Of je naar een snackbar gaat is een keuze, los van waar je woont.

 

In het artikel wordt een onderzoek uit West Engeland aangehaald. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die dichterbij een snackbar wonen sneller overgewicht krijgen dan kinderen die daar verder vanaf wonen. Hoeveel sneller overgewicht ontstaat of hoeveel vaker, wordt uit het artikel niet duidelijk.

 

Kinderen krijgen niet alleen overgewicht van te vaak naar een snackbar gaan of daar teveel eten. Natuurlijk is te vaak naar een snackbar gaan ongezond (als je er ongezond eet), maar dat geldt ook voor een fastfood restaurant, een snoepwinkel etc. Teveel eten in een snackbar is uiteraard ook niet gezond. Maar dat geldt voor teveel eten van andere dingen dan snacks eveneens.

 

Of je naar een snackbar gaat en hoe vaak je naar een snackbar gaat, is een keuze. Misschien is het iets makkelijk om te gaan als het dichter in de buurt is, maar wat je eet bepaal je nog altijd zelf.

 

Heppie zegt laat een bezoek aan de snackbar niet te vaak voorkomen! Eten van een snackbar draagt niet bij aan je gezondheid. Als je het heel lekker vindt, geniet dan op bepaalde momenten, maar niet te vaak!


De Nederlander eet 23 suikerklontjes per dag

OORSPRONKELIJK ARTIKEL

Op 6 september stond er een artikel met deze kop in de Volkskrant. In het artikel staat dat de gemiddelde Nederlander alles bij elkaar 103 gram suiker ofwel 23 suikerklontjes per dag eet. Alleen de VS en Duitsland komen daar nog bovenuit.

 

HEPPIELEVEN

Heppie weet wel dat er teveel suiker gegeten wordt, maar dat het zoveel is…

 

De gemiddelde Nederlander eet 23 suikerklontjes per dag! Dat is schokkend veel!

 

Het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie is maximaal 50 gram suiker per dag eten. 23 suikerklontjes staan voor 103 gram suiker. We eten dus gemiddeld ruim 2 keer zoveel suiker als maximaal geadviseerd wordt… Aangezien dit een gemiddelde is, betekent dat dat er gelukkig mensen zijn die minder suiker eten op een dag, maar helaas ook mensen die nog veel meer suiker eten op een dag!

 

Een belangrijk deel van de suikerconsumptie is het gevolg van het drinken van frisdrank. We drinken per jaar gemiddeld 93 liter frisdrank. 93 liter frisdrank per jaar komt neer op een kwart liter frisdrank per dag. Dat lijkt niet eens zoveel en ik ken veel mensen die inderdaad wel minstens een kwart liter frisdrank per dag drinken, maar het is enorm schadelijk voor je gezondheid!

 

Kinderen eten krijgen vaak nog meer toegevoegde suikers (geen natuurlijke suikers) binnen dan volwassenen!

 

Van te veel suiker wordt je niet alleen te dik, het maakt de kans dat je levensbedreigende ziektes krijgt ook veel groter.

 

Sommige landen gaan een suikertax voeren, een soort van suikerbelasting. Zo gaat